Laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin liittyvän syrjäytymisen ehkäisy

Niilo Mäki Instituutti ja Kehitysvammaliitto toteuttivat vuosina 2004–2006 yhteistyössä laaja-alaisia oppimisvaikeuksia luodanneen projektin. Laaja-alaisilla oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan epämääräisiä, vaikeasti määriteltävissä olevia oppimisvaikeuksia ja toimintakykypuutteita, jotka kouluaikana haittaavat yksilön suoriutumista useimmissa kouluaineissa ja vaikeuttavat selviytymistä myös myöhemmissä elämänvaiheissa. Niihin liittyvä syrjäytymisen riski on suuri. Älykkyystutkimuksessa tästä ilmiöstä on aikaisemmin käytetty heikkolahjaisuuden käsitettä.

Yleiset tavoitteet:

 1. Tutkimustiedon kokoaminen laaja-alaisista oppimisvaikeuksista kärsivien lasten, nuorten ja aikuisten erityispiirteistä, ongelmista ja elämäntilanteesta sekä tuki- ja kuntoutuspalveluiden tarpeesta.
 2. Toimintamalliehdotusten kokoaminen tämän asiakasryhmän auttamiseksi sekä edellytysten luominen tavoitteellisten toimintaohjelmien kokeilulle viranomaisverkostojen yhteistyönä.
 3. Yleisen tietouden ja kiinnostuksen lisääminen tämän asiakasryhmän tarvitsemien palveluiden kehittämiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet:

 1. Tähänastisen tutkimustiedon kokoaminen yhteen ja kirjallisuuskatsauksen laatiminen.
 2. Tutkimuksen tekeminen laaja-alaisista oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden oppimisen ja suoriutumisen erityispiirteistä, kohderyhmänä peruskoulun kahdeksasluokkalaiset.
 3. Toimintamallien kehittäminen ja kokeileminen näiden oppilaiden luotsaamiseksi peruskoulusta eteenpäin.
 4. Laaja-alaisista oppimisvaikeuksista kärsivien nuorten aikuisten peruskoulun jälkeisen selviytymisen ja elämänkulun tutkiminen.
 5. Koulutus- ja tiedotusaineiston tuottaminen.

Julkaisuja

 • Anna-Elina Leskelä-Ranta (2011) Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja elämänkulun kertomukset. Lisensiaatintutkimus. Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos. – 66 s.
 • Leila Lammi-Hiltunen (2010). Laaja-alaiset oppimisvaikeudet työrajoitteena työklinikka-asiakkailla (urn.fi).
  Lisensiaatin tutkimus. Tampereen yliopisto, psykologian laitos, neuropsykologian koulutusohjelma. – 46 s.
 • Vesa Närhi, Heikki Seppälä, Pekka Kuikka (toim.). Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Niilo Mäki Instituutti, 2010. – 195 s.
  H. Kortteinen, V. Närhi & T. Ahonen (2009). Does IQ matter in adolescents’ reading disability? Learning and individual differences 19:2, 257–261.
 • Petra Hautamäki (2008). Heikon koulumenestyksen varhainen tunnistaminen: haaste koulupsykologille (urn.fi). Lisensiaatin tutkimus. Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos. – 55 s.
 • Hannu Nikkanen, Heli Numminen, Vesa Närhi, Anna-Elina Leskelä-Ranta, Heikki Seppälä, Timo Ahonen (2005). Laaja-alaiset oppimisvaikeudet: teoriaa ja pohdintaa. NMI-Bulletin 15:3, 21–26.

Lisätietoa

Päivitetty: 02.09.2015

« Takaisin