Selkokieli
Kuva: Ann-Britt Pada

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokeskuksen laatiman tarvearvion mukaan Suomessa on 650 000–750 000 ihmistä, jotka tarvitsevat selkokielistä viestintää (11–14 % väestöstä). Kehitysvammaliiton Selkokeskus edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa.

Mitä selkokieli on?

Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Selkokieli on vielä helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin yleiskieli.

Ketkä tarvitsevat selkokieltä?

Selkokieli on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokieltä tarvitsevat monet kehitysvammaiset ihmiset sekä iäkkäät ja muistisairaat henkilöt. Selkokielestä hyötyvät monet maahanmuuttajat, jotka opiskelevat suomen kieltä.

Miksi selkokieltä tarvitaan?

Vaikea kieli estää monia ihmisiä toimimasta täysvaltaisina kansalaisina suomalaisessa yhteiskunnassa. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa. Selkokieli on saavutettavaa kieltä. Jokaisella ihmisellä on oikeus ymmärrettävään tietoon, mikä on itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusedellytys.

"Useampi kuin joka 10. suomalainen tarvitsee selkokieltä."

Selkokielen käyttö

Vaikea kieli estää monia ihmisiä toimimasta täysvaltaisina kansalaisina suomalaisessa yhteiskunnassa. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Selkokeskus on arvioinut, että Suomessa on noin 650 000 – 750 000 ihmistä, jotka tarvitsevat selkokieltä. Tämän lisäksi suurempi joukko ihmisiä voi hyötyä selkoviestinnästä ainakin tietyissä tilanteissa. Selkokielen käyttäjäryhmiä voivat olla esimerkiksi kehitysvammaiset ihmiset, vanhukset ja kielenoppijat.

Lue lisää saavutettavuudesta.

Selkotunnus

Selkotunnus

Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus (selkokeskus.fi) on tae siitä, että julkaisu on selkokielinen. Selkotunnus auttaa selkokielen käyttäjiä tunnistamaan vaivattomasti selkokielisen julkaisun.

Selkokeskus

Kehitysvammaliiton Selkokeskus on valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus. Selkokeskus edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa. Tavoitteemme on edistää selkokielen asemaa sekä selkokielen käyttäjien kielellisiä oikeuksia Suomessa. Selkokeskus neuvoo ja ohjaa kaikkia selkokielestä kiinnostuneita.

Selkokeskus

Selkokeskus Facebookissa

Selkokeskus Twitterissä

Selkokeskus Instagramissa

Selkokeskuksen tehtävät

  • julkaisee Selkosanomat-uutislehteä ja sen ruotsinkielistä sisarlehteä Lätta bladetia
  • toteuttaa tiedotushankkeita
  • myöntää julkaisuille selkotunnuksia
  • järjestää selkokielen koulutuksia
  • tuottaa selkokielen tekstipalveluita
  • kehittää selkokieltä sekä edistää selkokieleen liittyvää tutkimusta
  • toimii alan yhteistyö- ja tiedotuskanavana.

Selkosanomat

Lätta bladet

Selkokielen koulutukset koulutuskalenterissa

Selkokieliset kaunokirjat Opike-kaupassa

Selkokieliset tietokirjat Opike-kaupassa

Turkoosilla taustalla valkoinen teksti, jossa lukee "Kansainvälinen selkokielen päivä 28.5."

Ketju-lehti kertoo selkokielestä

Ryhmä iloisia ihmisiä tietokoneen äärellä.
Kaikki ovat kielessä kiinni! -juttu Ketju-lehdessä. Kuva: Pekka Elomaa

Muuta aiheeseen liittyvää