Mikä Opike on?

Opike on elinikäisen oppimisen asiantuntija. Toimintamme lähtee ajatuksesta, että kaikilla ihmisillä iästä ja elämäntilanteesta, kehitys- tai puhevammasta riippumatta pitää olla mahdollisuus oppia uutta. Haluamme tukea ihmisten yhdenvertaisuutta mahdollistamalla oppimisen ja onnistumisen kokemuksia arjessa, opinnoissa ja työssä sekä vapaa-ajalla.

Kaikilla on oikeus ja kyky oppia

Kehitämme ja toteutamme materiaaleja erilaisille oppijoille eri elämäntilanteisiin. Tarinoita, ääntä ja videoita yhdistävät materiaalikokonaisuutemme herättävät aistikokemuksia ja opettavat esimerkiksi tunneilmaisua ja arjessa tärkeitä taitoja. Arjessa pärjäämistä auttavat myös esimerkiksi matematiikkaa ja rahankäyttöä opettava tablettisovelluksemme sekä monet erityisopetukseen tarkoitetut oppimateriaalit harjoituksineen. Julkaisemme myös selkokirjoja niille, joille lukeminen on syystä tai toisesta vaikeaa.

Opikelaisia voit tavata kasvatus- ja koulutusalan tapahtumissa ja myös kouluttamassa. Koulutamme tvt-taitoja ja selkokieltä opetus-, kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisille. 

Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta

Opikkeen toiminta lähtee ajatuksesta, että kaikilla ihmisillä iästä ja elämäntilanteesta riippumatta pitää olla mahdollisuus oppia uutta. Haluamme tukea ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta mahdollistamalla oppimisen ja onnistumisen kokemuksia arjessa, opinnoissa ja työssä sekä vapaa-ajalla.

Jotta tukisimme mahdollisimman hyvin kasvatus- ja kuntoutusalan henkilöstöä ja erilaisia oppijoita, teemme jatkuvasti yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa.