Kampanjat

Näe Down-ihmiset uudessa valossa – taidekuvat valtaavat kauppakeskukset

Kansainvälistä Downin syndrooma -päivää vietettiin 21.3. Sen kunniaksi Kehitysvammaliitto kampanjoi viikon ajan ympäri Suomea vahvalla taidekuvista koostuvalla kampanjalla, jolla halutaan kohdistaa erilainen katse Downin syndroomaan. Kauppakeskusten lisäksi kampanja näkyy myös virtuaalisen valokuvanäyttelyn ja tarinoiden muodossa osoitteessa www.oonupee.fi.

Huomio vahvuuksiin ja voimavaroihin

Downin syndrooma näkyy ihmisen ulkonäössä ja kehityksessä, mutta sen ei pitäisi olla ainoa asia, johon huomio kiinnittyy. Kampanjan tavoitteena onkin osoittaa jokaisen vahvuudet ja voimavarat. Kuvien mallit ovat itse saaneet päättää, millaisena he haluavat tulla nähdyksi. Lopputuloksena näemme unelmia, rakkautta, rohkeutta, voimaa, haavoittuvaisuutta ja upeita persoonia.

Suomalainen yhteiskunta ja esimerkiksi työelämä ei ole vielä huomannut tätä potentiaalia. Vain noin 500 kehitysvammaista henkilöä on palkkatyössä, vaikka huomattavasti suurempi joukko pystyisi tekemään työtä, jos siihen annettaisiin mahdollisuus. Kehitysvammaliitto kerääkin kampanjan aikana varoja Palkkaa mut -hankkeeseen, jolla tuetaan kehitysvammaisten nuorten työllistymistä.

Kampanjan mediakumppanina toimii JCDecaux. ”Olemme mielellämme mukana yhteistyökumppanina tässä tärkeässä ja ajankohtaisessa kampanjassa. Uskomme, että digitaaliset ulkomainospinnat kauppakeskuksissa tarjoavat näkyvän kanavan tälle kampanjalle, jossa pyritään lisäämään ihmisten tietoisuutta Downin syndroomasta”, kommentoi JCDecaux’n markkinointipäällikkö Sampo Koskinen.

Kampanjan upeat muotokuvat ovat valokuvaaja Veikko Kähkösen ottamia.

www.oonupee.fi

Lahjoita kehitysvammaisten nuorten työllistämiseen

Kehitysvammaisten nuorten TET-harjoittelu eduskunnassa

#tavoitteenatyö: kehitysvammaisten nuorten TET-harjoittelu eduskunnassa.

Kehitysvammaliitto ja eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä (VAMYT) ovat julkistaneet yhteisen TET-harjoittelukampanjan. Kampanjan tavoitteena on, että mahdollisimman moni kansanedustaja ja eduskuntaryhmä innostuisivat ottamaan kehitysvammaisia nuoria tutustumaan työelämään marraskuussa viikolla 45. Työelämään tutustuminen on tärkeä ensimmäinen askel polulla kohti palkkatyötä.

Kampanja on osa Kehitysvammaliiton Palkkaa mut -hanketta, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden työllisyyttä. Suomessa työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä vain noin 2 % tekee työsuhteista palkkatyötä. Kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset haluavat ja kykenevät oikeisiin töihin ja heillä on oikeus saada palkkaa tekemästään työstä. Polku työelämään alkaa jo nuorella iällä, minkä takia on tärkeää, että kehitysvammainen nuori pääsee tutustumaan työelämään jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kampanjan tunnus sosiaalisessa mediassa on #tavoitteenatyö. TET-kampanjaan osallistuvat kansanedustajat tunnistat keltaisesta #tavoitteenatyö-rintanapista.

Minä luen sinulle

Minä luen sinulle -kampanjan banneri.

Lukuiloa ja ystävyyttä yli ikä- ja kulttuurirajojen. Siitä on kyse Minä luen sinulle -kampanjassa, jossa maahanmuuttajat pitävät lukuhetkiä iäkkäille ja kehitysvammaisille ihmisille. Kampanjan suojelija on presidentti Tarja Halonen.

Kehitysvammaliitto haastaa kampanjaan mukaan vammais- ja vanhustyön yksiköt ympäri Suomea. Toivomme, että avaatte ovet Ystävyyden lukuhetkille viikon 5.2. – 11.2.2018 aikana. Ilmoittakaa organisaationne mukaan viimeistään 15.1.2018 mennessä! Autamme teitä lukuhetken yhteistyökumppanin löytämisessä.

Lukuelämyksiä ja selkokieltä

”Ääneen lukeminen toiselle ihmiselle jakaa tiedon, tarinat ja ystävyyden”, presidentti Halonen toteaa.

Minä luen sinulle -kampanja puhuu monikulttuurisen Suomen puolesta, jossa lukuilo kuuluu kaikille. Lukuhetki on oiva tapa tutustua uusiin ihmisiin, sillä ääneen luettu tarina kutsuu jakamaan omia kokemuksia ja ajatuksia. Lukuhetkissä luetaan ääneen selkokielisiä aineistoja, joita kaikkien on helppo lukea ja ymmärtää.

Kampanjan järjestävät yhteistyössä Kehitysvammaliiton Selkokeskus ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry osana Yhdessä-toimintaa. Kampanja on lähtöisin Selkokeskuksesta. Lukuviikkoon helmikuussa 2017 osallistui arviolta 800 maahanmuuttajaa sekä 100 vammais- ja vanhustyön organisaatiota ympäri maata. Kampanja oli osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #minäluensinulle.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Ei myytävänä

Kehitysvammaliitto on mukana vammaisjärjestöjen yhteisessä Ei myytävänä -kansalaisaloitteessa, jossa vastustetaan sitä, että vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta. Kansalaisaloitteella pyritään saamaan hankintalaki uudestaan eduskunnan käsittelyyn ja muutetuksi siten, että vammaisten henkilöiden elämälle välttämättömät palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle.

Miksi teemme kansalaisaloitteen? -kaaviokuva.

www.eimyytavana.fi

Tavoite 24 – Mukana vai ei?

Tavoite 24 -kampanjan tunnus.

YK:n vammaissopimuksen artikla 24 edellyttää, että vammaisella ihmisellä on oikeus saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kehitysvammaliitto kampanjoi kaikille yhteisen inklusiivisen koulun puolesta yhdessä viiden muun vammaisjärjestön kanssa. 

Tilastokeskuksen vuoden 2015 tilastojen mukaan erityistä tukea perusopetuksessa sai 40 000 oppilasta.

  • 40 % heistä opiskeli omassa ryhmässä
  • 41 % osittain integroituna yleisopetuksessa
 • 19 % kokonaan integroituna yleisopetuksessa.

Inkluusion toteutuminen opetuksessa edellyttää:

 • tahtoa kehittää koulua
 • sosiaali- ja terveystoimen ja sivistys- ja koulutoimen yhteistyötä
 • riittävää tukea vammaiselle oppilaalle, ts. tarpeeksi erityisopettajia ja avustajia
 • koulurakennusten esteettömyyden kehittämistä (esimerkiksi peruskorjausten yhteydessä)
 • ammatillisissa opinnoissa riittävää tukea (lähiopetusta) ja vahvempaa suuntautumista työelämään
 • henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen turvaamista
 • tuetun oppisopimusopiskelun kehittämistä
 • opettajien täydennyskoulutuksen resurssien turvaamista
 • erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tvt-taitojen oppimisen edistämistä
 • oppimisympäristöjen (mm. erilaiset digisovellukset) kehittämistä saavutettaviksi

Kouluinkluusio nostaa erilaisuuden arvostamisen kaikkien yhteiseksi arvoksi. Rehtori Martti Hellström kertoo, miten Auroran koulu kasvoi yhteisönä kehitysvammaisten oppilaiden myötä.

Erityisopettaja Matti Viinikka kertoo, kuinka hän on toteuttanut inkluusiota omassa opetuksessaan.

Kouluinkluusio ei saa tarkoittaa sitä, että vammainen oppilas siirretään yleisopetukseen ilman tukea. Kouluinkluusio ei ole säästökeino, mutta se ei myöskään välttämättä tuo lisäkustannuksia. Tärkeintä on asennemuutos ja totutuista käytännöistä irtipäästäminen.

Katso lisää Tavoite 24 -kampanjan videoita YouTube-kanavaltamme:

Tavoite 24 – Mukana vai ei? (youTube.com)