Erillisjulkaisut

 • Vesala, Hannu T. 2014. Kehitysvammaliiton jäsen- ja sidosryhmäkyselyt 2014 (pdf, 1,2 Mt)
 • Eriksson, S. 2013. Laitoskulttuurista itsemääräämiseen – Tutkimus henkilökohtaisesta budjetoinnista vammaispalveluissa (pdf, 734 kt)
 • Matikka, L. M. & Nuora, P. 2007. Sulo – subjektiivisen hyvinvoinnin asteikko: käsikirja ja lomake.
 • Järveläinen, I., Vesala, H. T., Numminen, H. ja Ainali, I. 2005. Senioriklubin ohjaajan opas.
 • Ojanen, M. & Seppälä, H. 2004. Psyto – psykososiaalisen toimintakyvyn arviointiasteikko.
 • Asikainen, A. 2003. FAS-palveluopas: opas perheille ja yhteistyötahoille.
 • Matikka, L. M., Ojanen, M. & Seppälä, H. (et al.). 2003. Keto – toimintakyvyn arviointiasteikko [lomake].
 • Matikka, L. M., Ojanen, M. & Vesala, H. T. 2003. Keto – toimintakyvyn arviointiasteikko: käyttöopas.
 • Nummelin, T. 2003. Kehitysvammapalvelujen rakennemuutos = Servicestrukturens förändring inom service för utvecklingsstörda.
 • Valkonen, K. 2003. FAS-kuntoutusopas: näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen.
 • Vesala, H. T. 2003. Palvelujen käyttäjäurat kehitysvammaisilla henkilöillä.
 • Matikka, L., Nummelin, T. & Ainali, I. (et al.). 2002. Kehitysvammabarometri 2002.
 • Matikka, L., Vesala, H. T. & Nummelin, T. 2002. Pitkällä tiellä: raportti kehitysvammaisten elämänkulkuprojektista vuosilta 2000–2001.
 • Matikka, L., Hintsala, S. & Rautavuori, M. (et al. suunnittelu), Tenhunen, K. (tekninen toteutus). 2002. Unelma 2000: kehitysvammaisen omaa elämänsuunnittelua tukeva tietokoneohjelma. Versio 2.0.
 • Kehitysvammaliiton tutkimuspoliittinen ohjelma 2001–2010 (2001).
 • Matikka, L., Hintsala, S. & Rautavuori, M. (et al. suunnittelu), Tenhunen, K. (tekninen toteutus). 2001. Unelma 2000: kehitysvammaisen omaa elämänsuunnittelua tukeva tietokoneohjelma.
 • Nummelin, T., Matikka, L. & Vesala, H. T. 2000. Kohteesta kumppaniksi: kehitysvammaiset elämänkulkututkimuksen haastattelijoina.
 • Vesala, H. T. & Matikka, L. 2000. Ikääntyvien kehitysvammaisten elinolot Suomessa 1998.
 • Vesala, H. T., Matikka, L. & Nummelin, T. 2000. Kehitysvammaisten elämänkulku: raportti projektin ensimmäisestä vaiheesta.
 • Matikka, L., Hintsala, S. & Vesala, H. 1999. Kehitysvammabarometri 1999.
 • Jylhä, I. 1998. Yhdessä työskentelemisen kokemuksia.
 • Kehitysvammapalvelut: taskutilasto (1998)
 • Numminen, H. (toim.). 1998. Neuropsykologia oppimisen ongelmien tulkinnassa.
 • Seppälä, H. (toim.). 1998. Solmut auki: kehitysvammaisten mielenterveyspalvelut 2000-luvulla.
 • Ojanen, M. & Seppälä, H. 1998. Bedömning av psykosocial verksamhetsförmåga för funktionshindrade: instruktioner för presentation och bedömning.
 • Seppälä, H. 1997. Vaikuttavat viestit: opas kehitysvammaisten mielenterveyden ja käyttäytymisen arviointiin.
 • Kaipio, K. (toim.). 1996. Me teimme sen: kehitysvammapalvelujen laadun kehittämisen käytännöt. Kehitysvammapalvelujen tuloksellisuus ja laatu -projekti.
 • Kaipio, K. 1996. Laatua kehitysvammahuoltoon: kehitysvammapalvelujen laadun kehittämisen perusteet.
 • Ojanen, M. & Seppälä, H. 1996. Assessment of psychosocial capabilities of persons with developmental disabilities: instructions for presentation and interpretation.
 • Ojanen, M. & Seppälä, H. 1996. Kehitysvammaisten psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi: arviointilomake.
 • Ojanen, M. & Seppälä, H. 1996. Kehitysvammaisten psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi: esittämis- ja tulkintaohjeet.
 • Ylikoski, P. (toim.). 1996. Arvoista arkeen: puheenvuoroja muutoksentekijöille.
 • Öhman, A. (suunn.) & Meronen, R. (kuvaus). 1996. Työ on tärkeää: ryhmäkeskusteluja kehitysvammaisten elämänlaadusta [vhs-video].
 • Akhutina, T. & Pylajeva, N. 1995. Tarkkaavaiseksi oppiminen: suunnittelun ja kontrollin taitojen neuropsykologisen kuntoutuksen ohjeita ja tehtäviä.
 • Autio, T. & Öhman, A. 1995. Ystävyys, rakkaus ja elämänlaatu: kehitysvammaisten elämänlaatu -projekti.
 • Finnish Association on Mental Retardation work group. 1995. Life – a collective story: the underlying ethical values of the services provided for people with developmental disabilities.
 • Äystö, S. & Das, J. P. 1995. Älykkyyden PASS-teoria: kuntouttavan harjaannuttamisen periaatteet.
 • Kehitysvammahuollon taskutilasto (1992)
 • Ainakin puolet onnellinen. 1991. FilmiNova [vhs-video].
 • Öhman, A. (suunnittelu) & Meronen, R. (kuvaus). 1990. Tahdon elää itse: ryhmäkeskusteluja kehitysvammaisten elämänlaadusta [vhs-video].
 • Nihira, K. & Foster, R. (et al.). 1988. AAMD:n adaptiivisen käyttäytymisen asteikko lapsille ja aikuisille: v. 1974 tarkistetun version suomenkielinen laitos.
 • Saloviita, T. (toim.). 1988. AAMD:n adaptiivisen käyttäytymisen asteikko: suomenkielisen laitoksen käsikirja.
 • Svenska Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings- och Rationaliseringsinstitut (SPRI). 1987. Aikuisten kehitysvammaisten asumisyksikkö: ohjeita suunnittelua ja toteutusta varten.
 • Bluma, S., Shearer, M., Frohman, A. & Hilliard, J. (suomeksi toimittaneet P. Tiilikka ja J. Hautamäki). 1986. Portaat-varhaiskasvatusohjelma. Kehitysvammaliiton varhaiskuntoutusprojekti.

Päivitetty: 22.05.2014

« Takaisin