Organisaatio

Kehitysvammaliitossa on viisi yksikköä: Kansalaisuusyksikkö, Saavutettavuusyksikkö, Elinikäisen oppimisen yksikkö, Hallinnon ja talouden yksikkö sekä Viestintäyksikkö.

  • Hallinnon ja talouden yksikön alle sijoittuvat kansainväliset hankkeet, edunvalvonta ja vaikuttaminen sekä varainhankinta.
  • Kansalaisuusyksikön alle sijoittuvat tutkimus ja kehittäminen, koulutus, FASD-toiminta, Verneri.net ja Palkkaamo.
  • Saavutettavuusyksikön alle sijoittuvat Tikoteekki, Papunet ja Selkokeskus.
  • Elinikäisen oppimisen yksikön alle sijoittuvat Opike ja Tikas.

Kehitysvammaliiton päätösvaltaa käyttävät liittokokous ja liittovaltuusto. Toimeenpanevana elimenä on liittohallitus.

Organisaatiokaavio pdf-muodossa (29 kt).

Kaaviokuva Kehitysvammaliiton organisaatiosta vuonna 2020.

Kansalaisuusyksikkö

Kansalaisuusyksikkö vastaa Kehitysvammaliiton tutkimuksesta ja koulutuksesta sekä tekee kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa ja Verneri.net-verkkopalvelua.

Uskomme yksilökeskeiseen toimintatapaan, ihmisten voimavaroihin ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Viestimme vammaisten ihmisten oikeuksista ja tuemme vammaispalvelujen ammattilaisia heidän työssään perus- ja ihmisoikeuksien mahdollistajina.

Jotta kehitysvammaiset ihmiset voisivat elää omannäköistään elämää, kehitämme palveluja, toimintatapoja ja rakenteita. Yksilökeskeisellä toiminnalla ja yksilöllisillä ratkaisuilla saavutetaan kaikkien kannalta paras ja kestävä lopputulos. Ihmisen kokema elämänlaatu on palvelun laadun paras mittari.

Lähtökohtanamme on yhteistoiminnallinen kehittäminen: mukana ovat yhtä lailla kehitysvammaiset ihmiset, heidän läheisensä, erilaiset organisaatiot kuin eri alojen ammattilaisetkin.

Ota yhteyttä!

  • Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, susanna.hintsala (ät) kvl.fi, matkap. 040 7416 179

Yksikön muut yhteystiedot

Verneri.net

Verneri.net Facebookissa

Saavutettavuusyksikkö

Saavutettavuusyksikkö edistää selkeää tiedonvälitystä. Kehitämme selkokieltä sekä tietoteknisiä ratkaisuja kehitys- ja puhevammaisille ihmisille. Etsimme keinoja edistää puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämistä ja mahdollisuuksia.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Palvelut ja asioiden hoitaminen siirtyvät yhä enemmän verkkoon. Kehittämisessä ei kuitenkaan aina osata ottaa huomioon sitä, että verkkopalveluiden käyttö on monille hankalaa.

Voidakseen osallistua yhteiskunnan toimintaan on ihmisten saatava tietoa niin, että se on heille ymmärrettävää. Tämä tarkoittaa sitä, että digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä ja tieto tarjotaan selkeässä muodossa. Saavutettavuus on myös sitä, että puhevammaiset ihmiset tulevat ymmärretyksi ja voivat osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan.

Saavutettavuusyksikössä toimii kolme tiimiä: Papunet, Selkokeskus sekä tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki.

Ota yhteyttä!

  • Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, sami.alli (ät) kvl.fi, p. 09 3480 9383

Yksikön muut yhteystiedot

PAPUNET

Selkokeskus

Tikoteekki

Papunet Facebookissa

Papunet Twitterissä

Selkokeskus Facebookissa

Selkokeskus Twitterissä

Tikoteekki Facebookissa

Tikoteekki Twitterissä

Tikonen-lehti

Elinikäisen oppimisen yksikkö

Elinikäisen oppimisen yksikkö tukee kehitys- ja puhevammaisten ihmisten elinikäistä oppimista eri ikävaiheissa ja erilaisissa ympäristöissä. Yksikköön kuuluvat Oppimateriaalikeskus Opike sekä Tikas-koulutusmalli.

Opike kehittää, suunnittelee, tuottaa ja julkaisee materiaaleja kehitys- ja puhevammaisten henkilöiden sekä heidän lähihenkilöidensä ja ammattihenkilöiden tarpeisiin. Tavoitteena on myös lisätä asiantuntijoiden, ammatti-ihmisten ja lähihenkilöiden osaamista ja ammattitaitoa.

Opike vastaa Kehitysvammaliiton myytävien julkaisujen tuottamisesta ja jakelusta sekä messu- ja näyttelytoiminnasta.

Tikas on erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitojen (TVT) opettamiseen kehitetty pedagoginen koulutusmalli.

Kehitysvammaliiton tuotteita voi ostaa Opike-verkkokaupasta , liiton tiloissa olevasta Opike-kaupasta tai tilata puhelimitse tai sähköpostitse. Kauppa on auki Espoon Leppävaarassa osoitteessa Linnoitustie 2 B, 02600 ESPOO (1. krs) tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12-15 sekä tarvittaessa koulutustapahtumien yhteydessä.

Tuotetilaukset ja tiedustelut numerosta 09 3480 9350 tai sähköpostilla tilaukset(at)kvl.fi .

Opike-verkkokauppa

Tuotteisiin voi tutustua myös myyntinäyttelyssämme, joka on avoinna sopimuksen mukaan. Ajanvaraus numerosta (09) 3480 9354.

Lisätietoja tuote-esittelyistä: Tuotepäällikkö Kai Piipari, kai.piipari (ät) kvl.fi, matkap. 040 556 0236.

Ota yhteyttä!

  • Elinikäisen oppimisen yksikön va. johtaja Eija Roisko, eija.roisko (ät) kvl.fi, p. 09 3480 9373

Yksikön muut yhteystiedot

Opike Facebookissa

Opike Twitterissä

Tikas Facebookissa

Tikas Twitterissä

Viestintäyksikkö

Viestinnän tavoitteena on parantaa kehitys- ja puhevammaisten ja selkokieltä tarvitsevien ihmisten osallistumismahdollisuuksia lisäämällä tietoisuutta heidän voimavaroistaan ja tarpeistaan. Viestintä osallistuu liiton vaikuttamistoimintaan sekä jakaa tietoa liiton tutkimuksista, kehittämishankkeiden tuloksista, materiaaleista ja palveluista. 

Kanaviamme ovat mm. Ketju-lehti, uutiskirje ja sosiaalisen median kanavat.

Ketju-lehti

Tilaa Kehitysvammaliiton uutiskirje

Kehitysvammaliitto Facebookissa

Kehitysvammaliitto Twitterissä @KVLiitto

Kehitysvammaliitto Instagramissa

Ota yhteyttä!

  • viestintäpäällikkö Anneli Puhakka, anneli.puhakka(at)kvl.fi, (09)3480 9217