Tiedän mitä tahdon!

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisprojektin tutkimus

Tiedän mitä tahdon! -hankkeessa kokeiltiin henkilökohtaista budjetointia suomalaisessa vammaispalvelujärjestelmässä. Henkilökohtainen budjetointi on palvelujen järjestämisen tapa, jossa palvelujen käyttäjä on keskiössä suunnittelemassa oman elämänsä kannalta tarpeellisia, mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia palveluja. Kyse on palvelujen käyttäjien toiveille, tarpeille ja tavoitteille perustuvien yksilöllisten palveluratkaisujen räätälöinnistä.

Hankkeen kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkasteltiin, miten vammaisen ihmisen asema rakentuu budjetoinnin kokeiluprosessissa ja parantaako se palvelunkäyttäjän itsemääräämisoikeutta.

Tutkimusaineistona oli nauhoitettuja haastatteluja ja keskusteluja koulutus- ja valmennustilaisuuksissa, joita suunnattiin hankkeeseen osallistuville palvelunkäyttäjille ja vammaispalvelujen työntekijöille.

Tutkimusaineiston valossa näytti siltä, että projektiin osallistuneiden palvelunkäyttäjien eli päämiesten asema oli voimakkaasti sidoksissa palvelujärjestelmän institutionaaliseen valtaan eri elämäntilanteissa. Henkilökohtaisen budjetoinnin projekti paransi muutaman päämiehen itsemääräämisoikeutta ja elämänlaatua huomattavasti esimerkiksi sen myötä, että palvelutalosta päästiin budjetin turvin asumaan itsenäisesti vuokra-asuntoon.

Institutionaalinen vallankäyttö ilmeni palvelujärjestelmässä kuitenkin myös henkilökohtaisen budjetoinnin käytännöissä, sillä palvelusuunnittelu oli näissäkin prosesseissa sidoksissa vammaispalvelujen toimintakäytäntöihin ja byrokraattiseen päätösvaltaan. Ajatus oman elämänsä päämieheydestä, valtaistuneesta kansalaisesta ja valinnanvapauteen oikeutetusta kuluttajasta oli läsnä asiakastyötä luonnehtivissa määrittelyissä, mutta ne artikuloituivat osaksi vammaispalvelujen professionaalisia kehittämistavoitteita.

Tiedän mitä tahdon! Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisprojektin (2010 – 2014) rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Hankkeen tutkimusjulkaisuja

Lisätietoa

YTT, tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, p. 09 3480 9218

Päivitetty: 02.09.2015

« Takaisin