FAS-lasten ja nuorten kuntoutusprojekti

Projektissa selvitettiin leikki- ja kouluikäisten FAS- ja FAE-lasten elämäntilannetta, kuntoutustarvetta ja neuropsykologisten kuntoutusmenetelmien soveltuvuutta.

Hankkeessa tehtiin tutkimusta sikiöaikana päihteille altistuneiden lasten elinoloista ja kehityksestä sekä neuropsykologista kuntoutustutkimusta FAS- ja FAE-lapsista.

Saadun tiedon pohjalta tuotettiin kasvattajille ja FAS- ja FAE-lasten kanssa työskenteleville opas alkoholivaurioisen lapsen erityistarpeista (Täyttä elämää – Fas-palveluopas perheille ja yhteistyötahoille). Aiheesta järjestettiin myös koulutusta.

Julkaisuja

Tutkimusjulkaisuja

  • Anne Koponen (2006). Sikiöaikana päihteille altistuneiden lasten kasvuympäristö ja kehitys. Kehitysvammaliitto, Kotu-tutkimuksia 5. – 172 s.
  • Anne Koponen (2005). Haavoittuva lapsi: sikiöaikana alkoholille altistuneiden lasten elämä. Kehitysvammaliitto, Kotu-tutkimuksia 4. – 144 s.
  • Anne Koponen (2005). Katkennein siivin elämään: sikiöaikana päihteille altistuneet lapset / Helsinki: Kehitysvammaliitto, Kotu-tutkimuksia 2. – 174 s.
  • Anne Koponen (2004). Vaietut kohtalot: sikiöaikana päihteille altistuneet lapset. Kehitysvammaliitto, Kotu-tutkimuksia 1. – 96 s.

Tutkimuksia hankkeen aineistosta

  • Anne M. Koponen, Mirjam Kalland, Ilona Autti-Rämö, Ritva Laamanen & Sakari Suominen (2013). Socio-emotional development of children with foetal alcohol spectrum disorders in long-term foster family care: a qualitative study. Nordic Social Work Research 3:1, 1–21.
  • Anne Koponen, Mirjam Kalland, Ilona Autti-Rämö (2009). Caregiving environment and socio-emotional development of foster-placed FASD-children. Children and Youth Services Review 31, 1045–1056.

Hankkeen muita julkaisuja

  • Valkonen, Kirsi (2003). FAS-kuntoutusopas: näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Kehitysvammaliitto. – 50 s.
  • Asikainen, Anna (2002). FAS-palveluopas: opas perheille ja yhteistyötahoille. Kehitysvammaliitto. – 50 s.

Lisätietoa

Päivitetty: 02.09.2015

« Takaisin