Talking Mats

Talking Mats®- koulutus

Talking Mats® -menetelmän avulla puhevammainen henkilö voi ilmaista omia mielipiteitään ja näkemyksiään häntä koskevista asioista. Menetelmä myös helpottaa ja jäsentää keskustelua. Keskustelumattoa voidaan käyttää kaiken ikäisten lasten ja aikuisten kanssa, riippumatta siitä, mikä vaikeuttaa heidän kommunikointiaan. Talking Mats-keskustelumatolla ei voida korvata henkilöllä jo olemassa olevia kommunikointikeinoja, vaan näitä keinoja käytetään yhdessä maton kanssa. Menetelmän avulla kommunikointia voidaan tukea esimerkiksi toimintojen suunnittelussa, tavoitteiden asettelussa, oman päätäntävallan tukemisessa ja palvelusuunnitelmien laatimisessa.

Talking Mats on kehitetty Skotlannissa Stirlingin yliopistossa. Menetelmän koulutuksista Suomessa vastaa Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Kaksi puolen päivän koulutusta. Välitehtävä sisältää videoinnin, jossa osallistuja käyttää menetelmää vuorovaikutustilanteessa.

Aika: 16.9.2020 ja 28.10.2020 klo 12.30 – 15.30
Paikka: webinaari
Kouluttajat: teknisten kommunikoinin apuvälineiden asiantuntija Annakaisa Ojanen ja puheterapeutti, puhevammaisuuden ja puhetta korvaavan kommunikoinnin asiantuntija Kaisa Laine
Hinta: 220€ (sisältää koulutusmateriaalin sekä kahvin)
Ilmoittautumiset: sähköisellä lomakkeella 2.9.2020 mennessä (www.kehitysvammaliitto.fi)
Tiedustelut järjestelyistä: tikoteekki(at)kvl.fi tai 09-3480 9223 (osastosihteeri Marjo Timonen)
Tiedustelut sisällöistä: kaisa.laine@kvl.fi
Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa.

Keskustelumatto Papunetissa

Talking Mats kotisivut