Kehitysvammaliitossa on kuusi yksikköä: Kumppanuudet ja järjestötoiminta -yksikkö, Kansalaistoiminnan yksikkö, Saavutettavuusyksikkö, Elinikäisen oppimisen yksikkö, Tietotekniikka- ja kommunikaatioyksikkö Tikoteekki sekä Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikkö. Lisäksi Kehitysvammaliitto omistaa Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy:n.

Kehitysvammaliiton päätösvaltaa käyttävät liittokokous ja liittovaltuusto. Toimeenpanevana elimenä on liittohallitus.

Organisaatiokaavio pdf-muodossa (58 kt).

Kaaviokuva Kehitysvammaliiton organisaatiosta vuonna 2021.

Kumppanuudet ja järjestötoiminta -yksikkö

Kumppanuudet ja järjestötoiminta -yksikön alle sijoittuvat talous- ja henkilöstöhallinto, varainhankinta, jäsenyhteistyö, FASD-toiminta ja kansainväliset kumppanuudet.

Ota yhteyttä!

Kumppanuudet ja järjestötoiminta -yksikön päällikkö Sisko Rauhala, sisko.rauhala (ät) kvl.fi, p. 09 3480 9215.

Yksikön muut yhteystiedot

FASD Suomi Facebookissa

Uskomme yksilökeskeiseen toimintatapaan, ihmisten voimavaroihin ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Viestimme vammaisten ihmisten oikeuksista ja tuemme vammaispalvelujen ammattilaisia heidän työssään perus- ja ihmisoikeuksien mahdollistajina.

Kansalaistoiminnan yksikkö

Kansalaistoiminnan yksikön alle sijoittuvat tutkimus, kehittäminen, Verneri.net, Palkkaamo sekä jäsenkoulutus ja -hankkeet.

Kansalaistoiminnan yksikkö vastaa Kehitysvammaliiton tutkimuksesta ja koulutuksesta sekä tekee kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa ja Verneri.net-verkkopalvelua.

Uskomme yksilökeskeiseen toimintatapaan, ihmisten voimavaroihin ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Viestimme vammaisten ihmisten oikeuksista ja tuemme vammaispalvelujen ammattilaisia heidän työssään perus- ja ihmisoikeuksien mahdollistajina.

Jotta kehitysvammaiset ihmiset voisivat elää omannäköistään elämää, kehitämme palveluja, toimintatapoja ja rakenteita. Yksilökeskeisellä toiminnalla ja yksilöllisillä ratkaisuilla saavutetaan kaikkien kannalta paras ja kestävä lopputulos. Ihmisen kokema elämänlaatu on palvelun laadun paras mittari.

Lähtökohtanamme on yhteistoiminnallinen kehittäminen: mukana ovat yhtä lailla kehitysvammaiset ihmiset, heidän läheisensä, erilaiset organisaatiot kuin eri alojen ammattilaisetkin.

Ota yhteyttä!

Kansalaistoiminnan yksikön päällikkö Niina Sillanpää, niina.sillanpaa (ät) kvl.fi, matkap. 040 775 1411.

Yksikön muut yhteystiedot

Kehitysvammaliiton koulutuskalenteri

Verneri.net

Verneri.net Facebookissa

Verneri.net Instagramissa

Verneri.net YouTubessa

Kehitysvammaliiton tutkimus Twitterissä

Saavutettavuusyksikkö

Saavutettavuusyksikön alle sijoittuvat Papunet ja Selkokeskus.

Saavutettavuusyksikkö edistää selkeää tiedonvälitystä. Kehitämme selkokieltä sekä tietoteknisiä ratkaisuja kehitys- ja puhevammaisille ihmisille. Etsimme keinoja edistää puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämistä ja mahdollisuuksia.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Palvelut ja asioiden hoitaminen siirtyvät yhä enemmän verkkoon. Kehittämisessä ei kuitenkaan aina osata ottaa huomioon sitä, että verkkopalveluiden käyttö on monille hankalaa.

Voidakseen osallistua yhteiskunnan toimintaan on ihmisten saatava tietoa niin, että se on heille ymmärrettävää. Tämä tarkoittaa sitä, että digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä ja tieto tarjotaan selkeässä muodossa. Saavutettavuus on myös sitä, että puhevammaiset ihmiset tulevat ymmärretyksi ja voivat osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan.

Ota yhteyttä!

Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, sami.alli (ät) kvl.fi, p. 09 3480 9383.

Yksikön muut yhteystiedot

PAPUNET

Selkokeskus

Selkosanomat

Papunet Facebookissa

Papunet Instagramissa

Papunet Twitterissä

Papunet YouTubessa

Selkokeskus Facebookissa

Selkokeskus Instagramissa

Selkokeskus Twitterissä

Selkokeskus YouTubessa

Selkosanomat Facebookissa

Elinikäisen oppimisen yksikkö

Elinikäisen oppimisen yksikkö tukee kehitys- ja puhevammaisten ihmisten elinikäistä oppimista eri ikävaiheissa ja erilaisissa ympäristöissä.

Opike kehittää, suunnittelee, tuottaa ja julkaisee materiaaleja kehitys- ja puhevammaisten henkilöiden sekä heidän lähihenkilöidensä ja ammattihenkilöiden tarpeisiin. Tavoitteena on myös lisätä asiantuntijoiden, ammatti-ihmisten ja lähihenkilöiden osaamista ja ammattitaitoa.

Opike vastaa Kehitysvammaliiton myytävien julkaisujen tuottamisesta ja jakelusta sekä messu- ja näyttelytoiminnasta.

Opike-verkkokauppa

Tuotteisiin voi tutustua myös myyntinäyttelyssämme, joka on avoinna sopimuksen mukaan. Ajanvaraus numerosta 09 3480 9354.

Lisätietoja tuote-esittelyistä: tuotepäällikkö Kai Piipari, kai.piipari (ät) kvl.fi, matkap. 040 556 0236.

Ota yhteyttä!

Elinikäisen oppimisen yksikön johtaja Eija Roisko, eija.roisko (ät) kvl.fi, p. 09 3480 9373.

Yksikön muut yhteystiedot

Oppimateriaalikeskus Opike

Opike Facebookissa

Opike Instagramissa

Opike Twitterissä

Opike YouTubessa

Tietotekniikka- ja kommunikaatioyksikkö Tikoteekki

Tietotekniikka- ja kommunikaatioyksikkö Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia kommunikoida yhteisössään ja yhteiskunnassa.

Yksikkö mm. kehittää puhevammaisten henkilöiden ja lähi-ihmisten vuorovaikutusta vahvistavia toimintamalleja ja kommunikoinnin materiaaleja. Lisäksi Tikoteekki tiedottaa, toteuttaa puhelinneuvontaa sekä konsultoi kommunikoinnin ja avustavan tietotekniikan ratkaisuista.

Ota yhteyttä!

Tietotekniikka- ja kommunikaatioyksikkö Tikoteekin johtaja Eija Roisko, eija.roisko (ät) kvl.fi, p. 09 3480 9373.

Yksikön muut yhteystiedot

Tikoteekki

Tikoteekki Facebookissa

Tikoteekki Twitterissä

Tikoteekki YouTubessa

Puhevammaisten viikko Facebookissa

Tikonen-lehti

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikkö

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikön tavoitteena on parantaa kehitys- ja puhevammaisten ja selkokieltä tarvitsevien ihmisten osallistumismahdollisuuksia lisäämällä tietoisuutta heidän voimavaroistaan ja tarpeistaan. Yksikkö tekee vaikuttamistoimintaa ja viestintää sekä jakaa tietoa liiton tutkimuksista, kehittämishankkeiden tuloksista, materiaaleista ja palveluista.

Kanaviamme ovat mm. Ketju-lehti, uutiskirje ja sosiaalisen median kanavat.

Ota yhteyttä!

Viestintäpäällikkö Anneli Puhakka, anneli.puhakka (ät) kvl.fi, 09 3480 9217.

Yksikön muut yhteystiedot

Ketju-lehti

Tilaa Kehitysvammaliiton uutiskirje

Kehitysvammaliitto Facebookissa

Kehitysvammaliitto Instagramissa

Kehitysvammaliitto Twitterissä

Kehitysvammaliitto YouTubessa

KEHITYSVAMMALIITTO LINKEDINISSÄ

Kehitysvammaliitto TikTokissa

Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy

Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy on Kehitysvammaliiton täysin omistama yhtiö, joka kouluttaa, konsultoi, tukee työyhteisöjen ja palvelujen kehittämistä sekä tarjoaa arviointipalveluja.

Saavuta.fi