Harjoittelijan oivalluksia Opikkeessa

Suoritimme erityisopettajan opintoihimme liittyvän kolmen viikon harjoittelun Kehitysvammaliiton Opikkeessa. Olimme kiinnostuneita oppimateriaalien tuottamisprosesseista ja etsimme harjoittelupaikkoja, joissa tällaiseen työhön pääsisi tutustumaan.

Tavoitteenamme oli oppia, mistä tarve eri materiaaleille tulee, mitä materiaalien tekeminen vaatii, kuka tekoprosessin käynnistää, ketkä tekemiseen osallistuvat ja mitä vaiheita siihen kuuluu. Lisäksi halusimme tutustua eri työtehtäviin Opikkeessa ja muutenkin Kehitysvammaliitossa. Opike elinikäisen oppimisen asiantuntijana ja erilaisten oppijoiden oppimismahdollisuuksien tukijana tarjosi meille tähän erinomaisen oppimisympäristön.

Monialaista osaamista yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Työtehtäviimme kuului muun muassa uusien luku- ja kirjoitustaidon opettamiseen tarkoitetun materiaalin sekä selkokielisen elämänkatsomustiedon oppikirjan käsikirjoituksen tarkistamista ja kommentointia. Lisäksi muokkasimme erityisen tuen oppijoille suunnattua Arkielämää-materiaalia Papuri-verkkokirjatyökalulla. Pääsimme osallistumaan myös tasa-arvoista musisointia edistävään verkkokoulutukseen, joka oli suunnattu opetusalan ammattilaisille.

Kun tutustuimme Opike-kaupan tarjontaan, oppimateriaalit yllättivät meidät laajuudellaan ja monipuolisuudellaan. Materiaaleissa on taidokkaasti huomioitu elinikäisen oppimisen kaari kaikenlaisten oppijoiden osalta.

Harjoittelu konkretisoi meille, millaisella osaamisella Opikkeessa tuetaan erilaisten oppijoiden elinikäistä oppimista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Oivalsimme, että työ Opikkeessa on moniammatillista verkostotyötä. Työ edellyttää yhteistyökykyä erilaisten osaajien ja organisaatioiden kanssa sekä moninaista tietotaitoa eri osa-alueilta. Tuotantoprosesseihin osallistuu vaihteleva määrä oman alansa asiantuntijoita.

Työ Opikkeessa vaatii moninaista osaamista, jonka tulee muovautua työtehtävien mukana. Asiantuntijuuden tulee seurata tiiviisti aikaa. Harjoittelumme ohjaajien työnkuvassa meitä innosti työn monipuolisuus sekä päivien sisältöjen vaihtelevuus. Oli kiinnostavaa huomata, miten ohjaajat pystyvät hyödyntämään koulutus- ja työhistoriaansa sekä laajaa asiantuntijuuttaan päivittäisessä työssään.

Harjoittelussa meille tarjoutui mahdollisuus päästä kuulemaan Opikkeen asiantuntijoiden lisäksi myös Papunetin, Selkokeskuksen ja Palkkaamon työntekijöitä. Tapaamiset avasivat meille uusia näkökulmia erilaisten oppijoiden oppimismahdollisuuksiin ja kirkastivat ymmärrystä siitä, miten eri toimijat tukevat laajasti kaikkien oikeutta oppia, osallistua ja työllistyä yhteiskunnassamme.

Pitkien työurien salaisuus

Harjoittelupaikassa välittyi yhdessä tekemisen, kunnioituksen ja auttamisen kulttuuri. Oli myös innostavaa, että meidän kentältä tuomaamme tietotaitoa ja näkökulmiamme arvostettiin. Ideoidemme avulla pyrimme tuomaan Opiketta lähemmäs oppimateriaalien käyttäjiä.

Kolmen viikon mittainen harjoittelu oli monella tapaa antoisa ja yllätti meidät monipuolisuudellaan. Vaikutuimme tapaamiemme Kehitysvammaliiton työntekijöiden pitkistä työurista, mutta kolmen viikon harjoittelun jälkeen tämä ei enää yllättänyt; kun erilaiset osaajat kohtaavat toisensa vahvuuksineen ja täydentävät toisiaan asiantuntijuudellaan, muodostuu työn imua. Työ pysyy mielekkäänä, ja lopputuloksena syntyy toimivassa yhteistyössä tuotettuja asioita tukemaan elinikäistä uuden oppimista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Kirjoittajat ovat varhaiskasvatuksen opettajia. He opiskelevat Helsingin yliopistossa erillisiä erityisopettajan opintoja.

Teksti: Jenni Kangas ja Petra Kumpulainen, Kuva: Sakari Kilkki 

Vastaa

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).