Henkilökunta

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kvl.fi.

 

Hallinto ja talous

Susanna Hintsala Toiminnanjohtaja
Susanna Hintsala
p. 09 3480 9254
matkap. 040 741 6179
Eija Aukio. Talous- ja hallintopäällikkö
Eija Aukio
p. 09 3480 9213
Katja Benson Talouden asiantuntija
Katja Benson
p. 09 3480 9210
Leena Kokko Elinikäisen oppimisen yksikön johtaja
Leena Kokko
(lomalla 6.12.2021 asti)
Marianna Ohtonen Vanhempi neuvonantaja
Marianna Ohtonen
(lomalla 28.2.2022 asti)
Anneli Puhakka Viestintäpäällikkö
Anneli Puhakka
p. 09 3480 9217
matkap. 0400 906 061
Sisko Rauhala Kumppanuus- ja järjestötoiminnan päällikkö
Sisko Rauhala
p. 09 3480 9215
Eija Roisko Tikoteekin johtaja ja Elinikäisen oppimisen yksikön ts. johtaja
Eija Roisko
p. 09 3480 9373
Niina Sillanpää Kansalaistoiminnan päällikkö
Niina Sillanpää
matkap. 040 775 1411
Sami Älli Saavutettavuusyksikön johtaja
Sami Älli
p. 09 3480 9383
matkap. 040 837 8348
 

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikkö

Anneli Puhakka Viestintäpäällikkö
Anneli Puhakka
p. 09 3480 9217
matkap. 0400 906 061
Eeva Grönstrand Toimittaja, Ketju-lehti
Eeva Grönstrand
p. 09 3480 9219
matkap. 045 630 8949
Panu Koski Suunnittelija, viestintä
Panu Koski
p. 09 3480 9216
Miinukka Tuominen-Hakoila Vaikuttamistoiminnan päällikkö
Miinukka Tuominen-Hakoila
p. 040 705 8256
 

Kansalaistoiminnan yksikkö

Niina Sillanpää Kansalaistoiminnan päällikkö
Niina Sillanpää
matkap. 040 775 1411
Simo Klem Asiantuntija, työllisyys
Simo Klem
Palkkaamo
p. 09 3480 9224
matkap. 040 905 1837
Sonja Miettinen Ts. tutkimuspäällikkö, VTT
Sonja Miettinen
Lue tutkijaesittely
matkap. 050 365 9153
Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa covid-19-kokemusten pohjalta -hanke
Outi Raunetvuo Kouluttaja
Outi Raunetvuo
p. 09 3480 9251
matkap. 045 7733 4494
Susanna Rieppo. Asiantuntija
Susanna Rieppo
p. 09 34809 204
matkap. 050 329 0511
  Asiantuntija
Sirkka Ruikkala
matkap. 050 595 9396
Jenni Sipilä Suunnittelija, Verneri.netin selkokieliset sivut
Jenni Sipilä
matkap. 044 357 4841
Antti Teittinen

Tutkimuspäällikkö, YTT, dosentti
Antti Teittinen
(toimivapaalla)
Lue tutkijaesittely

Hannu Vesala Tutkija, PsM
Hannu Vesala
Lue tutkijaesittely
p. 09 3480 9255
Laitoshajautustutkimus
Juho Ylitalo Asiantuntija
Juho Ylitalo
matkap. 050 502 7986
Kehitysvamma-alan verkkopalvelu Verneri.net
 

Kumppanuudet ja järjestötoiminta -yksikkö

Sisko Rauhala Kumppanuus- ja järjestötoiminnan päällikkö
Sisko Rauhala
p. 09 3480 9215
Tea Kairi Asiantuntija, FASD, EMO-jäsenhanke
Tea Kairi
FASD Suomi -verkosto
matkap. 050 537 0196
  Suunnittelija, FASD
Elina Kinnunen
p. 09 34809 282
Mirka Oksanen Järjestötoiminnan assistentti
Mirka Oksanen
p. 09 3480 9265
Sari Somer Asiantuntija, FASD
Sari Somer
matkap. 044 906 3765
FASD Suomi -verkosto
 

Saavutettavuusyksikkö
(Papunet ja Selkokeskus)

Sami Älli Saavutettavuusyksikön johtaja
Sami Älli
p. 09 3480 9383
matkap. 040 837 8348
 

Papunet

Heidi Ahlström. Suunnittelija
Heidi Ahlström
p. 09 3480 9347
matkap. 050 577 3276
Paula Alho Suunnittelija
Paula Alho
p. 09 348 090
  Saavutettavuusasiantuntija
Tapio Haanperä
p. 09 3480 9271
  Graafinen suunnittelija
Päivi Honkonen
p. 09 3480 9387
Suvi Korhonen. Suunnittelija
Suvi Korhonen
p. 09 3480 9220
  IT-suunnittelija
Kari Lahti
p. 09 3480 9379
  IT-suunnittelija
Heikki Paananen
p. 09 3480 9239
Arto Paappanen IT-suunnittelija
Arto Paappanen
(opintovapaalla)
  Tietohallintopäällikkö
Marko Peltomäki
p. 09 3480 9262
  Sovelluskehittäjä
Laura Reivinen
matkap. 050 321 5778
  Suunnittelija
Tanja Räsänen
matkap. 0400 675 674
Kohdataan-some
Mira Vihmo Hankesuunnittelija
Mira Vihmo
matkap. 040 451 7531
Selkeästi meille -hanke
  Suunnittelija, toimintaterapeutti, käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Maija Ylätupa
p. 09 3480 9385
 

Selkokeskus

Leealaura Leskelä Selkokeskuksen kehittämispäällikkö
Leealaura Leskelä
(opintovapaalla)
Henna Kara Selkokeskuksen ts. kehittämispäällikkö
Henna Kara
matkap. 050 373 7556
Ella Airaksinen Suunnittelija
Ella Airaksinen
matkap. 050 309 8466
Selkokirjallisuuden valtionavustus
Liisa Jokela Projektiasiantuntija
Liisa Jokela
matkap. 050 592 8505
SELVIS-hanke
Markku Juusola Toimittaja
Markku Juusola
p. 09 3480 9244
matkap. 040 455 2131
Kaisa Kaatra Toimittaja
Kaisa Kaatra
p. 09 3480 9243
matkap. 044 535 0723
Selkojulkaisujen taitto ja kuvitus
Petri Kiuttu. Selkosanomien päätoimittaja
Petri Kiuttu
p. 09 3480 9246
Ari Sainio Suunnittelija
Ari Sainio
matkap. 045 7734 5471
Selkokeskuksen tekstipalvelut ja selkotunnusarvioinnit
Jenni Stolt. Suunnittelija
Jenni Stolt
p. 09 3480 9247
Marjo Timonen Osastosihteeri
Marjo Timonen
p. 09 3480 9223
Eliisa Uotila Suunnittelija
Eliisa Uotila
(vanhempainvapaalla)
  Siistijä
Sami Väänänen
p. 09 348 090
 

Tietotekniikka- ja kommunikaatioyksikkö Tikoteekki

Eija Roisko Tikoteekin johtaja
Eija Roisko
p. 09 3480 9373
Katja Burakoff Asiantuntija, puheterapeutti; puhevammaisuus ja vuorovaikutus
Katja Burakoff
p. 09 3480 9363
Niko Eloranta. Suunnittelija, tapahtuma- ja videotuotanto
Niko Eloranta
matkap. 040 456 6006
Marina Green-Järvinen Asiantuntija; avustava tietotekniikka ja tietotekninen kommunikointi
Marina Green-Järvinen
matkap. 040 702 2788
Kaisa Laine. Asiantuntija, puheterapeutti; puhevammaisuus ja puhetta korvaava kommunikointi
Kaisa Laine
p. 09 3480 9315
Kaisa Martikainen Erityisasiantuntija, puheterapeutti, työnohjaaja; yhteisöjen ohjaus, varhainen vuorovaikutus
Kaisa Martikainen
p. 09 3480 9362
Annakaisa Ojanen Asiantuntija, puheterapeutti; puhevammaisuus ja tietotekninen kommunikointi
Annakaisa Ojanen
p. 09 3480 9382
Anu Sallinen Suunnittelija
Anu Sallinen
p. 09 3480 9374
Virpi Yiannakou Asiantuntija, puhevammaisten tulkki; kommunikointimateriaalit, viittomat
Virpi Yiannakou
p. 09 3480 9313
 

Elinikäisen oppimisen yksikkö
(Oppimateriaalikeskus Opike)

Eija Roisko. Elinikäisen oppimisen yksikön ts. johtaja
Eija Roisko
p. 09 3480 9373
Sivanathan Eliyathamby Siistijä
Sivanathan Eliyathamby
p. 09 348 090
 

Asiakaspalvelu- ja myyntiassistentti
Marjut Ikonen
p. 09 3480 9212

Puhelinvaihde (ma – to klo 9 – 15): p. 09 348 090

Paula Jägerhorn Asiantuntija, tieto- ja viestintäteknologia (TVT) erityisopetuksessa
Paula Jägerhorn
matkap. 040 523 4830
Sakari Kilkki Tuottaja, perusopetuksen ja ammatillisen erityisopetuksen materiaalit
Sakari Kilkki
p. 09 3480 9360
matkap. 0400 325 390
Leena Kokko Elinikäisen oppimisen yksikön johtaja
Leena Kokko
(lomalla 6.12.2021 asti)
Mikko Majaniemi Varastoapulainen
Mikko Majaniemi
matkap. 050 593 9573
Maiju Mäki Tuottaja, vaikeavammaisten ja varhaiskasvatuksen materiaalit
Maiju Mäki
p. 09 3480 9352
matkap. 044 906 3621
Kai Piipari Tuotepäällikkö
Kai Piipari
p. 09 3480 9354
matkap. 040 556 0236
  Julkaisusihteeri
Anu Pärssinen
p. 09 3480 9357
Jenni Saarilahti Kustannustoimittaja, selkokielinen kauno- ja tietokirjallisuus
Jenni Saarilahti
matkap. 050 530 0616
Erik Valkonen Siistijä
Erik Valkonen
matkap. 050 592 4429