Julkaisuluettelo

Sonja Miettinen, VTT

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä

 • Miettinen, Sonja & Teittinen, Antti (tulossa) Deinstitutionalisation of People with Intellectual Disabilities in Finland. A Political Perspective. Scandinavian Journal of Disability Research.
 • Miettinen, Sonja (2012) Family Care of Adults with Intellectual Disabilities. Analysis of Finnish Policies and Practices. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 9:1, 1–9.
 • Miettinen, Sonja (2004) Kun ikääntynyt äiti kuolee: kulttuuriset kuoleman kohtaamisen mallit kahden tyttären menetyskertomuksissa. Gerontologia 18:4, 241–256.
 • Miettinen, Sonja (2002) Suhteessa toiseen oleminen ja sukupuoli: Itsen ja toisen uudelleenkertominen vanhemman kuoleman jälkeen. Naistutkimus 15: 1, 4–18.

Kirjojen ja kokoomateosten osat

 • Miettinen, Sonja, Engwall, Kristina & Teittinen, Antti (2013) Parent-Carers of Disabled Children in Finland and Sweden. Socially Excluded by a Labour of Love? Teoksessa Kröger, Teppo & Yeandle, Sue (toim.) Combining Paid Work and Family Care. Policies and Experiences in International Perspective. Policy Press, Bristol, 107–124.
 • Miettinen, Sonja (2009) Vammaisuutta kuvaamassa: Maailman terveysjärjestön toimintakykyluokitukset vammaisuutta koskevan tiedon tuottamisen käytäntöinä. Teoksessa Teittinen, Antti (toim.). Pois laitoksista? Vammaiset ja hoivan politiikka. Gaudeamus, Helsinki, 42–64.
 • Kauppinen, Kaisa & Miettinen, Sonja (2009) Tasa-arvo ja monimuotoisuus työelämässä. Teoksessa Kauppinen, Timo et al. (toim.) Työ ja terveys Suomessa 2009. Työterveyslaitos, Helsinki, 90–95.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Kirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä

 • Miettinen, Sonja (2012) Review of Understanding Disability Policy, by Alan Roulstone and Simon Prideaux. Scandinavian Journal of Disability Research 14:3, 284–287.
 • Miettinen, Sonja (2007) Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta. Lectio praecursoria. Gerontologia, 21:2, s.109–111.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Artikkelit ammattilehdissä

 • Miettinen, Sonja (2007) Vammaisuutta määrittelemässä. Kriittisiä huomioita terveyden, toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kansainvälisestä luokituksesta (ICF). Ketju 4, 52–53.

Artikkelit ammatillisissa käsikirjoissa

 • Miettinen, Sonja (tulossa) Tutkimusesittely artikkelista ‘Deinstitutionalisation of People with Intellectual Disabilities in Finland. A Political Perspective’. Vammaispalvelujen käsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Miettinen, Sonja (2013) Tutkimusesittely artikkelista ’Family Care of Adults With Intellectual Disabilities: Analysis of Finnish Policies and Practices’. Vammaispalvelujen käsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Tutkimusraportit

 • Harjajärvi,  Minna, Kairi, Tea, Kuusterä, Kirsti & Miettinen, Sonja (2009): Toimivatko kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut? Näkemyksiä palvelujen käyttäjiltä ja niiden järjestäjiltä. Kehitysvammaliiton selvityksiä 3/2009, Helsinki.

Opinnäytteet

 • Väitöskirja (monografia)
  Miettinen, Sonja (2006) Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta. Yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia 4/2006, Helsinki.
 • Pro gradu -työ
  Miettinen, Sonja (2000) Aina he ovat mukana olleet – dialogeja kuolleen vanhemman kanssa omaelämäkerrallisessa tilassa. Helsingin yliopisto, Helsinki.

Päivitetty: 02.07.2013

« Takaisin