Utbildning
Risto Musta

De som arbetar professionellt med människor med funktionsnedsättning har en avgörande betydelse för deras livskvalitet. Kehitysvammaliitto ordnar utbildning som ökar och uppdaterar de professionellas yrkeskunskap.

Kehitysvammaliitto är en ledande utbildare inom sitt område. Vi erbjuder utbildning för dem som arbetar inom funktionshinderservice och undervisning samt för alla som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller talhandikapp. Vi ordnar också utbildning för dem som producerar information, bl.a. i lättläst språk och tillgängliga webbtjänster.

Vi arrangerar skräddarsydda kurser som kan fokusera t.ex. på nya arbetsmetoder, uppdatering av de anställdas kunskaper, utveckling av tjänster eller specialfrågor inom kundarbete.

Vi organiserar studieresor och evenemang med aktuella teman som har att göra med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi samarbetar med ledare och närarbetare, dem som planerar och utvecklar tjänster och personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående.

Våra mest centrala utbildningsteman är

 • individinriktat arbetssätt, planering och stöd
 • grundläggande information om intellektuell funktionsnedsättning
 • boendeplanering för specialgrupper
 • sysselsättningsstöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • funktionsförmågan och bedömning av den
 • planering av tjänster samt servicehandledning
 • mental hälsa
 • åldrande
 • IKT i utbildning
 • lättläst språk
 • interaktion och kommunikation

Alla våra kurser kan också beställas som skärddarsydda konsult- och utbildningstjänster för personal eller andra grupper.