Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Kehitysvammaliittos kansli finns i Malm i Helsingfors. Förbundets olika enheter verkar i samma hus i tre olika trappor på Spannmålsvägen.

De personliga e-postadresserna är av formen fornamn.efternamn@kvl.fi

Förvaltning

Kehitysvammaliitto
Spannmålsvägen 4 A
00700 Helsingfors

tfn 09 348 090 (växel)
kvl (at) kvl.fi

Information

Kehitysvammaliitto
Information
Spannmålsvägen 4 A
00700 Helsingfors

tfn 09 3480 9217
tiedotus (at) kvl.fi

Kansalaisuusyksikkö (Avdelning för fullvärdigt medborgarskap)

Kehitysvammaliitto
Kansalaisuusyksikkö
Spannmålsvägen 4 A
00700 Helsingfors

tfn 09 348 090 (växel)
koulutus (at) kvl.fi

Elinikäisen oppimisen yksikkö – Opike (Avdelningen för livslångt lärande)

Kehitysvammaliitto
Elinikäisen oppimisen yksikkö (Opike)
Spannmålsvägen 4 C
00700 Helsingfors

tfn 09 348 090 (växel)
opike (at) kvl.fi

Saavutettavuusyksikkö (Tillgänglighetsavdelningen)

Kehitysvammaliitto
Saavutettavuusyksikkö
Spannmålsvägen 4 A
00700 Helsingfors

tfn 09 348 090 (växel)

Papunet

Kehitysvammaliitto
Papunet
Spannmålsvägen 4 A
00700 Helsingfors

tfn 09 348 090 (växel)
papunet (at) kvl.fi

Selkokeskus (Center för lättläst språk)

Kehitysvammaliitto
Selkokeskus
Spannmålsvägen 4 A
00700 Helsingfors

tfn 09 3480 9240
selkokeskus (at) kvl.fi

Tikoteekki

Kehitysvammaliitto
Tikoteekki
Spannmålsvägen 4 B
00700 Helsingfors

tfn 09 3480 9370
tikoteekki (at) kvl.fi

Karta

Till Malm kommer du behändigt med exempelvis tåg. Närtågen K, I och N går från Helsingfors centrum via Böle till Malm. Buss nummer 70T kör från centrum till Malm och buss nummer 73 från Hagnäs till Malm.

Google Maps (goo.gl)