Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti

Maaliskuussa 2004 käynnistyneellä ja vuoden 2006 loppuun kestäneellä Kehitysvammaisten ikääntyminen -projektilla oli seuraavanlaisia yleisiä tavoitteita:

 1. Parantaa kehitysvammaisten henkilöiden ikääntymisestä olemassa olevan tiedon siirtymistä kehitysvamma-alan työntekijöille, kehitysvammaisten henkilöiden omaisille ja kehitysvammaisille henkilöille itselleen.
 2. Vaikuttaa ikääntyville kehitysvammaisille tarkoitettujen palvelujen kehittämiseen siten, että ne toimisivat nykyistä enemmän ennaltaehkäisevästi ja kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä ylläpitävästi.
 3. Parantaa ikääntyvien kehitysvammaisten toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentää palvelujen tarvetta.

Toiminnallisiksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat:

 1. Kehitysvammaisten ikääntymiseen liittyvän tiedon tuominen kehitysvamma-alan työntekijöiden sekä kehitysvammaisia henkilöitä hoitavien omaisten käyttöön, keinoina kehitysvammaisten ikääntymiseen liittyvän tietokannan tuottaminen, tiedottaminen sekä koulutusten suunnitteleminen.
 2. Palvelujen kehittäminen – ikääntyvien kehitysvammaisten toimintakykyä ylläpitävän senioriklubitoiminnan kehittäminen ja kokeilu.
 3. Arviointimenetelmien kehittämistyö oli osa projektin laajempaa tavoitetta lisätä kehitysvamma-alan henkilöstön tietämystä ja osaamista sekä työvälineitä liittyen ikääntymiseen ja toimintakykyyn.

Julkaisuja

 • Heli Numminen, Heikki Seppälä & Hannu T. Vesala (alkuperäistekstit julkaistu Verneri.netissä 2007; tekstejä päivitetty 2011–2013). Ikääntyminen (verneri.net).
 • Hannu Vesala, Heli Numminen & Leena Matikka (2008). Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti: projektin loppuraportti (pdf, 284 kt). Kehitysvammaliiton selvityksiä 1. – 29 s.
 • Hannu T. Vesala (2006). Seniorit liikkeelle! Senioriklubi-toimintamallin kokeilu. Kehitysvammaliitto, Kotu-raportteja 7. – 86 s.
 • Heli Numminen, Hannu T. Vesala, Ilona Ainali & Irene Järveläinen (2005). Ikääntyminen haasteena kehitysvammapalveluille. Kehitysvammaliitto, Kotu-raportteja 6. – 39 s.
 • Irene Järveläinen, Hannu T. Vesala, Heli Numminen & Ilona Ainali (2005). Senioriklubin ohjaajan opas. Kehitysvammaliitto, Tutkimusyksikkö Kotu. – 40 s.

Lisätietoa

Päivitetty: 02.09.2015

« Takaisin