Koulutuskalenteri
Kuva: Risto Musta

Koulutuskalenteri

Tarjoamme monipuolista koulutusta ajankohtaisista aiheista – mm. seminaareja, neuvottelupäiviä ja konsultointia. Kehitysvammaliiton koulutukset ovat edullisempia jäsenillemme.

Liity jäseneksi

Kehitysvammaliiton tapahtumakalenteri jäsenille, syksy 2022 (pdf, 852 kt)

Tällä hetkellä koulutamme etänä! Etäkoulutukset mahdollistavat osallistumisesi paikasta huolimatta. Koulutuksemme ovat vuorovaikutuksellisia, ja jokaisella osallistujalla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin sekä esittää kysymyksiä.

Saat linkin koulutukseen sähköpostitse. Osallistuminen on helppoa ja vaivatonta. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin koulutuksiin, etäyhteyksiin ja osallistumiseen liittyen.

Verkkokursseja ja tilauskoulutusta muille kuin jäsenillemme tarjoaa Kehitysvammaliiton 100-prosenttisesti omistama yritys Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy.

saavuta.fi

Tukiviittomia varhaiskasvatuksen arkeen -webinaari
Ajankohta 28.9.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 140 € (muut osallistujat 155 €)
Paikkakunta webinaari
Ilmoittautumisaika on päättynyt
Selkokieltä opetukseen! (Huom! Koulutukseen on vapautunut muutama paikka.)

HUOM! Opetushallituksen tukema maksuton täydennyskoulutus on suunnattu seuraaville kohderyhmille: 
Vapaa sivistystyö (kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset), ammatillinen ja lukio-opetus: opettajat ja ohjaajat, S2-opettajat, erityisopettajat, äidinkielenopettajat

Mikä suomen kielessä on helppoa tai hankalaa ihmisille, joille lukeminen on haastavaa? Miten kirjoitat sujuvaa selkokieltä? Miten muokkaat omista opetusmateriaaleistasi selkokielisiä? Perehdymme kurssilla selkokielen kirjoitusohjeisiin. Teemme paljon pieniä kirjoitustehtäviä ja yhden laajemman tehtävän, josta saa palautetta kouluttajilta. Puhumme myös saavutettavuudesta, selkokielen käyttäjäryhmistä, selkojulkaisun ulkoasusta ja kuvituksesta sekä selkokielisen puheen periaatteista.

Ajankohta 29.9.2022 - 9.11.2022
Osallistumismaksu Koulutus on maksuton: Opetushallituksen tukema opetushenkilöstön täydennyskoulutus
Paikkakunta Verkkokoulutus (Teams)
Ilmoittautumisaika on päättynyt
Herätä erityisoppijan luovuus! (Huom! Koulutukseen on vapautunut muutama paikka.)

HUOM! Opetushallituksen tukema maksuton täydennyskoulutus on suunnattu ainoastaan perusopetuksen henkilöstölle: 
luokanopettajat, erityisopettajat, opettajat, koulunkäynnin avustajat.

Koulutuksessa tutustutaan erityisopetuksessa hyödyllisiin sovelluksiin (iPad) ja kehitetään osallistujien omia digitaitoja. Painopiste on opetuksen uudistamisessa niin, että oppimisesta tulee oppilaita aktivoivampaa luovan ilmaisun keinoin (mm. kuvakerronta, oppijan itsensä tekemät sähköiset tuotokset, e-kirjat, äänitteet, videot yms.) Koulutus on käytännönläheinen ja opetustyöhön läheisesti liittyvä. Jaamme käytännön ideoita, malleja ja kokemuksia iPadin eri sovellusten pedagogisesta hyödyntämisestä erityisopetuksessa. Etäjaksoilla osallistujat testaavat koulutuksessa saatuja tvt-taitoja ja opetusideoita omassa luokassaan/ryhmässään. Käyttökokemukset ja uudet ideat jaetaan kurssilaisten kesken ja myös verkossa kaikkien hyödynnettäväksi.

Ajankohta 29.9.2022 - 10.11.2022
Osallistumismaksu Koulutus on maksuton: Opetushallituksen tukema opetushenkilöstön täydennyskoulutus
Paikkakunta Verkkokoulutus (Teams)
Ilmoittautumisaika on päättynyt
Selkokirjoittamisen työpaja opettajalle

HUOM! Suunnattu ainoastaan Selkokielen perusteet käyneille.

Käytännönläheisessä koulutuksessa syvennetään selkokirjoittamisen taitoa ja suunnitellaan oma selkokielinen oppimateriaali.
Työpajassa tutustutaan esimerkkeihin erilaisista selkojulkaisuista ja tehdään monipuolisia kirjoitusharjoituksia. Pääpaino on osallistujien omassa selkomateriaalin tarpeessa. 

Ajankohta 3.10.2022 - 24.11.2022
Osallistumismaksu Koulutus on maksuton: Opetushallituksen tukema opetushenkilöstön täydennyskoulutus
Paikkakunta Verkkokoulutus (Teams)
Ilmoittautumisaika on päättynyt
VIELÄ EHDIT MUKAAN: Kehitysvamma ja neuropsykiatriset haasteet

Autismin kirjo, ADHD ja FASD ovat neuropsykiatrisia oireyhtymiä, jotka voivat esiintyä kehitysvammaisuuden lisäksi. Kaikilla näillä on omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat suuresti siihen, millaisena henkilön kehitysvammaisuus ilmenee ja millaista tukea hän tarvitsee. Koulutuksessa perehdytään näihin erilaisiin päällekkäisvaikutuksiin ja pohditaan, millä tavoin ne  tulee ottaa huomioon vuorovaikutuksessa ja tukea annettaessa. Koulutus soveltuu lähityöntekijöille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille

Ajankohta 6.10.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 170€. Muut osallistujat 189€.
Paikkakunta Espoo ja verkkokoulutus
Suunnittele selkojulkaisu

Millainen kuvitus tukee tekstin ymmärtämistä? Mitkä graafiset ratkaisut helpottavat lukemista? Koulutuksessa syvennytään selkokielisen julkaisun suunnitteluun, taittoon, saavutettavuuteen ja kuvitukseen käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Ajankohta 6.10.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 85€ (Muut osallistujat 95€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Ilmoittautumisaika on päättynyt
Kehitysvammaisten ikääntyminen ja muistisairaudet - etäkoulutus
KVL

Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä osaamista kehitysvammaisten ihmisten ikääntymisen merkkien tunnistamisessa ja huomioimisessa sekä yksilökeskeisessä tukemisessa. Koulutus antaa myös valmiuksia palvelujen kehittämiseen ja muistisairauksien tunnistamiseen. 

Koulutuksesta saatua palautetta: "Sain paljon uutta tietoa." "Tietoa yleisesti muistisairaudesta kehitysvammaisella, jota harvoin otetaan heidän kohdalla huomioon." "Selkeät luennoitsijat, laaja aihe paljon tietoa omaksuttavana."

Ajankohta 11.10.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 170€. Muut osallistujat 189€.
Paikkakunta etäkoulutus
Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistiyliherkkyyksiin
KVL

Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujaa ymmärtämään, miten aistihäiriöt vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen. Koulutuksessa paneudutaan käyttäytymisen eri osatekijöihin. Opit arvioimaan käyttäytymistä ja sensomotoriikkaa sekä käyttämään SeMoCo-harjoituksia (senso-motoris-kognitiivisia), joiden avulla voidaan vähitellen muokata yksilön hermoston rakennetta ja kehittää toiminta- ja keskittymiskykyä. 

Ajankohta 12.10.2022 - 13.10.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 280€. Muut osallistujat 308€.
Paikkakunta Espoo, Leppävaara
Tukiasumisen kollegakahvit - verkkokahvila

Verkkokahvila on tukiasumisen työntekijöiden kohtaamispaikka, 
jossa pohditaan työssä esille nousevia aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta, ja niitä alustavat eri asiantuntijat.

Ajankohta 12.10.2022
Osallistumismaksu Tapahtuma on maksuton
Paikkakunta verkkotapahtuma
Puhu selkokieltä

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka voit tukea selkokieltä tarvitsevan puhekumppanin osallistumista keskusteluun? Koulutuksessa tutustutaan lyhyesti selkokieleen ja selkokielen tarvitsijoihin sekä perehdytään selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin. Koulutuksessa tehdään erilaisia pohdinta- ja puheharjoituksia sekä yhdessä että pikkuryhmissä.

Ajankohta 13.10.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 102€ (Muut osallistujat 114€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 17 paikkaa vapaana
Saattohoito - etäkoulutus
KVL

Kehitysvammaisella on oikeus hyvään kuolemaan ja sitä edeltävään saattohoitoon omassa kodissaan. Koulutuksessa perehdytään saattohoidon periaatteisiin ja käytännön toteutukseen. Koulutus soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta varsinkin sellaisten yksiköiden henkilökunnalle, jotka toteuttavat tai tulevaisuuden suunnitelmissa on toteuttaa saattohoitoa.

Koulutuksesta saatua palautetta: "Mahtava luennoitsija,kouluttajan oma kokemus asiasta on aina positiivista." "Paljon hyvää ja tarpeellista tietoa." "Selkeäsanainen kouluttaja."

Ajankohta 25.10.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 170€. Muut osallistujat 189€.
Paikkakunta etäkoulutus
Perustietoa kehitysvammaisuudesta -webinaari (1h)
KVL

Kehitysvammaliiton jäsenorganisaatioiden työntekijöille suunnattu maksuton Teams-webinaari. Tarkoitettu sinulle, joka olet aloittanut työt kehitysvamma-alalla ja tunnet tarvitsevasi perustietoa kehitysvammaisuudesta. Webinaarissa esitellään myös 
OSAAJAN STARTTI – perustietoa kehitysvammaisuudesta -verkkokurssi, jolla pääset syventämään osaamistasi. Verkkokurssi soveltuu sekä alalle juuri tulleille kuin myös pidempään työskennelleille, jotka haluavat päivittää tietojaan kehitysvammaisuudesta.

Ajankohta 27.10.2022
Osallistumismaksu Tapahtuma on maksuton.
Paikkakunta webinaari
ALUSTAVA: Tukiasumisen neuvottelupäivät
KVL

Neuvottelupäivät sopivat tukiasumisen työntekijöille, jotka haluavat jakaa omaa osaamistaan sekä oppia lisää. Marraskuun päiville saamme brittiläisiä vieraita ja kuulemme, miten tukiasumista on kehitetty siellä. Erityisesti kuulemme, miten asukkaiden keskinäistä tukea on kehitetty.

Ajankohta 1.11.2022 - 2.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 280€. Muut osallistujat 308€.
Paikkakunta verkkokoulutus / Espoo, Leppävaara
Tukiviittomia työtoiminnan arkeen -webinaari
Ajankohta 3.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 140 € (muut osallistujat 155 €)
Paikkakunta webinaari
Vapaat paikat 17 paikkaa vapaana
Kirjoita selkokieltä!

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen esimerkkien ja tehtävien avulla.

Ajankohta 3.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 162€ (Muut osallistujat 180€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 10 paikkaa vapaana
Rohkea tulevaisuus! - Kehitysvammaliiton opintopäivät

Rohkea tulevaisuus! Kehitysvammaliitto täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja opintopäivillä luomme näkymää seuraaville vuosikymmenille. Millaiselta näyttää tulevaisuus? Mitä voimme oppia menneisyydestä? Entä työelämä, millaisessa murroksessa se on? Ohjelmassa mielenkiintoisia puheenvuoroja, uudenlaisia näkökulmia, yhteisiä työpajoja ja kohtaamisia kasvokkain. 

Edellisestä Opintopäivästä saatua palautetta:
"Erittäin mielenkiintoiset puhujat, lähes kaikilla aiheena jokin uusi asia."
"Päivien sisältö oli mielenkiintoinen. Puhujia jaksoi kuunnella, ei ollut liian pitkiä selostuksia eikä liian luentomaista."
"En osannut odottaa mitään, tai ainakin ihmettelin aihetta ja sain ihan valtavasti. Onnistuitte yllättämään."

Ajankohta 10.11.2022 - 11.11.2022
Osallistumismaksu Opintopäivät järjestetään livetapahtumana sekä striimattuna. Osallistumismaksut ovat samat kumpaankin osallistumistapaan. Osallistumismaksu on 180 euroa/1pv ja 340 euroa koko tapahtuma. Kehitysvammaliiton jäsenyhteisöjen edustajille osallistumismaksu on 162 euroa/1pv ja 306 euroa/koko tapahtuma. Eläkeläisten ja päätoimisten opiskelijoiden osallistumismaksu on 85 euroa/1 pv ja 170 euroa/koko tapahtuma. Organisaatiot ovat oikeutettuja ryhmäalennukseen (20%:a) mikäli vähintään 4 osallistujaa osallistuu samasta organisaatiosta. Osallistumismaksuun sisältyvät konferenssin ohjelman lisäksi kaikki ohjelman mukaiset tarjoilut lukuun ottamatta illanviettoa. Huom! Tarjoilut ei koske striimattua osallistumista. Illanvietto erillismaksulla (n. 65 €/hlö, Pidätämme oikeuden hinnantarkastukseen)
Paikkakunta Helsinki, Pasila, Sokos Hotel Tripla
Kun seksuaalisuus ja sen sävyt aiheuttavat päänvaivaa
KVL

Koulutuksessa käsitellään seksuaalisuuden erityispiirteitä erityistä tukea tarvitsevilla kehitysvammaisilla ihmisillä. Minkälaisissa tilanteissa seksuaalisuus voi esiintyä haasteena? Koulutuksessa käsitellään seksuaalista häiriökäyttäytymistä ja miten siihen voi puuttua.

Koulutuksesta saatua palautetta: “Avoin puhe ja asiantunteva kouluttaja.”
"Asiantuntevuus ja hyödylliset vinkit lisätieto sivustoille."

Ajankohta 15.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 170€. Muut osallistujat 189€.
Paikkakunta Espoo ja verkkokoulutus
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet -webinaari
Ajankohta 16.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 162 € (Muut osallistujat 180 €)
Paikkakunta webinaari
Tukiasumisen kollegakahvit - verkkokahvila
cafe

Verkkokahvila on tukiasumisen työntekijöiden kohtaamispaikka, 
jossa pohditaan työssä esille nousevia aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta, ja niitä alustavat eri asiantuntijat.

Ajankohta 17.11.2022
Osallistumismaksu Tapahtuma on maksuton
Paikkakunta verkkotapahtuma
Vähäeleinen kohtaaminen haastavissa tilanteissa etäkoulutus
KVL

Koulutus soveltuu sinulle, joka teet lähityötä ja kohtaat työssäsi haastavia tilanteita ja pohdit niihin sopivaa työskentelymallia. Koulutus on tunnetun ruotsalaisen psykologin Bo Hejlskov-Elvénin videoluentoihin perustuva. Videoissa käsitellään itsehallintaa ja haastavaa käyttäytymistä sekä sitä, miten kohdata haastavasti käyttäytyvä henkilö mahdollisimman vähäeleisesti.

Koulutuksesta saatua palauttetta:  "Ryhmätyöt antoisia ja videot ajatuksia avartavia" "Luennoitsija oli hyvä" "Luento oli hyvä."

Ajankohta 22.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 170 euroa. Muut osallistujat 189 euroa.
Paikkakunta Etäkoulutus
ALUSTAVA Perustietoa kehitysvammaisuudesta -webinaari (1h)
KVL

Kehitysvammaliiton jäsenorganisaatioiden työntekijöille suunnattu maksuton Teams-webinaari. Tarkoitettu sinulle, joka olet aloittanut työt kehitysvamma-alalla ja tunnet tarvitsevasi perustietoa kehitysvammaisuudesta. Webinaarissa esitellään myös 
OSAAJAN STARTTI – perustietoa kehitysvammaisuudesta -verkkokurssi, jolla pääset syventämään osaamistasi. 

Ajankohta 24.11.2022
Osallistumismaksu Tapahtuma on maksuton.
Paikkakunta webinaari
IMO-passikoulutus -verkkokoulutus
KVL

Koulutuksessa opiskellaan itsemääräämisen tukemisen hyviä käytäntöjä sekä etsitään keinoja rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämiselle. Koulutus sisältää harjoituksia.

Koulutuksesta saatua palautetta: "Aiheet käytiin mukavasti lävitse asiantuntijoiden tiedolla. Ryhmätehvät olivat hyviä." 
"Kouluttajat todella hyviä, pidin myös vuorovaikutuksellisuudesta ja ryhmätöistä." 
"Pidän koko kurssista, erityisesti itsemääräämislaeista ja päätöksenteosta asianmukaisella tavalla. Viestinnällä on tärkeä rooli muutoksen tuomisessa ja vammaisten elämän mahdollistamisessa."

Ajankohta 29.11.2022 - 26.1.2023
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet: 630 euroa. Muut osallistujat: 695 euroa
Paikkakunta verkkokoulutus
Selkeää ja yhdenvertaista ohjausta erityisopetuksessa

Koulutus antaa tietoa ja kokemuksia hyvän ohjauksen periaatteista ja menetelmistä, joilla voidaan tukea yksilöllistä ohjausta tarvitsevaa oppijaa. Ohjauksen keskiössä on tasavertainen kohtaaminen ja kuuluksi tuleminen nuoren omalla opintopolulla. Koulutus antaa myös tietoa LOVIT-muistisäännöstä ja selkokielen hyödyistä ohjauksen vuorovaikutustilanteissa. 

Verkkokoulutus, 5 koulutuskertaa. Ilmoittaudu nopeasti, osallistujamäärä on rajattu!

Koulutus on suunnattu seuraaville kohderyhmille: Perusopetuksen, nivelvaiheen ja ammatillisen opetuksen erityisopettajat ja opinto-ohjaajat sekä s2-opettajat.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot.

Ajankohta 29.11.2022 - 16.3.2023
Osallistumismaksu Maksuton
Paikkakunta Verkkokoulutus
Vapaat paikat Ei vapaita paikkoja
6 jonossa
Selkokielen tekstityöpaja

Etätyöpajassa tehdään paljon kirjoitusharjoituksia sekä syvennetään selkokirjoittamisen taitoa. Ennen työpajaa on hyvä tutustua selkokielen periaatteisiin tai käydä Kirjoita selkokieltä! -koulutus. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä.

Ajankohta 30.11.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 85€ (Muut osallistujat 95€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 8 paikkaa vapaana
Tutkimuksen iltapäivä: Kehitysvammaliiton tutkimustoiminnan ajankohtaisia teemoja -webinaari
KVL

Webinaarissa luodaan monipuolinen katsaus ajankohtaisiin teemoihin kehitysvamma-alaa koskettavassa tutkimuksessa. Esiteltävät tutkimukset ovat aiheiltaan vaihtelevia ja ne valottavat kehitysvammaisten henkilöiden elämää ja tukipalveluita erilaisista näkökulmista. Puhujina toimivat Kehitysvammaliiton tutkijat yhdessä Kehitysvammaliiton tutkimusneuvostossa mukana olevien asiantuntijoiden kanssa. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja puhujille webinaarin aikana. 

Ajankohta 7.12.2022
Osallistumismaksu Tapahtuma on maksuton.
Paikkakunta webinaari
Tukiasumisen kollegakahvit - verkkokahvila

Verkkokahvila on tukiasumisen työntekijöiden kohtaamispaikka, 
jossa pohditaan työssä esille nousevia aiheita. Aiheet kerätään osallistujilta, ja niitä alustavat eri asiantuntijat.

Ajankohta 13.12.2022
Osallistumismaksu Tapahtuma on maksuton
Paikkakunta verkkotapahtuma
Kirjoita selkokieltä -verkkokurssi

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkotekstiä? Omatoimisella verkkokurssilla perehdyt selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä.

Kurssin voi aloittaa milloin vain, ja sen voi suorittaa osissa oman aikataulun mukaan. Koulutuksen kesto on noin yksi työpäivä.

Ajankohta 31.12.2022
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 145€ (Muut osallistujat 160€)
Paikkakunta Verkkokurssi
ENNAKKOTIETO: EAMHID 2023: 14th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability - Best Practices – Better Life

The congress provides a platform to exchange knowledge and experience in order to improve mental health care and support for people with an intellectual disability throughout Europe.

Ajankohta 21.9.2023 - 23.9.2023
Osallistumismaksu Tarkentuu myöhemmin
Paikkakunta Helsinki