Opike kouluttaa vuonna 2023

Selkeästi samaan suuntaan – saavutettavaa ja yhdenvertaista erityisopetusta.

Opetushallituksen tukemaa maksutonta täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle.

Selkokieli opetuksessa (alkanut 8.2.2023)

Koulutus antaa osallistujalle kattavat tiedot selkokielestä sekä valmiudet hyödyntää kirjoitettua ja puhuttua selkokieltä ja selkokielisiä oppimateriaaleja työssään.

Koulutuksessa perehdytään selkokieleen, sen käyttäjäryhmiin ja periaatteisiin. Lisäksi tutustutaan saavutettavuuteen, selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen sekä selkopuheeseen ja -vuorovaikutukseen. Selkokielen käyttömahdollisuuksia havainnollistetaan monipuolisten esimerkkien kautta. Koulutus antaa runsaasti tietoa opetustyössä hyödyllisistä valmiista selkomateriaaleista.

Koulutus on täynnä

Kaikille saavutettavaa opetusta – hyödynnä selkokieltä ja digityövälineitä (alkanut 13.2.2023)

Selkokieli osiossa perehdytään kirjoitetun ja puhutun selkokielen perusteisiin sekä selkojulkaisujen ulkoasuun. Osiossa tutustutaan myös selkokielisiin materiaaleihin ja niiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Digityövälineet osiossa tutustutaan Microsoft 0365 -helppokäyttötoimintoihin ja saavutettavuusominaisuuksiin sekä monikanavaisiin palveluihin. Painopisteenä kehittää osallistujien digi- ja ohjaustaitoja erilaisten oppijoiden tarpeet huomioiden ja lisätä tietoutta saavutettavuudesta.

Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää harjoituksia sekä työskentelyä etäjaksoilla.

Koulutus on täynnä.

Erityisoppija osalliseksi luovin menetelmin (alkanut 23.3.2023)

Koulutuksessa perehdytään erityisopetuksessa hyödynnettäviin sovelluksiin (iPad), jotka vahvistavat erityistä tukea tarvitsevan oppijan osallisuutta ja vuorovaikutusta. Painopiste on kehittää osallistujien omia digitaitoja ja rohkaista heitä uudistamaan opetustaan oppilaita aktivoivampaan suuntaan.

Koulutuksessa jaetaan hyviä käytänteitä, opetusideoita ja kokemuksia, joissa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja heidän osallisuuttaan vahvistetaan. Koulutus on käytännönläheinen, opetustyöhön läheisesti liittyvä ja sitä kehittävä, etäjaksoilla testataan uusia osallisuutta tukevia sovelluksia ja opetusideoita.

Koulutus on täynnä.

Selkokirjoittamisen työpaja opettajalle:  (alkaa 19.4.2023)

Koulutus on tarkoitettu opetusalan ammattilaisille, joilla on jo perustiedot selkokielestä ja saavutettavuudesta. Käytännönläheisessä koulutuksessa syvennetään selkokirjoittamisen taitoa ja suunnitellaan oma selkokielinen oppimateriaali.

Työpajassa tutustutaan esimerkkeihin erilaisista selkojulkaisuista ja tehdään monipuolisia kirjoitusharjoituksia. Pääpaino on osallistujien omassa selkomateriaalin tarpeessa. Osallistujat pohtivat, millaista selkokielistä sisältöä he tarvitsevat työssään, mitä heidän pitää huomioida selkokielistä materiaalia suunnitellessaan ja miten he voivat edetä suunnitelmista käytäntöön.

Koulutus on täynnä.

Artikkelin kuva: Schutterstock

Vastaa

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).