Tutkimusjulkaisut

Kuva: Emma Kulo

Kehitysvammaliiton tutkimuksia -sarja ja Kehitysvammaliiton selvityksiä -sarja ovat tieteellisiä julkaisusarjoja. Molempiin sarjoihin tarjottavat käsikirjoitukset toimitetaan tutkimuspäällikölle.

Näihin ja aikaisemmin ilmestyneisiin Kehitysvammaliiton tieteellisiin julkaisusarjoihin voit tutustua vasemmalla olevista linkeistä.

Kehitysvammaliiton tutkimuksia

Kehitysvammaliiton tutkimuksia -sarjassa julkaistaan tieteellisiä monografioita ja antologioita vammaisuudesta ja sen ilmiöistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sarja on monitieteinen, ja siihen tarkoitetut käsikirjoitukset käyvät läpi referee-menettelyn. Käsikirjoituksista pyydetään referee-lausunto yhdeltä tai useammalta alan asiantuntijalta. Lausunnon pohjalta tehdään käsikirjoituksen julkaisupäätös.

Sarjassa on julkaistu myös väitöskirjoja, joiden osalta käsikirjoituksen eteneminen julkaisuksi noudattaa tieteellisen väitöskirjan julkaisuprosessia.

Kehitysvammaliiton selvityksiä

Kehitysvammaliiton selvityksiä -sarjassa julkaistaan projektiraportteja ja working papers -tyyppisiä tekstejä. Tässä sarjassa ei ole referee-menettelyä, mutta julkaistavat tekstit noudattavat tieteellisen kirjoittamisen standardeja.

On suositeltavaa, että tarjottava käsikirjoitus käsitellään Kehitysvammaliiton tutkimusseminaarissa ennen julkaisemista.

Kehitysvammaliiton selvityksiä on verkkojulkaisusarja, joskin osa julkaisuista on saatavana myös painettuna.

Päivitetty: 01.06.2016

« Takaisin