Koulutus

Kuva: Pekka Elomaa

Kehitysvammaliitto tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön opiskeluun ja ammatillisen kehittymiseen sekä palvelujen kehittämisen tueksi.

Tarjoamme koulutusta lähityöntekijöille, johdolle, palvelujen kehittäjille ja suunnittelijoille sekä kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Järjestämme konferensseja, neuvottelupäiviä, teemakoulutuksia sekä pidempikestoisia kursseja. Näillä sivuilla voit tutustua laajaan koulutustarjontaamme.

Kouluttajillamme on sekä teoriatietoa että käytännön kokemusta. Tavoitteemme on tuottaa koulutusta, joka on luontevasti sovellettavissa työyhteisöjen ja ammattilaisten arkipäivään.

Suosittuja koulutus- ja konsultointiaiheitamme ovat

 • kehitysvammaisuus, puhevammaisuus, FASD
 • yksilökeskeinen työote (yksilökeskeinen elämänsuunnittelu, aktiivinen tuki)
 • vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen
 • oppimisen ja kuntoutumisen tukeminen, toimintakyky
 • vammaisten henkilöiden erityistarpeet (ikääntyvien, mielenterveyden, seksuaalisuuden tukeminen)
 • selkeä ilmaisu ja selkokieli
 • tuettu työ, työllistyminen
 • palvelujen laatu
 • palveluohjaus ja -suunnittelu
 • lasten ja heidän perheidensä kanssa tehtävä työ
 • tietotekniikan ja teknologian hyödyntäminen

Toimintamme lähtökohtana on ajatus siitä, että perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille. Uskomme yhteistoiminnalliseen kehittämiseen, ihmisten voimavaroihin ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen.

Teemme yhteistyötä muiden vammaisalan järjestöjen, alan palveluntuottajien ja muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Lisätietoa

Päivitetty: 30.11.2016