Kontaktuppgifter

Vår adress är Linnoitustie 2 B, 02600 ESBO.

De personliga e-postadresserna är av formen fornamn.efternamn@kvl.fi

Förvaltning

Kehitysvammaliitto
Linnoitustie 2 B
02600 ESBO

tfn 09 348 090 (växel)
kvl (at) kvl.fi

Information

Kehitysvammaliitto
Information
Linnoitustie 2 B
02600 ESBO

tfn 09 3480 9217
tiedotus (at) kvl.fi

Kansalaisuusyksikkö (Avdelning för fullvärdigt medborgarskap)

Kehitysvammaliitto
Kansalaisuusyksikkö
Linnoitustie 2 B
02600 ESBO

tfn 09 348 090 (växel)
koulutus (at) kvl.fi

Elinikäisen oppimisen yksikkö – Opike (Avdelningen för livslångt lärande)

Kehitysvammaliitto
Elinikäisen oppimisen yksikkö (Opike)
Linnoitustie 2 B
02600 ESBO

tfn 09 348 090 (växel)
opike (at) kvl.fi

Saavutettavuusyksikkö (Tillgänglighetsavdelningen)

Kehitysvammaliitto
Saavutettavuusyksikkö
Linnoitustie 2 B
02600 ESBO

tfn 09 348 090 (växel)

Papunet

Kehitysvammaliitto
Papunet
Linnoitustie 2 B
02600 ESBO

tfn 09 348 090 (växel)
papunet (at) kvl.fi

Selkokeskus (Center för lättläst språk)

Kehitysvammaliitto
Selkokeskus
Linnoitustie 2 B
02600 ESBO

tfn 09 3480 9240
selkokeskus (at) kvl.fi

Tikoteekki

Kehitysvammaliitto
Tikoteekki
Linnoitustie 2 B
02600 ESBO

tfn 09 3480 9370
tikoteekki (at) kvl.fi

Karta

Google Maps