Lättläst språk

Lättläst språk är språk som är enklare än standardspråket. Uppskattningsvis var tionde finländare behöver lättläst språk. Kehitysvammaliittos Selkokeskus främjar information, kommunikation och kultur på lätt språk i Finland.

Lättläst språk är avsett för människor som har svårt att läsa eller förstå standardspråk. Många människor med intellektuell funktionsnedsättning samt äldre och minnessjuka behöver lättläst språk. Också invandrare som studerar landets språk kan ha nytta av ett lättare språk.

Varför behövs lättläst språk?

Ett svårt språk hindrar många finländare från att delta som fullvärdiga medborgare i samhället. Avsikten med lättläst språk är att hjälpa människor som behöver det att få information, läsa, uttrycka sina tankar och delta. Lättläst språk är tillgängligt språk.

Varje människa har rätt till förståelig information, som är en förutsättning för ett självständigt liv och samhällspåverkan.

Selkokeskus har uppskattat att det i Finland finns cirka 650 000 – 750 000 människor som behöver lättläst språk. Dessutom kan många fler ha nytta av lättläst information åtminstone i vissa situationer.

Selkokeskus

Kehitysvammaliittos Selkokeskus är en riksomfattande expertorganisation för lättläst. Selkokeskus främjar information, informationsförmedling och kultur på lätt språk i Finland. Vår målsättning är att stärka det lättlästa språkets ställning och användarnas språkliga rättigheter i Finland. Selkokeskus ger råd och hjälp åt alla som är intresserade av lättläst språk.

Selkokeskus uppgifter

  • ger ut nyhetsbladet Selkosanomat och dess svenskspråkiga systertidning Lätta bladet
  • genomför informationsprojekt
  • beviljar symbolen för lättläst till olika publikationer
  • arrangerar utbildning i lättläst
  • producerar texttjänster för lättläst
  • utvecklar den lätta finskan och stöder forskningen om lättläst
  • verkar som branschens samarbets- och informationskanal

Selkokeskus.fi

Lätta bladet