Yhdessä kasvamaan

Kaikille avoin koulu ja lähiyhteisö

Kehitysvammaliitto toteutti vuosina 2002–2004 valtakunnallisen Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu ja lähiyhteisö -kehittämishankkeen yhteistyössä kuntien, koulujen ja muiden tahojen kanssa. Projektin rahoitti pääasiassa Raha-automaattiyhdistys.

Inkluusio

Yhdessä kasvamaan -projektissa oli kyse inkluusiosta. Inkluusio tarkoittaa jokaisen lapsen oikeutta osallistua tasavertaisena jäsenenä lähiyhteisönsä ja -koulunsa toimintaan. Projektissa tuettiin inklusiivisten ajattelu- ja toimintatapojen kehittämistä kunnassa ja koulussa. Inkluusio on jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on kaikkien ihmisten tasa-arvoinen osallistuminen. Projektissa inkluusio ilmeni kuntakohtaisena paikallisuutena; inkluusio on erilaista jokaisessa kunnassa ja koulussa.

Tavoitteet

Yhdessä kasvamaan -projektin tavoitteena oli kehittää yhdessä kuntien kanssa erilaisia yhteistyömalleja ja käytäntöjä, joilla voitaisiin lisätä kaikkien lasten mahdollisuuksia liittyä tasavertaisina jäseninä lähiyhteisöön ja -kouluun. Tavoitteena oli tukea koulujen valmiutta vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja lähikouluperiaatteen toteutuminen. Lisäksi pyrittiin lisäämään oppilaiden ja heidän perheidensä osallistumismahdollisuuksia koulussa ja lähiyhteisössä.

Kehittämistyö kunnissa

Yhdessä kasvamaan -hanke toteutettiin yhteistyössä neljän kunnan kanssa (Utajärvi, Pyhtää, Alahärmä ja Jyväskylän maalaiskunta). Työskentely tapahtui kehittämistyönä yhdessä koko kunnan ja kunnasta valitun perusopetusta antavan koulun kanssa. Painopiste oli 6–12-vuotiaissa lapsissa. Kehittämistyön lähtökohtana olivat kunnan jo olemassa olevat yhteistyömallit ja -käytännöt sekä kehittämistarpeet.

Yhteistyökoulut olivat Kirkonkylän koulu Utajärvellä, Huutjärven koulu Pyhtäällä, Kirkonkylän koulu Alahärmässä ja Keski-Palokan koulu Jyväskylän maalaiskunnassa.

Monipuolisuus

Yhdessä kasvamaan -projektissa kuntien kehittämistyötä tuettiin monipuolisesti. Projektin osa-alueiden (kehittäminen, koulutus, tutkimus, tiedotus ja tiedon tuottaminen) kesken oli tiivistä yhteistyötä.

Tutkimusjulkaisuja

 • Teittinen, A. (2005): Neljä keskustelua inkluusiosta (pdf, 341 kt). Kotu-raportteja 5/2005. Helsinki: Kehitysvammaliitto. – 23 s.
 • Leena Matikka, Anne Koponen & Ulla Reiterä-Paajanen (2005). Oppilaiden ja vanhempien näkemykset koulun inklusiivisuudesta. Kotu-raportteja 5. Kehitysvammaliitto. – 52 s.
 • Teittinen, A. (2005): Projektista prosessiksi. Neljä esimerkkiä inklusiivisesta kehittämistyöstä. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Kotu-raportteja 4/2005. – 54 s.
 • Teittinen, A. (2003): Perusopetuksen inkluusiopolitiikan lähtökohtia. Kotu-raportteja 2/2003. Helsinki: Kehitysvammaliitto. – 38 s.

Muita julkaisuja

 • Alakoskela, Mirva ja Pietiläinen, Erja (toim.) (2005): Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu ja lähiyhteisö -projekti. Loppuraportti (pdf, 847 kt). Helsinki: Kehitysvammaliitto. – 150 s.
 • Kokko, Leena ja Pietiläinen, Erja (toim.) (2005): Koulu ja inkluusio – työkirja osallistavan opetuksen järjestämiseksi. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Suomalaiseen koulukulttuuriin muokattu kansainvälisessä käytössä oleva inkluusion työkirja (Tony Booth & Mel Ainscow [2002]: Index For Inclusion) on kehittämisen työväline kouluille kohti inkluusiota – kaikkien oppilaiden oppimista samassa koulussa. – 117 s.
 • Yhdessä kasvamaan – tietoa ja käytännön kokemuksia kaikille avoimesta koulusta ja lähiyhteisöstä -cd-rom (2004) Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu ja lähiyhteisö -projekti. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Tietopaketti on tarjolla myös flash-muodossa.

Linkkejä inkluusioaiheisille sivuille

 • Kulttuuria kaikille (www.kulttuuriakaikille.info)
 • Moped (www.moped.fi), monikulttuurisen opetuksen sivusto, jolla kerrotaan mm. maahanmuuttajista suomalaisessa peruskoulussa
 • Kasvun kumppanit (www.thl.fi), valtakunnallinen verkkopalvelu lasten hyvinvointia vahvistamassa
 • Yhteinen koulu kaikille (www.edu.fi), Opetushallitus

Ulkomaisia sivustoja

Lisätietoa

Päivitetty: 02.09.2015

« Takaisin