Kehitysvammaisuus

Kehitysvammaisella henkilöllä on vaikeuksia oppia ja ymmärtää uusia asioita.

Kehitysvammainen ihminen tarvitsee tavallista enemmän aikaa uusien asioiden oppimiseen. Hän tarvitsee oppimiseen yksilöllistä tukea.

Tukea voi tarvita esimerkiksi:

  • omista asioista päättämiseen
  • keskustelemiseen ja muuhun vuorovaikutukseen toisten kanssa
  • opiskeluun
  • työssä käymiseen.

Jokaisella on kuitenkin myös vahvuuksia ja kykyjä. Kaikilla on mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta.

Kehitysvammaisuuden syitä on paljon. Ihmisellä voi olla kehitysvamma syntyessään. Vauva voi vammautua myös synnytyksen aikana. Lapsuuden sairaus tai tapaturma voi aiheuttaa kehitysvamman. Jos äiti juo alkoholia raskausaikana, se voi aiheuttaa lapselle kehitysvamman tai oppimisvaikeuksia. Aina ei tiedetä, mikä kehitysvamman on aiheuttanut.

Suomessa on noin 50 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma.

Verneri.netin selkosivut