Kehitysvammaliiton tutkimustoiminta 40 vuotta!

Kehitysvammaliittoon perustettiin vuonna 1978 kokeilu- ja tutkimusyksikkö KOTU, jonka toiminta-ajatus määriteltiin näin: ”…yksikkö keskittyy nimenomaan sellaiseen kokeiluun ja tutkimukseen, joka edistää kehitysvammahuollon käytännöllistä toteutusta.” Kehitysvammaliiton ja sosiaalihallituksen välille solmittiin kokeilu- ja tutkimusyksikön toimintasopimus, jonka mukaan liitto sai valtionapua.

Hankkeiden ja julkaisujen valossa tutkimustoiminta Kehitysvammaliitossa on kuluneen 40 vuoden aikana ollut erittäin monipuolista. Näinä vuosina tutkimuksen painopiste on muuttunut psykologis-pedagogisesta kohti yhteiskuntatieteellisempää painotusta ja kehitysvammaisten ihmisten ottaminen mukaan toimijoina tutkimukseen ja kehittämistyöhön on vahvistunut.

Sosiaalihallituksen lakkauttamisen jälkeen vuonna 1991 tutkimustoiminnan rahoituksesta merkittävältä osaltaan on vastannut Raha-automaattiyhdistys ja nyttemmin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Tällä hetkellä Kehitysvammaliiton tutkimustoiminta määritellään seuraavasti:

”Tutkimuksen tehtävänä on jäsentää kehitysvammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tilannetta yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä ja kehittää ratkaisuja, kun tuki- ja palvelurakenteet eivät toimi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnollinen uudistus muuttaa olemassa olevaa palvelurakennetta ja palvelujen käyttöä. Tutkimus nostaa esille muutoksen keskeisiä aiheita liiton kehittämis- ja vaikuttamistyöhön erityisesti kokija- ja käyttäjänäkökulmista. Verkostoituminen kotimaisten ja kansainvälisten tutkijayhteisöjen kanssa tukee vammaispoliittisten kehityssuuntien seurantaa ja kriittistä arviointia. Liiton tutkimustoiminta on tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjestöissä ja yliopistoissa tehtävään vammaistutkimukseen.”

Tutkimustoiminnan juhlavuoden kunniaksi haluamme kuulla Kehitysvammaliiton jäsenten ja yhteistyökumppaneiden sekä muiden kehitysvamma-alan tutkimuksesta kiinnostuneiden mielipiteitä ja ajatuksia tutkimustoiminnastamme ja sen merkityksestä.

Pyydämme vastaamaan lyhyeen kyselyyn su 15.4.2018 mennessä. Kiitos ajastasi!

Antti Teittinen
Tutkimuspäällikkö
Kehitysvammaliitto

Vastaa kyselyyn