Koulutuskalenteri
Kuva: Risto Musta

Koulutuskalenteri

Tarjoamme monipuolista koulutusta ajankohtaisista aiheista – mm. seminaareja, neuvottelupäiviä ja konsultointia. Kehitysvammaliiton koulutukset ovat edullisempia jäsenillemme.

Liity jäseneksi

Kehitysvammaliitto kouluttaa – Syksy 2020 -esite (pdf, 156 kt)

Tällä hetkellä koulutamme pääosin verkossa etäyhteyksin. Järjestämme paljon myös tiiviitä muutaman tunnin webinaareja. Verkkokoulutuksiimme on helppoa osallistua mistä päin Suomea tahansa. 

VIELÄ EHTII MUKAAN: Epilepsia ja kehitysvammaisuus

Koulutuksesta aikaisemmin sanottua:
"Sain paljon käyttökelpoista tietoa epilepsiasta ja sen hoidosta.
Neurologi Eeva-Liisa Metsähonkala puhui selkeästi eikä lääkäreiden sanastolla."

Ajankohta 26.10.2020
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 162€ (Muut osallistujat 180€).
Paikkakunta etäkoulutus
Vapaat paikat 6 paikkaa vapaana
Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävä koulutus KOULUTUS ON PERUUTETTU
Ajankohta 27.10.2020 - 12.1.2021
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 792€ (Muut osallistujat 880€)
Paikkakunta webinaari
Vapaat paikat 3 paikkaa vapaana
Verkkosivujen saavutettavuus ja ymmärrettävyys – koulutus sisällöntuottajille

Mitä sisällöntuottajan täytyy tietää ja ymmärtää saavutettavuudesta? Miten tehdään saavutettavia, helppokäyttöisiä ja selkokielisiä verkkosisältöjä? Miten voi huomioida verkkosivustolla sellaiset käyttäjät, joilla on kielellisiä ja kognitiivisia haasteita?

Ajankohta 28.10.2020
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 135€ (Muut osallistujat 150€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Ilmoittautumisaika on päättynyt
Tikoteekki 25 vuotta -webinaari
Ajankohta 30.10.2020
Osallistumismaksu Webinaari on maksuton.
Paikkakunta
Uutuus! OSAAJAN STARTTI – Perustietoa kehitysvammaisuudesta verkkokurssi

Oletko uusi työntekijä kehitysvamma-alalla vai vanha konkari, joka kaipaat tietojesi päivitystä tähän päivään? Verkokurssin pilottiryhmä listasi kurssin antia seuraavasti: "parasta kurssilla oli että sai opiskella omaan tahtiin", "oli hyvä pysähtyä miettimään omaa vuorovaikutustaan ja saada siihen hyviä uusia näkökulmia ja vinkkejä", "YK:n vammaisten oikeuksien julistuksen artiklat tulivat tutuiksi ja pysäyttivät todella miettimään mitä ne tarkoittavat minun työssäni", " sain verkkokurssilta uusia ideoita koko työyhteisölle vietäväksi".

Ajankohta 2.11.2020 - 4.1.2021
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 216€ (Muut osallistujat 240€).
Paikkakunta verkkokurssi
Vapaat paikat 16 paikkaa vapaana
Mielenterveystyö ja haastavat tilanteet kehitysvamma-alalla

Ensimmäisenä päivänä koulutuksessa opitaan tunnistamaan mielenterveyttä ylläpitäviä tekijöitä ja psykiatristen sairauksien tunnusmerkkejä kehitysvammaisilla henkilöillä. Lisäksi käsitellään lääkehoidon vaikutuksia.
Toisena päivä tunnistetaan vuorovaikutuksen merkitystä haastavissa tilanteissa. Ja jaetaan hyviä kokemuksia onnistuneista ratkaisuista.

Ajankohta 4.11.2020 - 5.11.2020
Osallistumismaksu Kokonaishinta: jäsenhinta 262€ (Muille 290€).
Paikkakunta etäkoulutus
Verkkosivujen saavutettavuus ja ymmärrettävyys – koulutus järjestöille

Mitä sisällöntuottajan täytyy tietää ja ymmärtää saavutettavuudesta? Miten tehdään saavutettavia, helppokäyttöisiä ja selkokielisiä verkkosisältöjä? Miten voi huomioida verkkosivustolla sellaiset käyttäjät, joilla on kielellisiä ja kognitiivisia haasteita?

Ajankohta 4.11.2020
Osallistumismaksu Maksuton koulutus järjestöille. Samasta järjestöstä voi osallistua 1–3 henkilöä.
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat Ei vapaita paikkoja
2 jonossa
Kirjoita selkokieltä!

Mikä tekee tekstistä selkokielisen ja helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää ja kiinnostavaa selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen.

Ajankohta 12.11.2020
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 135€ (Muut osallistujat 150€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 5 paikkaa vapaana
TOIMI® - Webinaari, Toimintakyvyn kuvaamisen menetelmäkoulutus 

Toimi® on Kehitysvammaliiton rekisteröimä toimintakyvyn kuvaamis- ja arviointimenetelmä. Koulutuksessa perehdytään Toimi® -menetelmään ja kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn hyvään kuvaamiseen. Saatua tietoa voidaan hyödyntää henkilön palvelusuunnittelussa ja hänen yksilöllisessä tukemisessa. Koulutus soveltuu niille, jotka työssään kuvaavat ja arvioivat kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä ja palveluntarvetta eri toimintaympäristöissä. Webinaarissa esitellään esimerkkejä erilaisista kuvaustuloksista.

Ajankohta 17.11.2020
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 90€ (Muut osallistujat 100€). Koulutuksen hintaan sisältyy Toimi®-kuvantamisen esitysmateriaali sekä yksi lomake.
Paikkakunta webinaari
Tukiviittomia työtoiminnan arkeen -webinaari
Ajankohta 17.11.2020
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 126 € (muut osallistujat 140€)
Paikkakunta
Vapaat paikat 13 paikkaa vapaana
Saattohoito

Kehitysvammaisella on oikeus hyvään kuolemaan ja sitä edeltävään saattohoitoon omassa kodissaan. Koulutuksessa perehdytään saattohoidon periaatteisiin ja käytännön toteutukseen.

Ajankohta 18.11.2020
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 162€ (Muut osallistujat 180€).
Paikkakunta Espoo tai etäkoulutus
Tulevaisuuden asumisen tekoja - Kehas-ohjelman juhlaseminaari

Kehas-juhlaseminaarissa luodaan katsaus laitosasumisen purkamiseen ja yksilöllisen asumisen kehittämiseen. Aihetta käsitellään mm. vammaisen ihmisen, perheiden ja työntekijöiden näkökulmasta.

Iltapäivällä katsotaan tulevaisuuteen. Miten tulevaisuudessa vammaisten henkilöiden ja perheiden osallisuus ja oikeudet varmistetaan, miten asumista ja palveluja tulisi kehittää ja miten hallinnon välistä yhteistyötä tulisi kehittää, jotta vammaisten ihmisten toiveet asua omassa kodissa toteutuvat.

Ajankohta 18.11.2020
Osallistumismaksu Tilaisuus on maksuton.
Paikkakunta verkkoseminaari
Vapaat paikat 71 paikkaa vapaana
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet -webinaari
Ajankohta 19.11.2020
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 162€ (Muut osallistujat 180€)
Paikkakunta Espoo
Puhu selkokieltä

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka rohkaiset keskustelukumppaniasi osallistumaan aktiivisesti vuorovaikutukseen? Miten ymmärrysvaikeuksia voidaan käsitellä? Koulutuksessa tutustutaan selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin sekä tehdään erilaisia puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia. Koulutus soveltuu kaikille, jotka kohtaavat omassa työssään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä ja jotka tahtovat kehittää omia vuorovaikutustaitojaan.

Ajankohta 25.11.2020
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 85,50€ (Muut osallistujat 95€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 12 paikkaa vapaana
Päihde- ja pelikasvatusta selkokielellä
Selvis-logo.

Päivän aikana tarkastelemme, miten päihde -ja pelikysymykset liittyvät kehitysvamma-alan arkeen ja kehitysvammaisten nuorten sekä aikuisten elämään. Miten he saavat ymmärrettävästi tietoa päihde- ja pelihaitoista?  Mihin työntekijä voi puuttua kunnioittaen henkilön itsemääräämisoikeutta ja omia päätöksiä? Miten vahvistaa kehitysvammaisen henkilön ymmärrystä siitä, että omilla päätöksillä voi edistää omaa hyvinvointiaan?

Ajankohta 26.11.2020
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 162€ (Muut osallistujat 180€).
Paikkakunta Espoo tai etäkoulutus
TAIKE-taulusto kommunikointivälineenä
Ajankohta 2.12.2020 - 3.12.2020
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 261€ (Muut osallistujat 290€)
Paikkakunta Espoo
Vapaat paikat 9 paikkaa vapaana
Uutuus! OSAAJAN STARTTI – Perustietoa kehitysvammaisuudesta verkkokurssi

Oletko uusi työntekijä kehitysvamma-alalla vai vanha konkari, joka kaipaat tietojesi päivitystä tähän päivään? Verkokurssin pilottiryhmä listasi kurssin antia seuraavasti: "parasta kurssilla oli että sai opiskella omaan tahtiin", "oli hyvä pysähtyä miettimään omaa vuorovaikutustaan ja saada siihen hyviä uusia näkökulmia ja vinkkejä", "YK:n vammaisten oikeuksien julistuksen artiklat tulivat tutuiksi ja pysäyttivät todella miettimään mitä ne tarkoittavat minun työssäni", " sain verkkokurssilta uusia ideoita koko työyhteisölle vietäväksi".

Ajankohta 7.12.2020 - 8.2.2021
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 216€ (Muut osallistujat 240€).
Paikkakunta verkkokurssi
Vapaat paikat 20 paikkaa vapaana
Selkokielen tekstityöpaja

Innostava iltapäivä selkokielen ja selkotekstien parissa! Etätyöpajassa tehdään paljon kirjoitusharjoituksia sekä syvennetään selkokirjoittamisen taitoa ja selkokielen osaamista. Ennen työpajaa on hyvä tutustua selkokielen periaatteisiin tai käydä Kirjoita selkokieltä! -koulutus.

Ajankohta 10.12.2020
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 85,50€ (Muut osallistujat 95€)
Paikkakunta Etäkoulutus
Vapaat paikat 10 paikkaa vapaana
OIVA-klinikan valmentajakoulutus
Ajankohta 14.1.2021 - 11.5.2021
Osallistumismaksu 1800 €
Paikkakunta Espoo
Vapaat paikat 6 paikkaa vapaana
TAIKE-taulusto kommunikointivälineenä
Ajankohta 20.1.2021 - 21.1.2021
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 261€ (muut osallistujat 290€)
Paikkakunta Espoo
Vapaat paikat 10 paikkaa vapaana
Grid 3 -kommunikointiohjelman perusteet
Ajankohta 22.1.2021
Osallistumismaksu Kehitysvammaliiton jäsenet 162€ (Muut osallistujat 180€)
Paikkakunta Espoo
Miten ohjaan TAIKE- ja SähköSANOMA-tauluston käyttöä
Ajankohta 17.2.2021 - 22.3.2021
Osallistumismaksu 430€
Paikkakunta Espoo