Kolmannen sektorin toimijat yhdistävät voimansa sote-palveluiden kehittämiseksi

Toimintaympäristömme muutokset haastavat meitä tarkastelemaan sosiaali- ja terveysalan eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä sekä yhteistyön tiivistämistä uudella tavalla. Kunnat, maakunnat ja kolmas sektori tuottavat asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja ja pyrkivät minimoimaan koronaepidemian kielteiset vaikutukset suomalaisten terveyteen sekä hyvinvointiin.

Kuinka voisimme yhdessä toimimalla edistää tehokkaammin suomalaisten hyvinvointia?

Kansalaisyhteiskunnan erilaiset toimijat ovat vuosikymmeniä onnistuneet ketterästi kehittämään ja toteuttamaan erilaisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintamalleja. Kolmannen sektorin toimijat tuovat erityisesti palvelunkäyttäjien äänen ja kokemuksen esille palveluita kehitettäessä.

Kolmannen sektorin toimijoilla on suora kontakti erilaisiin asiakasryhmiin ja kokemus siitä, miten päätökset vaikuttavat ihmisiin. Nämä ovat kokeneita ruohonjuuritason palveluiden tuottajia kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville henkilöille.

Haluamme nyt yhdistää osaamisemme ja kokemuksemme. Muodostamme vuoden 2020 aikana konsortion, joka tarjoaa omaa osaamistaan ja kokemustaan sote-palveluiden kehittämiseen.

Yhteistyön tavoitteena on, että

  • sote-palvelujen asiakkaat saavat parempia palveluja nyt ja tulevaisuudessa
  • asiakkaat selviytyvät mahdollisimman hyvin koronan negatiivisista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista
  • asiakkaiden ääni huomioidaan palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä
  • sote-ammattilaisten osaaminen vahvistuu ja he saavat innostusta tehdä työtään tulevaisuudessa.

Rakennamme uudenlaisia palvelukokonaisuuksia strategian kehittämisestä selkokielikoulutuksiin. Kauttamme saat esimerkiksi erilaisia palvelu- ja muutosmuotoilun sekä kokeilukulttuurin sparrauksia, verkkopalvelujen saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden arviointia tai vertaisarviointikoulutuksia asumispalveluiden laadun arviointiin.

Käynnistämme yhteistyön syksyllä 2020 järjestämällä kolme maksutonta tulevaisuuswebinaaria:

  • Miten osallistamme asiakkaita sote-palveluiden kehittämiseen?
  • Miten vahvistamme työantajien ja esimiesten valmiuksia keskustelevampaan työkulttuuriin? – Kuinka otat mielenterveysongelmat puheeksi koronan jälkeen?
  • Saavutettavat palvelut tulevaisuudessa

Tule mukaan rakentamaan yhteistä tulevaisuutta osallistumalla starttitapahtumiin verkossa ti 22.9., ti 20.10. ja ti 17.11. klo 13.00−15.30. Saa lisätietoa tapahtumista ensimmäisten joukossa ennakkoilmoittautumalla jo nyt!

Yhdessä:
Kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto – Kukunori, Markus Raivio, p. 045 632 1973
Aspa-säätiö sr, Tuomas Koskela, p. 040 653 3183
Mielenterveyden keskusliitto ry, Olavi Sydänmaanlakka, p. 050 363 9920
Kehitysvammaliitto ry, Marianna Ohtonen, p. 040 8378340

Ilmoittaudu!