Talking Mats

Talking Mats®

Talking Mats® -menetelmän avulla puhevammainen henkilö voi ilmaista omia mielipiteitään ja näkemyksiään häntä koskevista asioista. Menetelmä myös helpottaa ja jäsentää keskustelua. Keskustelumattoa voidaan käyttää kaiken ikäisten lasten ja aikuisten kanssa, riippumatta siitä, mikä vaikeuttaa heidän kommunikointiaan. Talking Mats-keskustelumatolla ei voida korvata henkilöllä jo olemassa olevia kommunikointikeinoja, vaan näitä keinoja käytetään yhdessä maton kanssa. Menetelmän avulla kommunikointia voidaan tukea esimerkiksi toimintojen suunnittelussa, tavoitteiden asettelussa, oman päätäntävallan tukemisessa ja palvelusuunnitelmien laatimisessa.

Talking Mats on kehitetty Skotlannissa Stirlingin yliopistossa. Menetelmän koulutuksista Suomessa vastaa Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Kaksi puolen päivän koulutusta. Välitehtävä sisältää videoinnin, jossa osallistuja käyttää menetelmää vuorovaikutustilanteessa.

Aika: 13.10.2021 ja 17.11.2021 klo 12.30 – 15.30
Paikka: koulutus toteutetaan webinaarina
Kouluttajat: puheterapeutti, asiantuntija Katja Burakoff ja teknisten kommunikoinin apuvälineiden asiantuntija Annakaisa Ojanen
Hinta: 200 €  (180 € Kehitysvammaliiton jäsenhinta)
Ilmoittautumiset: sähköisellä lomakkeella 29.9.2021 mennessä (www.kehitysvammaliitto.fi)
Tiedustelut järjestelyistä: tikoteekki(at)kvl.fi tai 09-3480 9223 (osastosihteeri Marjo Timonen)
Tiedustelut sisällöistä: katja.burakoff@kvl.fi
Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa.

Keskustelumatto Papunetissa

Talking Mats kotisivut