Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön julkaisuja (1980–2002)

Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön julkaisuja – FAMR Research Publications (ISSN 0358-0474). Sarjan julkaisuissa 60–85 on referee- eli tieteellinen ennakkotarkistus.

 • Numminen, H. 2002. Working memory in adults with intellectual disability, nro 85.
 • Hintsala, S. (toim.). 2001. Matkalla – on the way: artikkeleita 4. kehitysvammatutkimuksen konferenssista, nro 84.
 • Matikka, L. M. 2001. Service-oriented assessment of quality of life of adults with intellectual disabilities, nro 83.
 • Korpela, R. & Nieminen, P. 2001. Leikkiprojekti: vaikeavammaisten lasten toimintakyvyn, leikin ja varhaiskuntoutuksen arvioinnin kehittämistutkimus, nro 82.
 • Patja, K. 2001. Life expectancy and mortality in intellectual disability, nro 81.
 • Nouko-Juvonen, S. 2000. Kehitysvammapalvelut ja muutoksen vuosikymmen, nro 80.
 • Matikka. L. M. 2000. Subjektiivisen hyvinvoinnin asteikon kehittäminen kehitysvammapalvelujen laadunarviointiin, nro 79.
 • Närhi, V. (toim.). 1999. Kyvyt haltuun: toiminnanohjauksen teoriaa ja kuntoutusta kehitysvammaisilla, nro 78.
 • Vesala, H. (toim.). 1999. Kehitysvammatutkimusta 1997: artikkeleita 3. kehitysvammatutkimuksen konferenssista, nro 78.
 • Vinni, I. 1998. Tekstistä selkoa: kehitysvammaisten aikuisten selkokielisten ja yleiskielisten tekstien ymmärtäminen, nro 76.
 • Launonen, K. Eleistä sanoihin, viittomista kieleen: varhaisviittomisohjelman kehittäminen, kokeilu ja pitkäaikaisvaikutukset Downin-syndrooma-lasten varhaiskuntoutuksessa, nro 75.
 • Matikainen, T. 1998. Integraatio työelämään: kokemuksia tuetun työllistymisen kentältä, nro 74.
 • Ahonen, T., Aro, T. & Närhi, V. (toim.). 1998. Neurokognitiivista kuntoutusta kehittämässä, nro 73.
 • Jylhä, I. 1998. Yhdessä ja erikseen: harjaantumisoppilaiden ja ala-asteen oppilaiden yhteistoiminnallisten ryhmien muotoutuminen sekä sosiaalisen integraation toteuttaminen kuvaamataidon opetuskokeilussa, nro 72.
 • Ojanen, M. & Seppälä, H. 1997. Mikä hätänä? Kehitysvammaisten psykososiaalisen toimintakyvyn ja emotionaalisten häiriöiden arviointimenetelmän kehittäminen, nro 71.
 • Matikka, L. (toim.). 1997. Kehitysvammatutkimusta 1995: artikkeleita 2. kehitysvammatutkimuksen konferenssista, nro 70.
 • Äystö, S. 1996. Kehitysvammaisuuden neuropsykologiasta, nro 69.
 • Vanhanen, S.-L. 1996. Neuroradiological and neurophysiological findings in infantile neuronal ceroid-lipfuscinosis (INCL), nro 68.
 • Nouko-Juvonen, S. 1995. Kehitysvammaisuuden tulkinnat 1990-luvun kuntayhteisössä, nro 67.
 • Saarela, M. 1995. “Miten tää pelaa?”: 5–6 -vuotiaan kehitysvammaisen lapsen pelaamiseen orientoituminen, nro 66.
 • Kärkkäinen, M. 1993. Toisenlaiseen toimintaan: kehittävän työntutkimuksen sovellus kehitysvammatyöhön, nro 65.
 • Kärkkäinen, M. 1993. Muuttuva ajattelu kehitysvammatyössä, nro 64.
 • Taanila, M. & Järvelin. M.-R. 1993. Kehitysvammaisen elämä – työntekijän työ: kehittävän työntutkimuksen menetelmän sovellus kehitysvammahuoltoon Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiireissä: kehittämishankkeen II-väliraportti, nro 63.
 • Hautamäki, A. 1993. Down-lapsi perhe-elämän kaaressa: vammainen lapsi elämäntavan kipupisteenä, kiintotähtenä ja valopilkkuna, nro 62.
 • Malinen, S. 1992. Nuo syyttään kurjat ja puuttuvaiset: kehitysvammaisten identifiointi ja huollon muotoutuminen Suomessa 1877–1927, nro 61.
 • Timonen, T. E. 1991. Autismi: käyttäytymisanalyyttinen näkökulma, nro 60.
 • Korhonen, M. & Matikka, L. 1991. Minäkuva ja itsenäistyminen: kehitysvammaisten yhteiskuntaan integroituminen ammatillisen koulutuksen kautta, nro 57.
 • Kärkkäinen, M. 1991. Tekijät työtään kehittämässä: kehittävän työntutkimuksen menetelmän sovellus kehitysvammahuoltoon Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiireissä: kehittämishankkeen I väliraportti, nro 58.
 • Öhman, A. 1991. Elämänlaatua etsimässä: ryhmäkeskustelumenetelmän kokeilu [kehitysvammaisten elämänlaatu -projektin osaraportti], nro 57.
 • Saloviita, T. (toim.). 1989. Pienet asuinyksiköt kehitysvammalaitoksessa: tutkimuksia hoidon kehittämisestä, nro 56.
 • Saloviita, T. 1989. Kehitysvammaisten adaptiivinen käyttäytyminen laitoksessa, nro 55.
 • Jokinen, M. (toim.). 1989. Kehitysvammahuollon bibliografia vuosilta 1981–1986, nro 54.
 • Tiilikka, P. & Hautamäki, J. 1989. Portaat-menetelmä kehitysvammaisen lapsen varhaiskuntoutuksessa, nro 53.
 • Saloviita, T. (toim.). 1989. Keskuslaitoksesta ryhmäasuntoon: tutkimuksia kehitysvammaisten asumisesta, hoidosta ja opetuksesta, nro 52.
 • Lahtinen, U. 1988. Nuoren kehitysvammaisen toimintakyky, nro 51.
 • Keränen, V. 1988. Kehitysvammahuollon pakkokeinonormisto ja perusoikeudet, nro 50.
 • Mäki, O. 1988. Auditiivisen harjoituksen vaikutus harjaantumiskoulutasoisen oppilaan havaintosuoritukseen, nro 49.
 • Vinni, I. & Timonen, T. 1988. Autismi Suomessa, nro 48.
 • Saloviita, T. 1988. Itsensä vahingoittaminen keskuslaitoksessa: epidemiologinen tutkimus, nro 47.
 • Saloviita, T. 1988. Kehitysvammaisten henkilöiden adaptiivisen käyttäytymisen rakenne ja AB-asteikon ominaisuudet, nro 46.
 • Hautamäki, J. & Honkanen, H. 1990. Työtaitojen ja itsenäisen suoriutumisen arvioiminen kehitysvammaisilla, nro 45.
 • Hartama, M. & Saloviita, T. 1987. Kehitysvammaisten aikuisten harrastusaktiivisuus, nro 44.
 • Pääkkönen, M. 1987. Käden jälki: kehitysvammaisten piirustukset, nro 43.
 • Rissanen, P. 1987. Kehitysvammahuollon eri asumismuotojen taloudellinen evaluaatio, nro 42.
 • Huuhtanen, K. 1987. Portaat-varhaiskasvatusmenetelmän kokeilu Espoossa, nro 41.
 • Saloviita, T. 1987. Ei-toivotun käyttäytymisen sammuttaminen: vaihtoehto rankaisemiselle, nro 40.
 • Timonen, T. 1986 [2. uud. p. 1990]. Kehitysvammaisuuden käsite: teoreettinen analyysi, nro 39.
 • Saloviita, T. 1986. Laitoksen sisäisten osastosiirtojen vaikutus kehitysvammaisten sopeutumiseen, nro 38.
 • Ikuli, T. 1986. Kasvatus aikuisuuteen -opintopiirit, nro 37.
 • Saloviita, T. 1986. Kehitysvammaisten lasten aktivointi leikinohjauksen avulla, nro 36.
 • Fredriksson, J. 1986. Oppimistestit: katsaus, nro 35.
 • Vuorinen, M. 1986. Cid-assosiaatiometodi puheen ja lukemisen opetuksessa, nro 34.
 • Timonen, T. 1985. Käyttäytymisterapeuttisia tietojenkeruumenetelmiä ongelmatilanteen ja -käyttäytymisen selvittämiseen, nro 33.
 • Timonen, T. 1985. Anna kaikkien kukkien kukkia! Kokemuksia päiväkoti-integraatiosta, nro 32.
 • Andersson, T. 1984. Nuori aikuinen: kehitysvammaisten nuorten elämäntilanne, tulevaisuuden toiveet ja tarpeet, nro 31.
 • Ahonen, H. 1984. Toiminnan ja henkilöstösuunnittelun kehittäminen Rinnekodin hoito-osastoilla, nro 30.
 • Saloviita, T. 1984. Liikasyöttäminen kehitysvammaisten oksentelun hoitokeinona, nro 29.
 • Saarela, M. & Saarela, M. 1984. Psyykkisesti kehitysvammaisten integraatio kaupunkimaisessa yhteisössä, nro 28.
 • Saloviita, T., Laitinen, J. & Huuhko, L. 1984. Kehitysvammaisen pojan itsensä vahingoittamisen ehkäiseminen käyttäytymisterapian avulla, nro 27.
 • Saloviita, T. 1984. Ympäristön rikastamisen vaikutus syvästi kehitysvammaisten aikuisten käyttäytymiseen laitoksessa, nro 26.
 • Moberg, S. 1984. Poikkeavuuden hyväksyminen ja poikkeavien sosiaalinen etäisyys, nro 25.
 • Moberg, S. 1983. Harjaantumisluokka peruskoulussa, nro 24.
 • Häkkinen, U. 1983. Vammaisuus ja taloustiede: katsaus kuntoutusta ja huoltomuotoja koskeviin tutkimuksiin, nro 23.
 • Ikonen, O. 1983. Bliss-symbolit ja niiden opettaminen: bliss-symbolikommunikaatiomenetelmän kokeilun raportti, nro 22.
 • Timonen, T. 1983. Integrering av utvecklingsstörda barn i förskola: sociala färdigheter, sociala kontakter och personalens syn, nro 21.
 • Ikonen, O. 1983. Syvästi kehitysvammaisten opetussuunnitelman kehittämisen lähtökohtia, nro 20.
 • Hiltunen, P. 1983. Oikeessa työssä! Työkokeilun ja sen ristiriitojen kuvaus, nro 19.
 • Kehitysvammahuollon bibliografia vuosilta 1979–1980, nro 18 (1982).
 • Hautamäki, J. & Laukkanen, H. 1982. Laitos asumisympäristönä ja kehitysvammaisten asuminen: katsaus tutkimukseen ja keskusteluun, nro 17.
 • Korhonen, M. 1982. Kehitysvammaisten ammatillinen koulutus ja elämäntilanteen muutos, nro 16.
 • Kauttu, P. & Tolmunen, M. 1982. Opetus- ja kasvatuskokeilu: tutkimus työnopetuksesta, kansalaiskasvatuksesta ja henkilökunnan koulutuksesta Kaunismäen opetus- ja työkeskuksessa 1979–80, nro 15.
 • Moberg, S. 1981. Psyykkisesti kehitysvammaisten koulutuksen fyysisen integraation edellytykset peruskoulussa, nro 14.
 • Kehitysvammahuollon bibliografia vuosilta 1973–1979, nro 13 (1981).
 • Hiltunen, P. 1981. Selvitys maataloudessa ja muualla avoimilla työmarkkinoilla työskentelevistä kehitysvammaisista, nro 12.
 • Jussila, M. 1981. Integroitu työkeskus: Kokkolan työkeskuksen työntekijöiden sosiaaliset suhteet ja työviihtyvyys, nro 11.
 • Moberg, S. 1981. Psyykkisesti kehitysvammaisten koulutuksen integraatio: asenteelliset edellytykset ja saatuja kokemuksia, nro 10.
 • Tirkkonen, R., Sohlo, R. & Hiltunen, P. 1981. Kehitysvammaisten lasten päivähoito päiväkodeissa Uudellamaalla, nro 9.
 • Helenius, S. 1981. Yhteisökasvatuskokeilu kehitysvammaosastolla: raportti erään keskuslaitoksen laitososastolta, nro 8.
 • Hautamäki, J. (toim.). 1981. Kehitysvammahuollon ja -tutkimuksen kansainvälisistä virtauksista, nro 7.
 • Moberg, S. 1980. Integraatio kehitysvammahuollossa: käsiteanalyysi ja teoreettinen tausta, nro 6.
 • Heinänen, P. 1980. Kehitysvammaisten opetuksen integroiminen normaaliopetukseen, nro 5.
 • Riikonen, J. 1980. Kehitysvammaisten ammatillisen erityisopetuksen oheismateriaalia: harjoituslomakkeet, nro 4.
 • Hautamäki, J. & Riikonen, J. 1980. Taitavaan suoritukseen: kehitysvammaisten ammatillisen erityisopetuksen oheismateriaalia: yleinen osa ja harjoitusohjeet, nro 3.
 • Kilpeläinen, R. 1980. Kehitysvammaisten autismi: tutkimus oppimisterapiasta kehitysvammaisten hoidossa, nro 2.
 • Heinänen, P. 1980. Kehitysvammaisten opiskelu maamme kansalais- ja työväenopistoissa työvuonna 1978–1979, nro 1.

Päivitetty: 19.10.2009

« Takaisin