Papunet tukee Kehitysvammaliiton jäseniä ja järjestää kehittämisprosessin verkkosivustojen saavutettavuudesta keväällä 2023. Prosessin aikana koulutetaan jäsenorganisaation työntekijöitä, tarkistetaan järjestön verkkosivuston saavutettavuus ja annetaan ehdotuksia sivuston saavutettavuuden kehittämiseksi.

Prosessi pitää sisällään kolme yhteistä koulutuspäivää, joissa perehdytään mm. saavutettavuuden ja selkokielen käsitteisiin, erilaisten vammojen ja toimintarajoitteiden vaikutuksiin digipalvelun käyttämisessä sekä digipalvelulain ja WCAG-kriteeristön vaatimuksiin. Koulutuspäivien lisäksi prosessiin kuuluu Papunetin tekemä organisaation verkkosivuston saavutettavuustarkistus. Tarkistuksessa etsitään sivuston tärkeimmät kehittämiskohteet saavutettavuuden näkökulmasta sekä esitetään näille korjausehdotukset.

Saavutettavuuden kehittämisprosessi on suunnattu kaikille verkkosivujen suunnittelussa ja kehittämisessä mukana oleville. Prosessi järjestetään huhti-kesäkuussa 2023 ja valinnainen osuus syksyllä 2023.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kehitysvammaliiton Papunet on verkkosivujen saavutettavuuden asiantuntija, joka tarjoaa tietoa, ohjeita ja koulutusta saavutettavien verkkosivujen toteutuksesta.

Lisätietoa:

Saavutettavuusyksikön johtaja
Sami Älli
p. 040 837 8348
sami.alli (ät) kvl.fi

Kaksi miestä tietokoneen edessä, toinen osoittaa näyttöä.