Talhandikapp

En person med talhandikapp är en människa som hör men inte klarar sig med tal i vardagskommunikationen. Personen har svårt att producera eller förstå tal. Ofta är talhandikapp också förknippad med läs- och skrivsvårigheter.

I Finland finns cirka 65 000 människor med olika grader av tal- och kommunikationssvårigheter. Cirka 30 000 av dem behöver hjälpmedel som ersätter talet. Ungefär 650 000 – 750 000 finländare har nytta av lättläst språk.

Papunet – tydlig och tillgänglig information

På Papunet-webbsidorna finns information och material för människor med talhandikapp och deras närmaste och professionella. På webbsajten finns också information för dem som vill skapa tillgängliga webbtjänster med lättläst språk. Materialet är i huvudsak på finska.

PAPUNET

Papunet främjar delaktigheten och likställdheten i samhället för personer med talhandikapp och andra som behöver stöd i inlärning, förstående och kommunikation.

Papunets målsättning är att närstående människor, proffs och studerande får information om talhandikapp, olika kommunikationsmetoder och hjälpmedel samt redskap och material för sitt arbete.

Papunets målsättning är att även personer med talhandikapp och andra som behöver stöd i lärande, förstående och kommunikation får information och underhållning i tillgänglig form på nätet samt möjlighet till kontakt via applikationer och sociala medier som är lätta att använda.

Tikoteekki främjar interaktion

Tikoteekki är ett centrum för informationsteknik och kommunikation som främjar delaktigheten och självbestämmanderätten för personer med talhandikapp och ökar deras möjligheter att kommunicera i sina samfund och i samhället.

För att nå sitt mål utvecklar Tikoteekki koncept och kommunikationsmaterial som stärker interaktionen mellan personer med talhandikapp och dem de har att göra med. Tikoteekki informerar också och ger telefonrådgivning och konsulthjälp om kommunikationslösningar och underlättande informationsteknik. För att människor med talhandkapp ska få kommunikationshjälpmedel på ett smidigt sätt och människor som jobbar med dem ska få handledning i användningen påverkar Tikoteekki utvecklingen av tjänster genom nationella och internationella nätverk.

Tikoteekki undervisar också organisationer och professionella om kommunikation, interaktion, verksamhetsmodeller och material.