Sonja Miettinen

Sonja Miettinen

Tutkimuspäällikkö, VTT
matkap. 050 365 9153
sonja.miettinen (ät) kvl.fi

Tulin Kehitysvammaliittoon vuonna 2007 ja olen sen jälkeen ollut mukana useammassa tutkimushankkeessa. Vuosina 2008 – 2009 toteutin Kehitysvammaliiton osuuden omaishoidon ja työn yhteensovittamista käsittelevässä tutkimushankkeessa ”Working Carers and Caring Workers” (WoCaWo, 2008 – 2011, koordinaattori Jyväskylän yliopisto, rahoittaja Suomen Akatemia). Jatkoin aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa arjen tutkimista vuosina 2010 – 2014 tutkijatohtorin projektissani ”Perhe hoivan antajana: tutkimus kotona asuvan kehitysvammaisen aikuisen ja hänen omaistensa arkielämästä suomalaisessa hyvinvointivaltiossa” (rahoittaja Suomen Akatemia).

Vuosina 2014 – 2018 olin toimivapaalla ja työskentelin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa Vaikea kehitysvammaisuus ja hyvä elämä -tutkimushankkeessa (rahoittajat Suomen Akatemia ja Koneen säätiö). Hankkeessa tutkittiin etnografisten menetelmien avulla kaikkein vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden elämää ryhmäkodeissa, päivätoimintakeskuksissa ja muissa heidän arkeensa keskeisesti kuuluvissa organisaatioissa hyvän elämän näkökulmasta.

Tutkimusintressini paikantuvat tällä hetkellä vammaisuuden yhteiskuntapoliittiseen ja -filosofiseen tarkasteluun. Olen Suomen vammaistutkimuksen seuran hallituksen jäsen.

Keskeisiä julkaisuja

Hannu Vesala

Hannu T. Vesala

Tutkija, PsM
p. 09 3480 9255
hannu.vesala (ät) kvl.fi

Olen työskennellyt tutkijana Kehitysvammaliitossa vuodesta 1991 mm. seuraavissa hankkeissa: Kehitysvammaisten elämänlaatu, Elämänkulku ja kehitysvammaisuus: seurantatutkimus 1962–1998 sekä Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti.

Vuosina 2006–2008 olin toimivapaalla ja työskentelin tutkijana MTT Taloustutkimuksessa Muuttuva maaseutuyrittäjyys -projektissa, jossa tarkastelin suomalaisten viljelijöiden yrittäjäidentiteettiä.

Toimivapaan jälkeen tutkimustoimintani on kohdistunut kehitysvamma-alan lähityöntekijöiden ammatti-identiteettiin laitosten lakkauttamisen kontekstissa.

Nykyinen tutkimus

  • Laitoksesta yhteiskuntaan – Tutkimus työn ja organisaation muutoksesta kehitysvammapalveluissa 2010-luvulla

Julkaisuja

Tutkijaverkostot ja -yhteisöt

Ulkomaiset verkostot ja yhteisöt