Vammaiset nuoret aikuiset työelämään

Mikä edistää ja mikä estää osallisuutta?

Tutkimuksessa analysoitiin vammaisten nuorten aikuisten työllistymistä ja työntekoa tukevia ja vaikeuttavia tekijöitä. Tutkimuskysymystä tarkasteltiin useasta eri näkökulmasta: lainsäädäntö-, palvelujärjestelmä-, työpaikka- ja työprosessitasolla. Konkreettiset tutkimuskysymykset olivat:

  1. Mitkä tekijät edistävät ja mitkä estävät vammaisten nuorten työllistymistä?
  2. Vaikuttaako vammaisuus työntekoon ja tarvitsevatko vammaiset työntekijät tukea työtehtäviensä suorittamiseksi?

Tutkimusta varten haastateltiin sekä opintojensa päätösvaiheessa ja työelämässä olevia vammaisia nuoria aikuisia että työnantajia. Haastattelujen lisäksi tutkija oli mukana työntekijän työpaikalla havainnoimassa työprosessin eri vaiheita. Näin kerättiin tietoa siitä, miten työntekijät ratkaisevat ne työprosessin osat, joiden suorittamista vammaisuus tai sairaus vaikeuttaa. Tutkimuksessa oli mukana myös apuvälineiden ja työympäristöjen asiantuntija.

Tutkimus toteutettiin Kehitysvammaliiton Tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa, ja rahoittajana toimi Kela. Yksivuotinen tutkimus valmistui vuoden 2013 lopulla.

Lisätietoa

Päivitetty: 20.10.2015

« Takaisin