Puhevammaisten viikkoa vietetään tänä vuonna 4.-10.10.2021 teemalla Minä kerron. Samaan aikaan ja samalla teemalla vietetään myös Voimauttava vuorovaikutus -viikkoa

Puhevammaisten viikko tuo esiin tietoa, puhevammaisten ihmisten omaa ääntä, tarinoita ja onnistuneita apuvälineratkaisuja, joiden avulla puhevammaiset ihmiset voivat osallistua yhteiskunnan normaaliin toimintaan. Tänä vuonna tapahtumia ja tiedotusta välitetään pääasiassa verkon kautta.

Puhevammaisella ihmisellä tarkoitetaan kuulevaa ihmistä, joka ei tule arjen kommunikointitilanteissa toimeen puheen avulla. Hänen on vaikea tuottaa tai ymmärtää puhetta. Usein puhevammaan liittyy myös lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia. Suomessa on noin 65 000 ihmistä, joilla on eriasteisia puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia.

Puhevammaisten viikkoa koordinoi Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki. Yhteistyökumppaneina ovat lukuisat puhevamma-alan järjestöt ja muut toimijat.

Puhevammaisten viikon tapahtumat (www.puhevammaistenviikko.fi)

Voimauttava vuorovaikutus -viikon tapahtumia voi seurata Voimauttava vuorovaikutus Suomi -Facebook-ryhmässä.

Lisätietoa: suunnittelija Niko Eloranta, p. 040 456 6006

Lisätietoa puhevammaisuudesta Tikoteekin sivuilla