Hannu T. Vesala

Olen työskennellyt tutkijana Kehitysvammaliitossa vuodesta 1991 mm. seuraavissa hankkeissa: Kehitysvammaisten elämänlaatu, Elämänkulku ja kehitysvammaisuus: seurantatutkimus 1962–1998 sekä Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti.

Vuosina 2006–2008 olin toimivapaalla ja työskentelin tutkijana MTT Taloustutkimuksessa Muuttuva maaseutuyrittäjyys -projektissa, jossa tarkastelin suomalaisten viljelijöiden yrittäjäidentiteettiä.

Toimivapaan jälkeen tutkimustoimintani on kohdistunut kehitysvamma-alan lähityöntekijöiden ammatti-identiteettiin laitosten lakkauttamisen kontekstissa.

Nykyinen tutkimus

Laitoksesta yhteiskuntaan – Tutkimus työn ja organisaation muutoksesta kehitysvammapalveluissa 2010-luvulla

Julkaisuja

 • Vesala Hannu T., Klem Simo, Ala-Kauhaluoma Mika & Harkko Jaakko. 2016. Työnantajien kokemuksia kehitysvammaisista työntekijöistä (pdf, 1,1 Mt). Kehitysvammaliiton selvityksiä 11.
 • Hannu T. Vesala & Antti Teittinen (2016). Vammaisjärjestöjen merkitys niiden toimintaan osallistuville. Teoksessa Jukka Murto & Oona Pentala (toim.): Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia: Järjestökentän tutkimusohjelma (urn.fi). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 38/2016, s. 26 – 35.
 • Antti Teittinen & Hannu T. Vesala. 2015. Vammaispalveluja tarvinneiden taloudellinen tilanne ja osallistuminen – ATH-tutkimuksen tuloksia (urn.fi). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 25/2015, s. 25 – 31.
 • Vesala Hannu T., Klem Simo & Ahlstén Marika. 2015. Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013 – 2014 (pdf, 4 Mt). Kehitysvammaliiton selvityksiä 9. Painettu julkaisu on saatavilla Opike-verkkokaupasta (www.opike.fi).
 • Vesala H, Teittinen A ja Kaikkonen R. Vammaispalveluja tarvitsevien kotitalouksien koettu taloudellinen tilanne vuonna 2013 – ATH-tutkimuksen tuloksia (urn.fi). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 45 – 48.
 • Hannu T. Vesala, Antti Teittinen & Pilvikki Heinonen: Occupational identity of staff and attitudes towards institutional closure. Tizard Learning Disability Review. Vol. 19 (3). 2014, 134 – 141.
 • Reetta Mietola, Antti Teittinen & Hannu T. Vesala (2013) Kehitysvammaisten ihmisten asumisen tulevaisuus – Kansainvälisiä esimerkkejä ja vertailu Suomeen (www.ym.fi). Helsinki: Ympäristöministeriö.
 • Tøssebro, J., Bonfils, I.S., Teittinen, A., Tideman, M., Traustadottir, R. & Vesala, H.T. (2012): Normalization Fifty Years Beyond – Current Trends in the Nordic Countries. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 134–146.
 • Teittinen, A. & Vesala H.T. (2012): Fundamental Rights Agency (FRA) Project on the rights of people with intellectual disabilities and people with mental health problems. Desk report: Finland. European Union Agency for Fundamental Rights.
 • Niska, M., Vesala, H.T. & Vesala, K. M. (2012): Peasantry and entrepreneurship as frames for farming: reflections on farmers’ values and agricultural policy discourses. Sociologia Ruralis. 52: 453–469.
 • Vesala, H.T. (2012). Havaintoja kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisestä. VIA (Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa) -seminaari, 29.5.2012, Helsinki.
 • Ruoppila, I., Iivanainen, M., Laurinkari, J., Patja, K., Poutanen, V.M. & Vesala, H.T. (2011): Use of services by people with intellectual disability: a multidisciplinary longitudinal study from 1962 to 1998 in Finland. In I. Ruoppila & M. Iivanainen (eds): Life Course of Finnish Persons with Intellectual Disabilities Born 1898–1960. A 35-Year Follow-up Study. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 430. Jyväskylä University.
 • Vesala, H.T. & Parodi, G. (2011): Supporting the self-determination of people with intellectual disabilities as a part of staff’s occupational identity? Comparison between Finland and Italy. The 11th NNDR (Nordic Network on Disability Research) conference 27.–28.4.2011, Reykjavik, Iceland.
 • Vesala, H. T. (2009): Hameennappi ja haalari. Tutkimus puhumattoman, vaikeasti kehitysvammaisen naisen itsemääräämisestä ja valinnanmahdollisuuksista. Teoksessa A. Teittinen (toim.). Pois laitoksista. Vammaiset ja hoivan politiikka. Helsinki: Gaudeamus.
 • Kallioniemi, M.K., Simola, A., Kymäläinen, H-R, Vesala, H.T. & Louhelainen, J. (2009): Mental symptoms among Finnish farm entrepreneurs. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 16, 161–170.
 • Vesala, H. T. & Vesala, K. M. (2009): Entrepreneurs and Producers: Identities of Finnish Farmers in 2001 and 2006. Journal of Rural Studies.
 • Vesala, H. T. (2006): Seniorit liikkeelle! Senioriklubi-toimintamallin kokeilu. Kotu-raportteja 6/2005. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
 • Vesala, H. T. (2003): Palvelujen käyttäjäurat kehitysvammaisilla henkilöillä (The service user careers of people with intellectual disabilities). Helsinki: Finnish Association on Mental Retardation.
 • Matikka, L. M. & Vesala, H. T. (1997): Acquiescence in quality-of-life interviews with adults who have mental retardation. Mental Retardation, 35, 75–82.

Päivitetty: 27.02.2017

« Takaisin