Lärande

Varje barn är unikt och värdefullt just sådant som han eller hon är. Förbundets målsättning är att stöda elevens rätt att gå i den skola där andra elever i området och till exempel syskon går. Närskoleprincipen, det vill säga en inkluderande skola, är något man förbundit sig till i internationella avtal.

Vår läromedelscentral producerar material

Kehitysvammaliitto främjar livslångt lärande genom att utveckla, planera, framställa och ge ut material för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller talskada samt för deras närmaste och professionella.

Utbildning av undervisningspersonal

Vi ordnar bland annat utbildning i informations- och kommunikationsteknik och i lättläst språk, med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

TIKAS-modellen för undervisning i informationsteknik

Att kunna använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en medborgarfärdighet som alla behöver. I informationssamhället förutsätter allt fler tjänster och arbetsuppgifter att man kan använda sådan teknik. Många behöver stöd i att lära sig det.

Tikas är en pedagogisk modell som gör det lättare för dem som behöver stöd att lära sig basfärdigheter i IKT. Tikas-modellens mål är att garantera att de som behöver särskilt stöd har möjlighet att skaffa sig IKT-färdigheter som är så viktiga i livet och vardagen. Med Tikas-modellen kan skolor och utbildningsorganisationer ordna IKT-utbildning som beaktar specialgruppers behov. Utbildning som planeras och genomförs väl ger var och en färdigheter att vara en fullvärdig medlem i informationssamhället.

I utbildningsmodellen framskrider undervisningen och lärandet enligt Tikas-läroplanen. Utbildningsmodellen erbjuder läromedel och stödmaterial som grundar sig på planen och som passar specialgrupper. Med hjälp av modellen är det lätt och flexibelt att lära ut IKT-färdigheter: den lärande kan gå framåt enligt individuella mål och förmågor.