Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har svårt att lära sig och att förstå nya saker. Hur individens liv påverkas av intellektuell funktionsnedsättning varierar mycket. Funktionsnedsättningen kan vara lindrig, så att personen klarar sig ganska självständigt och behöver stöd bara på vissa områden i livet. En människa med svår intellektuell funktionsnedsättning behöver ständigt stöd.

Alla människor har också styrkor och förmågor. Med rätt stöd kan alla utvecklas och lära sig nya saker.

Det finns väldigt många orsaker till intellektuell funktionsnedsättning. Den kan bero på arvsanlag eller problem under graviditeten. Den kan också bero på till exempel syrebrist under förlossningen eller en olycka eller sjukdom i barndomen. Även alkoholbruk hos mamman under graviditeten kan orsaka intellektuell funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter hos barnet.

I cirka 30 procent av de svåra fallen och 50 procent av de lindriga fallen av intellektuell funktionsnedsättning förblir orsaken okänd.

I Finland finns uppskattningsvis cirka 50 000 människor med intellektuell funktionsnedsättning.