Talking Mats

Talking Mats®- koulutus sosiaalityöntekijöille

Talking Mats® -menetelmän avulla puhevammainen henkilö voi ilmaista omia mielipiteitään ja näkemyksiään häntä koskevista asioista. Menetelmä myös helpottaa ja jäsentää keskustelua. Keskustelumattoa voidaan käyttää kaiken ikäisten lasten ja aikuisten kanssa, riippumatta siitä, mikä vaikeuttaa heidän kommunikointiaan. Talking Mats-keskustelumatolla ei voida korvata henkilöllä jo olemassa olevia kommunikointikeinoja, vaan näitä keinoja käytetään yhdessä maton kanssa. Menetelmän avulla kommunikointia voidaan tukea esimerkiksi toimintojen suunnittelussa, tavoitteiden asettelussa, oman päätäntävallan tukemisessa ja palvelusuunnitelmien laatimisessa.

Talking Mats on kehitetty Skotlannissa Stirlingin yliopistossa. Menetelmän koulutuksista Suomessa vastaa Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Kaksi puolen päivän koulutusta. Välitehtävä sisältää videoinnin, jossa osallistuja käyttää menetelmää vuorovaikutustilanteessa.

Aika: 4.9.2019 ja 9.10.2019 klo 13.00 – 16.00
Paikka: Kehitysvammaliitto, Linnoitustie 2, 02600 Espoo
Kouluttajat: puheterapeutti, asiantuntija Katja Burakoff ja puheterapeutti ja asiantuntija Annakaisa Ojanen
Hinta: 180 € (sisältää koulutusmateriaalin sekä kahvin)
Ilmoittautumiset: 21.8.2019 mennessä sähköisellä lomakkeella (www.kehitysvammaliitto.fi)
Tiedustelut järjestelyistä: tikoteekki(at)kvl.fi tai 09-3480 9223 (osastosihteeri Marjo Timonen)
Tiedustelut sisällöistä: puh. (09) 34809 363 tai katja.burakoff(at)kvl.fi
Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa.

Keskustelumatto Papunetissa

Talking Mats kotisivut