Puhevammaisuus
Kuva: Niko Eloranta

Puhevammaisuus

Puhevammaisella ihmisellä tarkoitetaan kuulevaa ihmistä, joka ei tule arjen kommunikointitilanteissa toimeen puheen avulla. Hänen on vaikea tuottaa tai ymmärtää puhetta. Usein puhevammaan liittyy myös lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia.

Suomessa on noin 65 000 ihmistä, joilla on eriasteisia puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia. Heistä noin 30 000 tarvitsee puhetta korvaavia apuvälineitä. Selkokielestä hyötyy noin 650 000 – 750 000 suomalaista.

MITÄ ON PUHEVAMMAISUUS?

Papunet – selkeää ja saavutettavaa viestintää

Papunet-sivustossa on tietoa ja materiaaleja puhevammaisille ihmisille sekä heidän läheisilleen ja alan ammattilaisille. Sivustossa on myös tietoa selkokielisten, saavutettavien verkkopalveluiden toteuttajille.

PAPUNET-SIVUSTO

Papunet edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Papunetin tavoitteena on, että lähi-ihmiset ja alan ammattilaiset ja opiskelijat saavat tietoa puhevammaisuudesta, erilaisista kommunikointikeinoista ja apuvälineistä sekä työkaluja ja materiaalia käytännön työhön.

Papunetin tavoitteena on, että myös puhevammaisille sekä muille oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitseville ihmisille on verkossa saavutettavassa muodossa tietoa ja ajanvietettä sekä mahdollisuus yhteydenpitoon helppokäyttöisten verkkosovellusten ja sosiaalisen median avulla.

MIKÄ PAPUNET ON?

Tikoteekki edistää vuorovaikutusta

Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia kommunikoida yhteisössään ja yhteiskunnassa.

Päämäärän saavuttamiseksi Tikoteekki kehittää puhevammaisten henkilöiden ja lähi-ihmisten vuorovaikutusta vahvistavia toimintamalleja ja kommunikoinnin materiaaleja. Lisäksi keskus tiedottaa, toteuttaa puhelinneuvontaa sekä konsultoi kommunikoinnin ja avustavan tietotekniikan ratkaisuista. Jotta puhevammaiset ihmiset saisivat joustavasti kommunikoinnin apuvälineitä ja lähi-ihmiset ohjausta niiden käyttöön, Tikoteekki vaikuttaa palveluiden kehittämiseen toimimalla kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Lisäksi Tikoteekki kouluttaa yhteisöjä ja ammattihenkilöstöä kommunikoinnista, vuorovaikutuksesta, toimintamalleista ja materiaaleista osana Kehitysvammaliiton koulutustoimintaa.

Tikoteekki

Materiaalia vuorovaikutukseen Opike-kaupasta

Muuta aiheeseen liittyvää