Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Kehitysvammaisuuden vaikutus yksilön elämään vaihtelee paljon. Kehitysvamma voi olla lievä, jolloin henkilö tulee toimeen melko itsenäisesti ja tarvitsee tukea vain joillakin elämänalueilla. Vaikeasti kehitysvammainen ihminen tarvitsee jatkuvaa tukea.

Kaikilla ihmisillä on kuitenkin myös erilaisia vahvuuksia ja kykyjä. Jokaisella on mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta oikeanlaisen tuen avulla.

Kehitysvammaisuuden syitä on todella paljon. Kehitysvammaisuus voi johtua perintötekijöistä tai ongelmista odotusaikana. Kehitysvammaisuus voi johtua myös esimerkiksi synnytyksen aikaisesta hapen puutteesta, lapsuusiässä tapahtuneesta onnettomuudesta tai lapsuusiän sairaudesta. Myös äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa lapselle kehitysvammaisuutta tai oppimisvaikeuksia.

Kehitysvammaisuuden syy jää tuntemattomaksi noin 30 prosentissa vaikeista ja 50 prosentissa lievistä kehitysvammoista.

Suomessa arvioidaan olevan noin 50 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma.

Kehitysvammaisista ihmisistä vain osalla on kehitysvammadiagnoosi, ja vain osa heistä käyttää kehitysvammaisille tarkoitettuja palveluja tai saa kehitysvammaisuuden perusteella jotain tukia.

Kehitysvammaliiton tutkimustoiminta tuottaa tietoa mm. toimintakykyyn, työtoimintaan ja työllistymiseen liittyvistä aiheista sekä kehitysvammaisten ihmisten elämänlaadusta, elämänurista, elinolosuhteista, koulutuksesta ja asumisesta.

Kehitysvammaliiton tutkimusjulkaisut.

Verneri.net-verkkopalvelussa on lisää tietoa kehitysvammaisuudesta:

Verneri.net

Lataa Verneri.netin esite: Verneri.net – verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta (pdf, 327 kt)

Verneri.netissä toimii myös neuvontapalsta, joka neuvoo ja ohjaa kehitysvammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä:

Verneri.netin neuvontapalsta

Koulutusta kehitysvammaisuudesta: katso koulutuskalenterimme.

Lue tarinoita elävästä elämästä Ketju-lehdestä:

Ketju-lehti.fi

Lapsi tarvitsee tietoa kehitysvammaisuudestaan! -opas (pdf)

Onnellinen elämä -valokuvanäyttely

Kehitysvammaliitto järjesti 70-vuotisjuhlavuonnaan (2022) yhteistyössä valokuvataiteilija Johanna Kareen kanssa valokuvanäyttelyn Onnellinen elämä. Näyttely kertoo kolmesta pariskunnasta, joita yhdistää se, että heillä kaikilla on kehitysvamma. Vamma ei ole este onnellisuudelle tai elämästä nauttimiselle. Näyttely oli osa Johanna Kareen KATSO IHMINEN® -konseptia.