Koulutuskalenteri
Kuva: Pekka Elomaa

Koulutuskalenteri

Tarjoamme monipuolista koulutusta ajankohtaisista aiheista – mm. seminaareja, neuvottelupäiviä ja konsultointia. Voit myös ladata Kehitysvammaliiton koulutuskalenterin 2019 pdf-muodossa (4 Mt).

PERUUTETTU IMO-passi – Itsemääräämisen vahvistamisen hyvät käytännöt

Käytännön harjoituksia sisältävä, viiden koulutuspäivän
mittainen IMO-passikoulutus painottuu seuraaviin osuuksiin:
- ihmisoikeudet ja itsemääräämisoikeus
- rajoitustoimenpiteiden vähentäminen
- lainsäädännön sisältö ja käytäntöön soveltaminen

Ajankohta 26.3.2019 - 5.9.2019
Osallistumismaksu Kokonaishinta 680 € (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 612 €). Sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit.
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika on päättynyt
PERUUTETTU Haastavat tilanteet vai haastava käytös?

Kaksipäiväisessä työpajassa tavoitteena on jäsentää ja luoda uutta ja eteenpäin vievää ajattelua ja toimintatapoja erilaisissa mielenterveyttä haastavissa tilanteissa. Tutkitaan nykytilannetta ja tähdätään tulevaan. Työpaja sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita ja haluavat kehittää omaa ajatteluaan ja toimintaansa haastavissa tilanteissa niin asumispalveluissa, päivätoiminnoissa tai muuten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimiessaan.

Ajankohta 2.4.2019 - 3.4.2019
Osallistumismaksu Kokonaishinta on 290€ (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 261€). Osallistumismaksu sisältää koulutuksen lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit.
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika on päättynyt
SeMoCo – Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin
SeMoCo

Peruskurssin tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään,
miten aistihäiriöt vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen. Aistijärjestelmän epätasapaino voi ilmetä mm. ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai taktiilisille ärsykkeille. Koulutuksessa paneudutaan käyttäytymisen eri osatekijöihin. Näitä ovat mm. kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö, tukiverkosto
ja sensomotoriikka.

Ajankohta 4.4.2019 - 5.4.2019
Osallistumismaksu Kokonaishinta 290 € (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 261 €). Sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit.
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautumisaika on päättynyt
Muistisairaudet ja kehitysvammaisuus, Helsinki

Etenevät muistisairaudet ovat kansantauteja siinä missä sydän­ ja verisuonisairaudetkin. Muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja­-alaisesti toimintakykyä. Kehitysvammaisilla muistisairaudet voivat alkaa missä iässä tahansa ja ne yleistyvät iän myötä. On tärkeää tunnistaa kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien oireet, ymmärtää niiden tuoma muutos ja suunnitella henkilölle sopiva hoito ja tuki.

Ajankohta 9.4.2019
Osallistumismaksu 180 € (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 162€)
Paikkakunta Helsinki
Lakia pähkinänkuoressa

Vaativa sosiaalityön kenttä edellyttää sote­-ammattilaisilta laaja-alaista lainsäädännön tuntemista. Uuden sosiaalihuoltolain myötä osaamisen vaatimustaso on noussut, kun tavoitteena on kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi ja yhteensovitetut palvelut. Sovellettavia lakeja on paljon, eikä niiden hallitseminen ole helposti yhdistettävissä perustyöhön.
Koulutuspäivässä juristi Liisa Murto avaa keskeisen lainsäädännön kuten sosiaalihuolto­-, vammaispalvelu-, asiakas-­, valinnanvapaus­- sekä järjestämislakien uusia ja suunnitteilla olevia muutoksia ja niiden vaikutuksia käytännön työhön.

Ajankohta 10.4.2019
Osallistumismaksu 180 € (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 162€)
Paikkakunta Helsinki
ALUSTAVA: Ohjaajakoulutus nuorten FASD-aikuisten vertaisryhmiin

FASD-vertaisryhmien ohjaajakoulutuksen tavoitteena on
tarjota opiskelijoille riittävät tiedot, taidot ja työvälineet, jotta he voivat ohjata nuorten (n. 17–30-vuotiaiden) FASD-aikuisten vartaistukiryhmiä. Lähes vuoden kestävä koulutuskokonaisuus sisältää neljä lähiopetuspäivää, välitehtäviä sekä käytännön harjoittelun omassa organisaatiossa (FASD-vertaisryhmän ohjaaminen). Opiskelijalta edellytetään sosiaali-, terveys-, nuoriso- tai kasvatusalan ammattitutkintoa.

Ajankohta 16.4.2019 - 16.10.2019
Osallistumismaksu 180 € FASD-osaamisverkoston jäsenet. Muut osallistujat 400 €.
Paikkakunta Helsinki
Kirjoita selkokieltä!

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat ilmeikästä selkokieltä? Kirjoituskoulutuksessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuksessa tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta.

Ajankohta 17.4.2019
Osallistumismaksu 180€/koko päivä (Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin.) Jäsenille hinta on 162€.
Paikkakunta Helsinki
Vapaat paikat 10 paikkaa vapaana
Kehitysvammaisten työllistymisen tukeminen 1-2-3

Kolmiosainen koulutussarja, johon voi osallistua valinnan mukaan yksittäiseen päivään tai kaikkiin kolmeen. Koulutus on suunnattu vammaisalan työhönvalmentajille ja muille osatyökykyisten työllistymisen kysymyksiä ratkoville ammattilaisille.

Ajankohta 24.4.2019 - 4.6.2019
Osallistumismaksu Yksittäinen koulutuspäivä 180 € (jäsenhinta 162 €) tai kolmen päivän koulutuskokonaisuus 480 € (432 € jäsenhinta)
Paikkakunta Helsinki
Muistisairaudet ja kehitysvammaisuus, Turku

Etenevät muistisairaudet ovat kansantauteja siinä missä sydän­ ja verisuonisairaudetkin. Muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja­-alaisesti toimintakykyä. Kehitysvammaisilla muistisairaudet voivat alkaa missä iässä tahansa ja ne yleistyvät iän myötä. On tärkeää tunnistaa kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien oireet, ymmärtää niiden tuoma muutos ja suunnitella henkilölle sopiva hoito ja tuki.

Ajankohta 7.5.2019
Osallistumismaksu 180 € (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 162€)
Paikkakunta Turku
Kirjoita selkokieltä -jatkokurssi

Innostava iltapäivä selkokielen ja selkotekstien parissa! Puolen päivän koulutuksessa kertaus selkokielellä kirjoittamisen ohjeista, mutta pääpaino on tekstiharjoituksissa. Harjoitukset tehdään infoteksteillä (esite- ja verkkotekstit).

Ajankohta 7.5.2019
Osallistumismaksu 95€/iltapäivä
Paikkakunta Helsinki
Vapaat paikat 15 paikkaa vapaana
Neuropsykiatriset häiriöt ja kehitysvammaisuus

Koulutuspäivät sisältävät tietoa kehitysvammaisten henkilöiden
yleisimmistä neuropsykiatrisista häiriöistä diagnostisesta, lääkityksellisestä, kehityksellisestä ja kuntoutuksellisesta näkökulmasta. Asiantuntijoiden luentojen lisäksi pohdimme ja kokoamme keinoja jokapäiväiseen arkeen ja siinä esiintyviin haasteisiin. Miten neuropsykiatrisen häiriön kanssa elävää henkilöä tulee tukea ja ohjata.

Ajankohta 8.5.2019 - 9.5.2019
Osallistumismaksu 290 € ( Kehitysvammaliiton jäsenhinta 261 €). Sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit.
Paikkakunta Helsinki
Epilepsiat – Muutakin kuin kohtauksia myös kehitysvammaisilla

Huomattava osa kehitysvammaisista ihmisistä sairastaa epilepsiaa. Epilepsian esiintyvyys lievästi kehitysvammaisilla on noin 6 % ja vaikeammin kehitysvammaisilla 24–50 %. Epilepsiat muodostavat joukon erilaisia neurologisia oireyhtymiä, joiden syyt, kohtaustyyppi, alkamisikä, tehokkain hoito ja kohtausten ennuste vaihtelevat suuresti. Uusi tieto esimerkiksi epilepsioiden geneettisistä taustasyistä muuttaa käsitystämme epilepsioiden kentästä ja antaa eväitä tehokkaampaan täsmähoitoon.

Ajankohta 14.5.2019
Osallistumismaksu 180 € (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 162 €). Sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit.
Paikkakunta Helsinki
Asunto- ja naapurustoverkostojen toteuttaminen

Kunnille ja asumisen palvelujen tuottajille suunnatussa koulutuksessa esitellään tukiasumisen suunnittelun vaiheita ja
niissä hyödynnettäviä välineitä. Keskeistä on tuen suunnittelu lähtien asukkaiden elämän tavoitteista, vertaistuen hyödyntäminen ja naapuriavun synnyttäminen lähiyhteisöihin. Koulutuspäivä järjestetään yhteistyössä ARAn kanssa. Päivien aikana esitellään käytännön esimerkkejä.

Ajankohta 15.5.2019 - 16.5.2019
Osallistumismaksu Kokonaishinta 290 € (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 261 €)
Paikkakunta Helsinki
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
Ajankohta 15.5.2019
Osallistumismaksu 180€
Paikkakunta Helsinki
Vertaisviikonloppu FASD-lasten ja nuorten vanhemmille
Ajankohta 18.5.2019 - 19.5.2019
Osallistumismaksu FASD Suomi- verkoston jäsenet maksavat ainoastaan majoituksensa (omavastuuosuus) Osallistumismaksu sisältää koulutuksen lisäksi aamukahvin ja iltapäiväkahvit sekä lounaat.
Paikkakunta Siuntio
Muistisairaudet ja kehitysvammaisuus, Joensuu

Etenevät muistisairaudet ovat kansantauteja siinä missä sydän­ ja verisuonisairaudetkin. Muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja­-alaisesti toimintakykyä. Kehitysvammaisilla muistisairaudet voivat alkaa missä iässä tahansa ja ne yleistyvät iän myötä. On tärkeää tunnistaa kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien oireet, ymmärtää niiden tuoma muutos ja suunnitella henkilölle sopiva hoito ja tuki.

Ajankohta 21.5.2019
Osallistumismaksu 180 € (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 162€)
Paikkakunta Joensuu
Puhu selkokieltä

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka rohkaiset keskustelukumppaniasi osallistumaan aktiivisesti vuorovaikutukseen? Miten ymmärrysvaikeuksia voidaan käsitellä? Toimiva vuorovaikutus syntyy ilmapiirissä, jonka keskustelijat kokevat turvalliseksi. Selkopuhe tarkoittaa yhteisymmärryksen rakentamista, ja sen perustana on selkeä ja ymmärrettävä kieli. Koulutuksessa tutustutaan selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin. Koulutuspäivän aikana tehdään erilaisia puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia. Koulutus soveltuu kaikille, jotka kohtaavat omassa asiakastyössään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä ja jotka tahtovat kehittää omia vuorovaikutustaitojaan. Koulutus on mahdollista tilata työyhteisöön.

Ajankohta 21.5.2019
Osallistumismaksu 180€/koko päivä (Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin.) Jäsenille hinta on 162€.
Paikkakunta Helsinki
Vapaat paikat Ei vapaita paikkoja
1 jonossa
Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys verkkosivuilla

Koulutuksessa käydään läpi, miten eri vammat ja rajoitteet vaikuttavat verkkosivujen käyttöön ja miten erityistarpeet voidaan huomioida sivuston suunnittelussa. Koulutuksessa käsitellään teknistä saavutettavuutta ja WCAG-kriteerejä, mutta myös verkkosivujen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Ajankohta 6.6.2019
Osallistumismaksu 95 €
Paikkakunta Helsinki
Vapaat paikat 17 paikkaa vapaana
Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaaripäivä ja työpaja
Ajankohta 29.8.2019 - 30.8.2019
Osallistumismaksu Ilmoitetaan myöhemmin.
Paikkakunta Ilmoitetaan myöhemmin
Hyvä arki lapsiperheessä
Ajankohta 10.9.2019
Osallistumismaksu Kokonaishinta 290 € (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 261 €)
Paikkakunta Ilmoitetaan myöhemmin
GoTalk Now -kommunikointiohjelman rakentaminen iPadissä
Ajankohta 10.9.2019
Osallistumismaksu 95€
Paikkakunta Helsinki
Työhönvalmentajien neuvottelupäivät
Ajankohta 11.9.2019 - 12.9.2019
Osallistumismaksu Kokonaishinta 290 € (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 261 €)
Paikkakunta Ilmoitetaan myöhemmin
WidgitGo-kommunikointiohjelman rakentaminen iPadissä
Ajankohta 11.9.2019
Osallistumismaksu 95€
Paikkakunta Helsinki
Kirjoita selkokieltä!

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat ilmeikästä selkokieltä? Kirjoituskoulutuksessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta.

Ajankohta 26.9.2019
Osallistumismaksu 180€/päivä. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit. Jäsenhinta 162€.
Paikkakunta Helsinki
Vapaat paikat 19 paikkaa vapaana
HYP-käynnistäjäkoulutus
Ajankohta 3.10.2019
Osallistumismaksu 95€
Paikkakunta Helsinki
Harjoituspelejä iPadille ja Android-tabletille
Ajankohta 3.10.2019
Osallistumismaksu 95€
Paikkakunta Helsinki
Suunnittele selkojulkaisu

Millainen kuvitus tukee tekstin ymmärtämistä, ja mikä johtaa lukijaa harhaan? Mitkä graafiset ratkaisut helpottavat tai vaikeuttavat lukemista? Puolen päivän koulutuksessa tutustutaan selkokielen käyttäjäryhmiin sekä selkokirjoittamisen ja -julkaisemisen periaatteisiin. Koulutus antaa perustietoa, kuinka taittaa ja kuvittaa selkokielinen julkaisu kuten selkoesite. Koulutuksessa analysoidaan käytännön esimerkkien avulla erilaisia kuvankäyttö- ja taittoratkaisuja selkokielen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Osallistujat voivat lähettää kouluttajalle etukäteen aineistoja tai valmiita esitteitä, joista he aikovat tuottaa selkojulkaisun.

Ajankohta 10.10.2019
Osallistumismaksu 95€
Paikkakunta Helsinki
Vapaat paikat 20 paikkaa vapaana
ALUSTAVA: SeMoCo – Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin
SeMoCo

Peruskurssin tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään,
miten aistihäiriöt vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen. Aistijärjestelmän epätasapaino voi ilmetä mm. ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai taktiilisille ärsykkeille. Koulutuksessa paneudutaan käyttäytymisen eri osatekijöihin. Näitä ovat mm. kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö, tukiverkosto
ja sensomotoriikka.

Ajankohta 17.10.2019 - 18.10.2019
Osallistumismaksu Kokonaishinta 290 € (Kehitysvammaliiton jäsenhinta 261 €). Sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit.
Paikkakunta ilmoitetaan myöhemmin
Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävä koulutus
Ajankohta 23.10.2019 - 15.1.2020
Osallistumismaksu 880€
Paikkakunta Helsinki
Vapaat paikat Ei vapaita paikkoja
Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys verkkosivuilla

Koulutuksessa käydään läpi, miten eri vammat ja rajoitteet vaikuttavat verkkosivujen käyttöön ja miten erityistarpeet huomioidaan sivuston suunnittelussa. Koulutuksessa käsitellään helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä teknisten saavutettavuuskriteerien lisäksi. Koulutus antaa perustiedot saavutettavuudesta, hyvistä käytännöistä sekä lainsäädännöstä.

Ajankohta 24.10.2019
Osallistumismaksu 95€
Paikkakunta Helsinki
Vapaat paikat 20 paikkaa vapaana
Puhu selkokieltä

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka rohkaiset keskustelukumppaniasi osallistumaan aktiivisesti vuorovaikutukseen? Miten ymmärrysvaikeuksia voidaan käsitellä? Toimiva vuorovaikutus syntyy ilmapiirissä, jonka keskustelijat kokevat turvalliseksi. Selkopuhe tarkoittaa yhteisymmärryksen rakentamista, ja sen perustana on selkeä ja ymmärrettävä kieli. Koulutuksessa tutustutaan selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin. Koulutuspäivän aikana tehdään erilaisia puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia.

Ajankohta 29.10.2019
Osallistumismaksu 180€/koko päivä (Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin.) Jäsenille hinta on 162€.
Paikkakunta Helsinki
Vapaat paikat 20 paikkaa vapaana
Kirjoita selkokieltä!

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat ilmeikästä selkokieltä? Kirjoituskoulutuksessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta.

Ajankohta 14.11.2019
Osallistumismaksu 180€/päivä. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit. Jäsenhinta 162€.
Paikkakunta Helsinki
Vapaat paikat 20 paikkaa vapaana
Selkokieli verkossa

Koulutus antaa perustietoa siitä, mitä selkokieli ja saavutettavuus tarkoittavat verkkoympäristössä. Koulutuksessa tutustutaan selkokirjoittamisen periaatteisiin sekä saavutettavuuslainsäädäntöön.

Ajankohta 20.11.2019
Osallistumismaksu 180€/päivä. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit. Jäsenhinta 162€.
Paikkakunta Helsinki
Vapaat paikat 20 paikkaa vapaana
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
Ajankohta 26.11.2019
Osallistumismaksu 180€
Paikkakunta Jyväskylä