Tutkijat

Antti Teittinen, YTT, dosentti

Toimin tutkimuspäällikkönä Kehitysvammaliitossa. Tutkimusintressejäni ovat mm. vammaisuuden ilmiön aikalaisanalyysi sekä aihepiirin rakennekriittinen ja yhteiskuntateoreettinen tutkimus. Lue koko esittely

Katariina Hakala, FT, dosentti

Tutkin kehitysvammaisten henkilöiden kansalaisuuden ehtoja ja mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä vammaispalveluiden kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tärkeä lähtökohta tutkimuksessani on kehitysvammaisen tyttäreni kanssa yhdessä kuljettu ja koettu polku äitinä ja palvelujärjestelmän kokemusasiantuntijana. Lue koko esittely

Sonja Miettinen, VTT

Toimin Kehitysvammaliitossa tutkijatohtorina. Olen kiinnostunut vammaispolitiikan ja laajemman hyvinvointipolitiikan kehityksestä ja käytännön vaikutuksista. Tutkimusintresseihini kuuluvat myös vammaisuuden käsitteellistämisen tavat, sosiaalitieteiden metodologiset kysymykset ja naistutkimus. Lue koko esittely

Hannu T. Vesala, PsM

Olen työskennellyt Kehitysvammaliitossa tutkijana mm. seuraavissa hankkeissa: Kehitysvammaisten elämänlaatu, Elämänkulku ja kehitysvammaisuus: seurantatutkimus 1962–1998 sekä Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti. Nykyinen tutkimustoimintani kohdistuu kehitysvamma-alan lähityöntekijöiden ammatti-identiteettiin laitoshajauttamisen kontekstissa. Lue koko esittely

Päivitetty: 13.01.2017

« Takaisin