Koulutuskalenteri
Kuva: Risto Musta

Koulutuskalenteri

Tarjoamme monipuolista koulutusta ajankohtaisista aiheista – mm. seminaareja, neuvottelupäiviä ja konsultointia. Kehitysvammaliiton koulutukset ovat edullisempia jäsenillemme.

Liity jäseneksi

Kehitysvammaliiton tapahtumakalenteri jäsenille, syksy 2022 (pdf, 852 kt)

Tällä hetkellä koulutamme etänä! Etäkoulutukset mahdollistavat osallistumisesi paikasta huolimatta. Koulutuksemme ovat vuorovaikutuksellisia, ja jokaisella osallistujalla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin sekä esittää kysymyksiä.

Saat linkin koulutukseen sähköpostitse. Osallistuminen on helppoa ja vaivatonta. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin koulutuksiin, etäyhteyksiin ja osallistumiseen liittyen.

Verkkokursseja ja tilauskoulutusta muille kuin jäsenillemme tarjoaa Kehitysvammaliiton 100-prosenttisesti omistama yritys Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy.

saavuta.fi

Perustietoa kehitysvammaisuudesta -webinaari (1h)
Ajankohta 30.8.2022
Osallistumismaksu Tapahtuma on maksuton.
Paikkakunta webinaari
ALUSTAVA: Tukiasumisen kollegakahvit - verkkokahvila

Verkkokahvila on tukiasumisen työntekijöiden kohtaamispaikka, 
jossa pohditaan työssä esille nousevia aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta, ja niitä alustavat eri asiantuntijat.

Ajankohta 6.9.2022
Osallistumismaksu Tapahtuma on maksuton
Paikkakunta verkkotapahtuma
Grid 3 -kommunikointiohjelman perusteet
Ajankohta 7.9.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 170€ (muut osallistujat 189€)
Paikkakunta Espoo
Kirjoita selkokieltä!

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen esimerkkien ja tehtävien avulla.

Ajankohta 7.9.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 162€ (Muut osallistujat 180€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 16 paikkaa vapaana
OIVA-klinikan valmentajakoulutus
Ajankohta 14.9.2022 - 8.3.2023
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 1620 €, muut osallistujat 1800 € 
Paikkakunta Verkkokoulutus
Vapaat paikat 6 paikkaa vapaana
ALUSTAVA: Kehitysvammaisten päihde- ja riippuvuusongelmat

Koulutuspäivän jälkeen työntekijällä on tietoa päihde- ja peliriippuvuuksista (digipelaaminen ja rahapelaaminen) ja riskitekijöistä sekä niihin liittyvistä liitännäisoireista. Koulutuksessa käydään läpi riippuvuushäiriöiden hoidon periaatteet: hoitoon motivointi, kognitiivinen viitekehys riippuvuuksien  hoidossa sekä retkahduksen ehkäisy. 

Ajankohta 21.9.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 170€. Muut osallistujat 189€.
Paikkakunta Espoo ja verkkokoulutus
GoTalk NOW -kommunikointiohjelman perusteet
Ajankohta 22.9.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 170€ (muut osallistujat 189€)
Paikkakunta Espoo
Perustietoa kehitysvammaisuudesta -webinaari (1h)
Ajankohta 22.9.2022
Osallistumismaksu Tapahtuma on maksuton.
Paikkakunta webinaari
Kohti saavutettavaa opetusta – selkokieli ja digityövälineet haltuun! (Vapaa sivistystyö, ammatillinen ja lukio-opetus)

Käytännönläheinen koulutus antaa tietoa, miten digityövälineitä voi hyödyntää osana opetusta ja ohjausta. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan palveluiden käyttöä ja koulutuskertojen välillä osallistujat kokeilevat digityövälineitä omassa työssään. Näiden kokemusten perusteella osallistuja rakentaa koulutuksen aikana itselleen digityövälinepakin, jota hän voi hyödyntää omassa työssään koulutuksen jälkeen. Tavoitteena on, että osallistujat oppivat huomioimaan paremmin erilaisten oppijoiden tarpeet ja osaavat hyödyntää digityövälineitä ja monikanavaisia palveluita opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutuksessa tutustutaan myös kirjoitetun ja puhutun selkokielen perusteisiin sekä selkojulkaisujen ulkoasuun. Koulutuksessa tehdään pohdinta- ja kirjoitustehtäviä.

Ajankohta 22.9.2022 - 28.11.2022
Osallistumismaksu Koulutus on maksuton: Opetushallituksen tukema opetushenkilöstön täydennyskoulutus
Paikkakunta Verkkokoulutus (Teams)
Vapaat paikat Ei vapaita paikkoja
12 jonossa
Boardmaker 7 -työpaja
Ajankohta 23.9.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 85€ (muut osallistujat 95€)
Paikkakunta Espoo
ALUSTAVA: IMO-passikoulutus

Koulutuksessa opiskellaan itsemääräämisen tukemisen hyviä käytäntöjä sekä etsitään keinoja rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämiselle. Koulutus sisältää harjoituksia.

Ajankohta 27.9.2022 - 30.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet: 630 euroa. Muut osallistujat: 695 euroa
Paikkakunta verkkokoulutus
Tukiviittomia varhaiskasvatuksen arkeen -webinaari
Ajankohta 28.9.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 140 € (muut osallistujat 155 €)
Paikkakunta webinaari
Vapaat paikat 18 paikkaa vapaana
Selkokieltä opetukseen! (Vapaa sivistystyö, ammatillinen ja lukio-opetus)

Mikä suomen kielessä on helppoa tai hankalaa ihmisille, joille lukeminen on haastavaa? Miten kirjoitat sujuvaa selkokieltä? Miten muokkaat omista opetusmateriaaleistasi selkokielisiä? Perehdymme kurssilla selkokielen kirjoitusohjeisiin. Teemme paljon pieniä kirjoitustehtäviä ja yhden laajemman tehtävän, josta saa palautetta kouluttajilta. Puhumme myös saavutettavuudesta, selkokielen käyttäjäryhmistä, selkojulkaisun ulkoasusta ja kuvituksesta sekä selkokielisen puheen periaatteista.

Ajankohta 29.9.2022 - 9.11.2022
Osallistumismaksu Koulutus on maksuton: Opetushallituksen tukema opetushenkilöstön täydennyskoulutus
Paikkakunta Verkkokoulutus (Teams)
Vapaat paikat 1 paikka vapaana
Herätä erityisoppijan luovuus! (Perusopetus)

Koulutuksessa tutustutaan erityisopetuksessa hyödyllisiin sovelluksiin (iPad) ja kehitetään osallistujien omia digitaitoja. Painopiste on opetuksen uudistamisessa niin, että oppimisesta tulee oppilaita aktivoivampaa luovan ilmaisun keinoin (mm. kuvakerronta, oppijan itsensä tekemät sähköiset tuotokset, e-kirjat, äänitteet, videot yms.) Koulutus on käytännönläheinen ja opetustyöhön läheisesti liittyvä. Jaamme käytännön ideoita, malleja ja kokemuksia iPadin eri sovellusten pedagogisesta hyödyntämisestä erityisopetuksessa. Etäjaksoilla osallistujat testaavat koulutuksessa saatuja tvt-taitoja ja opetusideoita omassa luokassaan/ryhmässään. Käyttökokemukset ja uudet ideat jaetaan kurssilaisten kesken ja myös verkossa kaikkien hyödynnettäväksi.

Ajankohta 29.9.2022 - 10.11.2022
Osallistumismaksu Koulutus on maksuton: Opetushallituksen tukema opetushenkilöstön täydennyskoulutus
Paikkakunta Verkkokoulutus (Teams)
Vapaat paikat 8 paikkaa vapaana
Selkokirjoittamisen työpaja opettajalle (HUOM! Vain selkokielen perusteet käyneille)
Ajankohta 3.10.2022 - 24.11.2022
Osallistumismaksu Koulutus on maksuton: Opetushallituksen tukema opetushenkilöstön täydennyskoulutus
Paikkakunta Verkkokoulutus (Teams)
Vapaat paikat 11 paikkaa vapaana
ALUSTAVA: Kehitysvamma ja neuropsykiatriset haasteet

Koulutuspäivän jälkeen työntekijällä on tietoa päihde- ja peliriippuvuuksista (digipelaaminen ja rahapelaaminen) ja riskitekijöistä sekä niihin liittyvistä liitännäisoireista. Koulutuksessa käydään läpi riippuvuushäiriöiden hoidon periaatteet: hoitoon motivointi, kognitiivinen viitekehys riippuvuuksien  hoidossa sekä retkahduksen ehkäisy. 

Ajankohta 6.10.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 170€. Muut osallistujat 189€.
Paikkakunta Espoo ja verkkokoulutus
Ilmoittautumisaika on päättynyt
Suunnittele selkojulkaisu

Millainen kuvitus tukee tekstin ymmärtämistä? Mitkä graafiset ratkaisut helpottavat lukemista? Koulutuksessa syvennytään selkokielisen julkaisun suunnitteluun, taittoon, saavutettavuuteen ja kuvitukseen käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Ajankohta 6.10.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 85€ (Muut osallistujat 95€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 17 paikkaa vapaana
Puhu selkokieltä

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka voit tukea selkokieltä tarvitsevan puhekumppanin osallistumista keskusteluun? Koulutuksessa tutustutaan lyhyesti selkokieleen ja selkokielen tarvitsijoihin sekä perehdytään selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin. Koulutuksessa tehdään erilaisia pohdinta- ja puheharjoituksia sekä yhdessä että pikkuryhmissä.

Ajankohta 13.10.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 102€ (Muut osallistujat 114€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 18 paikkaa vapaana
Tukiviittomia työtoiminnan arkeen -webinaari
Ajankohta 3.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 140 € (muut osallistujat 155 €)
Paikkakunta webinaari
Vapaat paikat 18 paikkaa vapaana
Kirjoita selkokieltä!

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen esimerkkien ja tehtävien avulla.

Ajankohta 3.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 162€ (Muut osallistujat 180€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 18 paikkaa vapaana
Rohkea tulevaisuus! - Kehitysvammaliiton opintopäivät

Rohkea tulevaisuus! Kehitysvammaliitto täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja opintopäivillä luomme näkymää seuraaville vuosikymmenille. Millaiselta näyttää tulevaisuus? Mitä voimme oppia menneisyydestä? Entä työelämä, millaisessa murroksessa se on? Ohjelmassa mielenkiintoisia puheenvuoroja, uudenlaisia näkökulmia, yhteisiä työpajoja ja kohtaamisia kasvokkain. 

Ajankohta 10.11.2022 - 11.11.2022
Osallistumismaksu Opintopäivät järjestetään livetapahtumana sekä striimattuna. Osallistumismaksut ovat samat kumpaankin osallistumistapaan. Osallistumismaksu on 180 euroa/1pv ja 340 euroa koko tapahtuma. Kehitysvammaliiton jäsenyhteisöjen edustajille osallistumismaksu on 162 euroa/1pv ja 306 euroa/koko tapahtuma. Eläkeläisten ja päätoimisten opiskelijoiden osallistumismaksu on 85 euroa/1 pv ja 170 euroa/koko tapahtuma. Organisaatiot ovat oikeutettuja ryhmäalennukseen (20%:a) mikäli vähintään 4 osallistujaa osallistuu samasta organisaatiosta. Osallistumismaksuun sisältyvät konferenssin ohjelman lisäksi kaikki ohjelman mukaiset tarjoilut lukuun ottamatta illanviettoa. Huom! Tarjoilut ei koske striimattua osallistumista. Illanvietto erillismaksulla (n. 65 €/hlö, Pidätämme oikeuden hinnantarkastukseen)
Paikkakunta Helsinki, Pasila, Sokos Hotel Tripla
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet -webinaari
Ajankohta 16.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 162 € (Muut osallistujat 180 €)
Paikkakunta webinaari
Selkokielen tekstityöpaja

Etätyöpajassa tehdään paljon kirjoitusharjoituksia sekä syvennetään selkokirjoittamisen taitoa. Ennen työpajaa on hyvä tutustua selkokielen periaatteisiin tai käydä Kirjoita selkokieltä! -koulutus. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä.

Ajankohta 30.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 85€ (Muut osallistujat 95€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 16 paikkaa vapaana
Kirjoita selkokieltä -verkkokurssi

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkotekstiä? Omatoimisella verkkokurssilla perehdyt selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä.

Kurssin voi aloittaa milloin vain, ja sen voi suorittaa osissa oman aikataulun mukaan. Koulutuksen kesto on noin yksi työpäivä.

Ajankohta 31.12.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 145€ (Muut osallistujat 160€)
Paikkakunta Verkkokurssi
ENNAKKOTIETO: EAMHID 2023: 14th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability - Best Practices – Better Life

The congress provides a platform to exchange knowledge and experience in order to improve mental health care and support for people with an intellectual disability throughout Europe.

Ajankohta 21.9.2023 - 23.9.2023
Osallistumismaksu Tarkentuu myöhemmin
Paikkakunta Helsinki