Kehitysvammaisten ihmisten tulevaisuuden asumisratkaisut

Kehitysvammaisten ihmisten tulevaisuuden asumisratkaisut -hankkeessa (2011–2012) tarkasteltiin kehitysvammaisten ihmisten asumisen ratkaisuja Suomessa sekä yhteisöpohjaisen asumisen eurooppalaisia nykykäytäntöjä ja trendejä. Hanke kiinnittyy vuonna 2010 käynnistyneeseen Kehas-ohjelmaan.

Selvitystyössä tarkasteltiin kehitysvammaisten ihmisten asumisratkaisuja kuudessa Pohjois-Euroopan maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa, Saksassa ja Skotlannissa. Aineisto koostui kahteen maahan (Ruotsi ja Skotlanti) tehtyjen vierailujen aikana tehdyistä asiantuntijahaastatteluista sekä kehitysvammaisten ihmisten asumisen käytäntöjä ja politiikkaa koskevasta kyselyaineistosta. Lisäksi tarkastelussa hyödynnettiin kehitysvammaisten asumista koskevia dokumentti- ja verkko-aineistoja.

Selvitystyön Suomea koskevan osuuden aineistona käytettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vuoden 2010 ja 2011 hakukierroksilla kehitysvammaisten asumiseen kohdistettuja investointiavustushakemuksia sekä RAY:stä saatuja kehitysvammaisten tukiasuntojen hankintaa koskevia aineistoja. Ko. aineistoja täydennettiin asiantuntijahaastatteluin.

Selvitystyön keskeisimpinä tuloksina todettiin tarkastelluissa eurooppalaisissa maissa kehitysvammaisten asumisen suuntana olevan siirtymisen ryhmämuotoisesta asumisesta ns. tuetun asumisen järjestelyihin, joissa asunto ja tuki on eriytetty. Selvänä pyrkimyksenä tarkastelluissa järjestelmissä oli myös asumisen ryhmäkokojen pienentäminen.

Suhteessa tunnistettuihin eurooppalaisiin trendeihin Suomessa tällä hetkellä (ARAn avustuksella) rahoitettavat yhteisöpohjaiset asumisratkaisut näyttäytyvät varsin laitosmaisina. Selvitystyössä suositetaankin jatkossa tavanomaisen asuntokannan laajempaa hyödyntämistä kehitysvammaisten asumisessa sekä ryhmämuotoisten asumisyksikköjen fyysisiä tiloja koskevien kriteereiden (esim. asuntojen määrä, henkilökohtaisen tilan määrä) tarkentamista ja olemassa olevien laatusuositusten asettamista kaikkia rakennutettavia kohteita velvoittaviksi.

Selvitystyö toteutettiin Kehitysvammaliiton Tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa 2011–2012. Rahoittajina toimivat Ympäristöministeriö ja Kehitysvammaliitto.

Lisätietoa

Päivitetty: 02.09.2015

« Takaisin