Koulutus
Kuva: Risto Musta

Koulutus

Alan ammattilaisten merkitys vammaisten ihmisten elämänlaadulle on ratkaiseva. Tule koulutuksiimme kehittämään ja päivittämään ammattitaitoasi! Sinun työsi on arvokasta, ja työssä kehittyminen lisää sen mielekkyyttä entisestään.

Kehitysvammaliitto on alan johtava kouluttaja. Tarjoamme koulutusta vammaispalveluiden ja opetuksen ammattilaisille sekä kaikille, jotka työskentelevät kehitys- ja puhevammaisten ihmisten kanssa. Lisäksi järjestämme koulutusta esimerkiksi viestinnän tekijöille mm. selkokielestä ja saavutettavista verkkopalveluista.

Kehitysvammaliitto kouluttaa: syksy 2021 -esite (pdf, 310 kt)

Kehitysvammaliiton koulutuskalenteri

Kehitysvamma-alan ammattilaisille

Toteutamme tilaajan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, joiden painopiste voi olla mm. uusien työkäytäntöjen oppimisessa, työyhteisöjen tietojen päivittämisessä, palvelujen kehittämisessä tai asiakastyön erityiskysymyksissä.

”Kouluttaja otti kaikki huomioon, auttoi kun oli kysymyksiä, opetus oli hyvää ja harjoitukset auttoivat sisäistämään asioita.”
Palautetta YKS – Minun elämäni -koulutuksesta

Järjestämme erilaisia tapahtumia kehitysvamma-alan ajankohtaisista teemoista sekä opintomatkoja.

Työskentelemme yhdessä johdon ja lähityöntekijöiden, palvelujen suunnittelijoiden ja kehittäjien sekä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa.

Keskeisimpiä koulutusteemojamme ovat

 • yksilökeskeinen työote, suunnittelu ja tuki
 • perustieto kehitysvammaisuudesta
 • erityisryhmien asuntosuunnittelu
 • kehitysvammaisen henkilön työllistymisen tuki
 • toimintakyky ja sen arviointi
 • palvelusuunnittelu ja -ohjaus
 • mielenterveys
 • ikääntyminen.

Vuorovaikutus ja kommunikointi

Haluatko kehittyä entistä paremmaksi vuorovaikutuskumppaniksi? Puhevammaisen ihmisen osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää, että hänellä on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa, kommunikoida ja osallistua itseään koskeviin asioihin. Vaikeasti puhevammaiset ihmiset ovat riippuvaisia lähi-ihmisten taidoista tukea heidän vuorovaikutustaan ja kommunikointiaan.

Kehitysvammaliiton Tikoteekki järjestää seminaareja ja kouluttaa opetuksen, kuntoutuksen ja hoitoalan ammattilaisia. Koulutuksissa perehdytään esimerkiksi voimauttavaan vuorovaikutukseen, Tikoteekin kehittämään Oiva-vuorovaikutusmalliin, HYP-toimintamalliin tai erilaisten kommunikoinnin apuvälineiden käyttöön.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus

Järjestämme maksutonta opetushenkilöstön täydennyskoulutusta Opetushallituksen tukemana. Koulutukset keskittyvät tieto- ja viestintätekniikan (tvt) hyödyntämiseen opetuksessa (erityisesti tabletit työvälineenä). Koulutukset löytyvät Kehitysvammaliiton koulutuskalenterista.

Tieto- ja viestintäteknologian taitoja selkokielellä

Tikas on erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tieto- ja viestintäteknologiataitojen (tvt) opettamiseen kehitetty pedagoginen koulutusmalli. Sen tavoitteena on tarjota helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia tvt-taitoja.

Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus Opikkeessa kehitetty Tikas-koulutusmalli on tukenut ja edistänyt oppimisessa tukea tarvitsevien tvt-perustaitojen opiskelua vuodesta 2000 lähtien. Koulutusmallin avulla oppilaitokset ja erilaiset koulutusorganisaatiot voivat järjestää erityisryhmien tarpeet huomioivaa tvt-opetusta.

Järjestämme opetushenkilöstölle koulutusta, jonka avulla Tikas-malli voidaan ottaa käyttöön omassa oppilaitoksessa. Koulutuksen lisäksi Tikas-malliin kuuluu opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen kehitettyjä työkaluja:

 • Tikas-opetussuunnitelma
 • Tikas-arviointilomakkeet
 • Tikas-sanasto
 • selkokieliset oppikirjat
 • materiaalipankki
 • Tikas-todistukset.

Oppimateriaalikeskus Opike

Selkokielen koulutus

Kehitysvammaliiton Selkokeskus järjestää koulutusta kaikille, jotka haluavat oppia kirjoittamaan selkokieltä tai käyttämään selkoilmaisua vuorovaikutuksessa tai esimerkiksi videoissa, verkkopalveluissa tai multimediaviestinnässä.

SELKOKESKUKSEN KOULUTUKSET

Räätälöidyt koulutukset ja konsultaatiot

Kaikkia koulutuksiamme voi myös tilata räätälöityinä konsultaatio- ja koulutuspalveluina omalle työyhteisöille tai muulle ryhmälle. Suunnittelemme koulutusten ja konsultaatioiden sisällön aina yhteistyössä tilaajan kanssa. Näin voimme olla varmoja siitä, että koulutus- ja konsultaatiopalvelumme vastaavat osallistujien tarpeita.

Pyydä tarjous!

Kaikki liiton koulutukset löydät koulutuskalenteristamme.