Boende

Alla har rätt till ett eget hem. Denna rätt garanteras bl.a. i Finlands grundlag och i FN:s funktionsnedsättningskonvention. Att utveckla det individuella boendet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är en av tyngdpunkterna i Kehitysvammaliittos verksamhet.

Största delen av alla personer med intellektuell funktionsnedsättning som omfattas av tjänster bor i gruppboende, trots att de önskar sig ett eget hem. Enligt studier, utredningar och utvecklingsprojekt om specialgruppers boende vill de flesta som hör till specialgrupper bo som andra. De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning önskar sig en egen bostad och ett så självständigt liv som möjligt.

Bland alla över 18-åriga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland bor 12 000 i någon form av serviceboende. Därtill bor cirka 9000 hos anhöriga och lika många bor självständigt. I äldreservice och på hälsocentraler bor sannolikt cirka tusen. Allt som allt finns i Finland cirka 31 000 vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.

I Finland ansvarar kommunerna för att ordna boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kehitysvammaliittos synvinklar på boendeutmaningar

1. En anstalt är ingens hem

Enligt Statsrådets boendeprogram för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ingen längre bo i de gamla anstalterna år 2020. Överallt i Finland har man lyckats minska anstaltsboendet, men lösningarna har varit onödigt ensidiga. Man har främst byggt grupphem med 15 platser eller mer.

Utöver att bygga nya bostäder behövs fler bostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning bland vanliga bostäder.

2. Det behövs mångsidiga boendealternativ

Kommunerna bör erbjuda olika boendealternativ, inte bara gruppboende. Samma boendeform passar inte alla, utan det behövs alternativ som beaktar individuella önskemål och behov. Vi kan hitta nya sätt att ordna det stöd som en person med intellektuell funktionsnedsättning behöver.

3. En person med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att välja och ta beslut

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att göra verkliga val och ta beslut om boende, stöd och boendesällskap. De har också rätt att påverka valet av personal. Enligt FN:s funktionsnedsättningskonvention har de rätt att besluta var och med vem de vill bo.

Vid valet av bostad och tjänster som har att göra med den bör utgångspunkten vara varje persons individuella behov. Det är inte bara bostaden och omgivningen som är viktiga utan även det individuella stöd och de tjänster som hör till boendet och som ska möjliggöra ett individuellt liv för personen.

Kehitysvammaliitto stöder individuellt boende:

  • Vi erbjuder information och stöd i boendefrågor.
  • Tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi nya sätt att ordna boende och tjänster.
  • Vi påverkar politiskt beslutsfattande och lagberedning.
  • Vi utbildar anställda och förmän inom branschen i boendefrågor.