Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaliitto puolustaa kehitysvammaisia ja puhevammaisia ihmisiä. Kehitysvammaliitto haluaa, että vammaisia ihmisiä kuunnellaan. Tavoitteenamme on kaikille yhdenvertainen Suomi.

  • Koulutamme.
  • Kehitämme palveluja.
  • Jaamme tietoa.
  • Tuotamme tietoa selkokielellä.
  • Julkaisemme lehtiä ja kirjoja.
  • Vaikutamme päättäjiin.
  • Teemme tutkimusta.
  • Kehitämme keinoja vuorovaikutukseen.
  • Autamme kehitysmaiden vammaisia ihmisiä.

Vuosikertomukset

Kehitysvammaliiton selkokielisiä vuosikertomuksia:

Koulutamme

Nainen kouluttaa opiskelijoita.
Kuva: Pekka Elomaa

Kehitysvammaliitto järjestää koulutuksia esimerkiksi itsemääräämisen vahvistamisesta, vuorovaikutuksesta ja selkokielestä. Suurin osa koulutuksista on tarkoitettu ammattilaisille, jotka tekevät työtä vammaisten ihmisten kanssa.

Kehitämme palveluja

Mies kantaa muuttolaatikkoa.
Kuva: Pekka Elomaa

Kehitämme parempia palveluja ja tukea vammaisille henkilöille.

Esimerkkejä kehittämisestä:

Selkeästi meille

Selkeästi meille -hankkeen tavoite on, että kehitysvammaisille ihmisille tärkeistä verkkopalveluista tulisi saavutettavampia. Saavutettavia palveluja on helppo käyttää ja ymmärtää.

#kotimatkalla

Moni nuori asuu ryhmäkodissa tai vanhempiensa kanssa, vaikka pärjäisi omassa kodissa, jos saisi asumiseen riittävästi tukea. Kotimatkalla-hankkeessa etsittiin keinoja siihen, miten apua ja tukea voidaan tuoda jokaisen omaan kotiin.

Somettamalla uutta kohtaamista

”Somettamalla uutta kohtaamista” on hanke, jonka tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen. Hankkeessa rohkaistaan yksinäisiä nuoria ja aikuisia tutustumaan toisiinsa ja olemaan yhteydessä muihin ihmisiin sosiaalisen median kautta. Sosiaalinen media tarkoittaa palveluita, joilla voi olla yhteydessä muihin ihmisiin internetin kautta. Tunnettuja sosiaalisen median palveluita ovat Facebook ja Twitter.

Hankkeessa luotiin uusi helppokäyttöinen ja turvallinen sosiaalisen median palvelu. Sen nimi on Kohdataan.

Jaamme tietoa

Lehtiä ja verkkosivustoja.

Selkosanomat-lehti kertoo ajankohtaisista asioista selkokielellä. Selkosanomia julkaisee Kehitysvammaliiton Selkokeskus.

Selkosanomat

Kehitysvammaliitto julkaisee myös Ketju-lehteä, joka on tarkoitettu erityisesti vammaisten ihmisten kanssa työtä tekeville ammattilaisille.

Kehitysvammaliiton selkokieliset verkkopalvelut:

Papunet.net

Papunet.net on verkkosivusto, jossa on tietoa puhevammaisuudesta.

Siellä on myös kuvia ja muuta materiaalia, joita voi käyttää apuna puhevammaisten ihmisten kanssa.

Lisäksi siellä on tietoa selkokielellä, pelejä ja tarinoita.

Papunetissa on kuvasivut. Siellä asiat on kerrottu kuvilla.

Papunetissa on myös pelisivut. Siellä on helppokäyttöisiä pelejä. Siellä on myös ohjelmia, joilla voi esimerkiksi piirtää tai lähettää sähköisen postikortin.

Pelisivujen kautta löytyy myös maalauksia ja piirroksia, jotka ovat osallistuneet Papunetin kuvataidekilpailuun.

Lisäksi Papunetissa on paljon valokuvia ja piirroskuvia. Niitä saa käyttää, jos esimerkiksi haluaa itse kertoa asioista kuvilla.

Verneri.net/selko

Verneri.net/selko on helppokäyttöinen sivusto kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille.

Sivuston tekstit on kirjoitettu selkokielellä.

Tietoa on monesta eri aiheesta, esimerkiksi asumisesta, työstä ja ihmissuhteista.

Verkko-Kerttu on neuvontapalsta, jossa voi kysyä mieltä askarruttavista asioista.

Vernerissä julkaistaan myös kehitysvammaisten ihmisten omia kirjoituksia, runoja ja valokuvia sekä kirjeenvaihtoilmoituksia. Siellä on myös blogeja.

Kohdataan

Kohdataan on helppokäyttöinen ja turvallinen sosiaalisen median palvelu. Siellä voi tutustua uusiin ihmisiin ja keskustella muiden kanssa.

Julkaisemme kirjoja

Kirjojen kansikuvia.

Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus Opike julkaisee oppikirjoja ja selkokielistä kirjallisuutta lapsille, nuorille ja aikuisille. Kirjoja voi ostaa Opike-kaupasta. Kauppa on Kehitysvammaliiton tiloissa Espoon Leppävaarassa, osoitteessa Linnoitustie 2 B. Kauppa on koronapandemian vuoksi toistaiseksi kiinni. Tilauksia voi tehdä normaalisti verkkokaupan kautta. Jos aukioloajoissa on poikkeuksia, niistä kerrotaan Opikkeen Facebook-sivulla. Myytäviin tuotteisiin voi tutustua Opikkeen verkkokaupassa.

Vaikutamme päättäjiin

Ihmisjoukossa näkyy Määräily saa riittää! -kyltti.
Kuva: Mira Vihmo

Kehitysvammaliitto jakaa tietoa poliitikoille. Haluamme, että he tekevät sellaisia lakeja, jotka parantavat kehitysvammaisten ja puhevammaisten ihmisten asemaa.

Haluamme, että vammaiset ihmiset saavat mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämäänsä. Jokaisen pitää saada itse päättää, missä ja kenen kanssa haluaa asua.

Lakeja pitää muuttaa niin, että kehitysvammaiset ihmiset saavat helpommin palkkatyötä.

Monet palvelut ja tieto siirtyvät internetiin. Yritämme vaikuttaa siihen, että verkkopalveluista tehdään selkokielisiä ja helppokäyttöisiä. Silloin myös kehitysvammaisten ja puhevammaisten ihmisten on mahdollista hoitaa itse omia asioitaan.

Teemme tutkimusta

Mies työskentelee ravintolan keittiössä.
Kuva: Pekka Elomaa

Kehitysvammaliitto tutkii kehitysvammaisten ihmisten asemaa ja oikeuksien toteutumista. Tutkimus nostaa esiin asioita, joita pitää kehittää.

Tutkimus selvittää epäkohtien taustalla olevia syitä. Sen jälkeen on helpompi keksiä niihin ratkaisuja. Tutkittu tieto auttaa parantamaan lakeja ja palveluja.

Kehitysvammaliiton tutkijat selvittävät esimerkiksi sitä, mitkä asiat estävät kehitysvammaisia ihmisiä saamasta palkkatyötä. He tutkivat myös sitä, miten vammaisten ihmisten palvelut muuttuvat, kun he muuttavat laitoksista asumaan muualle.

Kehitämme keinoja vuorovaikutukseen

Kaksi ihmistä käyttää tablettitietokonetta.
Kuva: Pekka Elomaa

Kaikki eivät pysty kertomaan asioistaan puhumalla. Kaikki eivät myöskään ymmärrä puhetta. Puhevammaiset ihmiset tarvitsevat jonkin muun keinon keskustelemiseen ja muuhun vuorovaikutukseen. On olemassa monenlaisia apuvälineitä, joiden avulla voi keskustella muiden kanssa. Apuna voi myös käyttää esimerkiksi kuvia.

Kehitysvammaliiton Tikoteekki auttaa löytämään keinoja vuorovaikutukseen silloin, kun ei voida puhua. Tikoteekki jakaa tietoa, neuvoo ja kouluttaa.

Autamme kehitysmaiden vammaisia ihmisiä

Miehet työskentelevät Sansibarissa.
Kuva: Sisko Rauhala

Teemme kehitysyhteistyötä Sansibarissa, Afrikassa, yhdessä FDUV:n ja Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa.

Tavoitteena on, että Sansibarin kehitysvammaiset nuoret pääsevät opiskelemaan ja saavat ammatin.