FASD-projekti

FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palveluiden kehittämisprojektin tutkimus

FASD-projektissa (2008–2011) tutkittiin sikiöaikaisen alkoholivaurion saaneiden lasten ja nuorten palvelujärjestelmää tarkastelemalla kvalitatiivisesti, millaisia eettisiä ja moraalisia käsityksiä ilmiöstä vallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja perhehoitajien keskuudessa ja miten ne muokkaavat lasten asemaa palvelujärjestelmässä.

Tutkimuksessa nousi keskeisesti esille moraalinen ambivalenssi, joka rakentuu näkemyksissä lapsen asemasta. Lasta koskevien tukitoimenpiteiden ja tukiverkostojen tärkeys muokkaa moraalista järjestystä, mutta kuitenkin tunnustetaan eettisesti vaikea ammatillinen asema näiden perheiden tukijana, jolloin tulee lasten ohella auttaa myös päihdeongelmista kärsiviä. Henkilökohtaisia, vanhemman toimintaa tuomitsevia asenteita ei ole suotavaa tuoda esiin ammatillisissa yhteyksissä. Haastateltavat myönsivät näiden moraalisten dilemmojen läsnäolon työssä, mikä osoittaa raskaudenaikaisen alkoholinkäytön ja lapsen kaltoin kohtelun ilmiöiden tabuluonnetta.

Tutkimuksessa nousi esiin tarve purkaa auki ilmiön moraalista kaksinaisuutta mm. sen vuoksi, että vanhemman alkoholinkäytön aiheuttaman stigman vaikutus lapsen elämänkulussa ja sen merkitys hänen sosiaaliselle asemalleen on jäänyt vaille riittävää huomiota lapsen palvelujärjestelmässä.

FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palveluiden kehittämisprojektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Hankkeen tutkimusjulkaisuja

Hankkeen muita julkaisuja

Lisätietoa

YTT, tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, p. 09 3480 9218

Päivitetty: 15.10.2015

« Takaisin