Första sidan

Ut ur marginalen!
Läs mer om Intellektuell funktionsnedsättning
Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har svårt att lära sig och att förstå nya saker. Hur individens liv påverkas av intellektuell funktionsnedsättning varierar mycket. Funktionsnedsättningen kan vara lindrig, så att personen klarar sig ganska självständigt och behöver stöd bara på vissa områden i livet. En människa med svår intellektuell funktionsnedsättning behöver ständigt stöd.

Läs mer om Förbundet
Förbundet

Kehitysvammaliitto är en stark vägvisare och förändrare i samhället, med ambitionen att Finland ska vara likvärdigt för alla. Vår målsättning kan sammanfattas i tre ord: ut ur marginalen!