Saavutettavuus
Kuva: Pekka Elomaa

Jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on oikeus tarpeelliseen tietoon omalla kommunikointikeinollaan. Saavutettavuus on sitä, että tuotteet tai palvelut on suunniteltu niin, että ne soveltuvat monenlaisille käyttäjille. Yksi tärkeä saavutettavuuden osa-alue on tiedon saavutettavuus. Voidaan myös käyttää käsitettä kognitiivinen saavutettavuus.

Tiedon saavutettavuus

Tiedon saavutettavuus tarkoittaa ymmärtämisen helpottamista. Tiedottamisen ja viestinnän esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on kysymys paitsi tekniikasta myös viestien selkeästä sisällöstä niin, että viestit saavuttavat kaikki käyttäjät – myös vammaiset ihmiset, ikäihmiset ja esimerkiksi maahanmuuttajat.

Viestinnän saavutettavuus tarkoittaa ymmärtämisen helpottamista sekä teknisten ratkaisujen että viestinnän sisältöjen avulla. Viestinnän saavutettavuus tulee ottaa huomioon sekä painetussa että sähköisessä mediassa.

Painetussa mediassa esimerkiksi kirjainten selkeys ja riittävä koko sekä taustan ja tekstin riittävät kontrastit tukevat selkeää ulkoasua ja saavutettavuutta.

Verkkoviestinnässä tekniiikan rakentaminen siten, että se noudattaa verkkoviestinnän kansainvälisiä esteettömyysohjeita (WAI, Web Accessibility Initiative -ohjeet) tukee saavutettavuutta.

Sisältötuotannossa oleellista on selkeän kielen käyttäminen ja selkokielisen sekä mahdollisesti kuvilla tuetun materiaalin tuottaminen niitä käyttäjiä varten, joille selkeä yleiskieli ei riitä. Ymmärtämistä voi helpottaa myös esimerkiksi sillä, että tekstin voi lukemisen lisäksi kuunnella.

Selkosanomat

Selkosanomat kuvilla

Selkeästi meille -hanke

Lainsäädäntö edellyttää saavutettavuutta

Julkisten verkkosivustostojen saavutettavuutta määrittää EU-direktiivi, joka hyväksyttiin Euroopan parlamentissa syksyllä 2016. Myös YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus edellyttää, että tieto- ja viestintäteknologian avulla tarjottavat palvelut ovat helppokäyttöisiä ja kaikkien saavutettavissa. Lue lisää saavutettavuudesta:

PAPUNETIN SAAVUTETTAVUUSSIVUT

Lisätietoa

  • Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, sami.alli (ät) kvl.fi, matkap. 040 837 8348

Ketju-lehti kertoo saavutettavuudesta

Kuusi ihmistä ryhmäkuvassa.
Digipalvelut eivät aukea kaikille -juttu Ketju-lehdessä.