Förbundet Utvecklingsstörning – delaktighet och tolerans

Förbundet Utvecklingsstörning (Kehitysvammaliitto) främjar ett gott liv, jämlikhet och delaktighet för människor med utvecklingsstörning och för andra människor som är i behov av stöd i inlärningen, förståelsen och kommunikationen.

Förbundets grundläggande uppgifter är

 • forskning
 • utveckling
 • utbildning av personal
 • produktion av material
 • information och påverkansarbete
 • utveckling av lättläst information och kultur
 • främjande av kommunikation som betonar tillgänglighet och delaktighet och främjande av användning av datateknik

Förbundets kompetensområden är

 • utvecklingsstörning och talhandikapp
 • kommunikation och växelverkan
 • tillgänglighet
 • inlärning och tjänster
 • boende och arbete

Vi samarbetar med funktionshindrade människor och deras anhöriga, med anställda inom branschen, serviceproducenter, organisationer, företag och myndigheter.

Till förbundets ordinarie medlemmar hör samkommuner, kommuner, församlingar, registrerade föreningar och stiftelser. Understödjande medlemmar är privata personer.

Förbundet Utvecklingsstörning bildades 1952.

Social- och hälsovårdsministeriet stöder med Veikkaus intäkter.

Förbundet Utvecklingsstörnings ordförande är Pekka Kettunen, förbundsfullmäktiges ordförande Sakari Nuutinen och förbundets verksamhetsledare Marianna Ohtonen.