Sonja Miettinen

Toimin Kehitysvammaliitossa tutkijatohtorina. Olen kiinnostunut vammaispolitiikan ja laajemman hyvinvointipolitiikan kehityksestä ja käytännön vaikutuksista. Tutkimusintresseihini kuuluvat myös vammaisuuden käsitteellistämisen tavat, sosiaalitieteiden metodologiset kysymykset ja naistutkimus.

Tämänhetkinen tutkimuskohteeni on omaishoito. Tutkin lapsuudenkodissaan asuvien aikuisten kehitysvammaisten ja heidän vanhempiensa arkielämän rakentumista suhteessa viime vuosikymmeninä harjoitettuun vammais- ja hyvinvointipolitiikkaan. Samalla kartoitan omaishoitoon liittyviä ristiriitoja ja etsin tapaa sovittaa yhteen hoivaajan ja hoivattavan näkökulmat.

Keskeiset julkaisut

Päivitetty: 03.11.2014

« Takaisin