Yhdessä ihmisarvon puolesta

Kehitysvammaliitto edistää kehitys- ja puhevammaisten, selkokielen käyttäjien ja muiden erityistä tukea oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Haluamme, että kaikki saavat tarvitsemansa tuen osallistumiseen. Rakennamme saavutettavaa maailmaa. Työmme perustuu tutkittuun ja kokemukselliseen tietoon sekä kumppanuuteen. 

Teemme tutkimusta, koulutamme, kehitämme, viestimme, vaikutamme ja tuotamme materiaaleja, jotta vammaiset ihmiset pääsisivät samalle viivalle muiden kanssa, osallistumaan täysivaltaisesti yhteiskunnan ja omien yhteisöjensä toimintaan.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva sopimus on toimintamme perusta.

Tavoitteitamme:

 • Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja täysi kansalaisuus
 • Yhteiskunta, jossa tieto ja palvelut ovat ymmärrettäviä ja saavutettavia
 • Kaikille mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen

TILAA UUTISKIRJEEMME!

Strategia ja arvot

Aidosti mukana! -esitteen kannessa on kaksi ihmistä.

Kehitysvammaliiton esite 2022 (pdf, 768 kt)

Vaikuttamistoiminta

Kehitysvammaliitto tavoittelee kehitys- ja puhevammaisten ihmisten ja selkokielen käyttäjien osallisuutta, yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta. Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa vammaispolitiikan verkostoissa sekä työryhmissä. Edistämme vammaisten ihmisten oikeuksia yhteiskunnassa sekä vahvistamme yksilön asemaa mm. erilaisissa palveluprosesseissa. Teemme tiivistä yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti mm. alan palveluntuottajien, järjestöjen sekä eri ministeriöiden kanssa.

Ajankohtaiseen lainsäädäntöön vaikuttamisen lisäksi pyrimme vaikuttamaan erityisesti neljän kärkiteeman alueella:

 • Vaikeimmin vammaisten oikeus osallisuuteen
 • Oikeus omaan kotiin
 • Oikeus selkokieleen ja digiosallisuuteen
 • Oikeus palkkatyöhön ja muuhun mielekkääseen tekemiseen

Kehitysvammaliiton kannanotot ja lausunnot

Tutkimus

Kehitysvammaliiton tutkimustoiminta painottuu sosiaalitieteelliseen tutkimukseen vammaisuuden ilmiöistä. Keskeisiä tutkimuksen teema-alueita ovat kehitysvammaisten ihmisten asema ja oikeudet yhteiskunnassa sekä palvelujärjestelmän ja koko hyvinvointijärjestelmän muutokset.

Tutkimustoiminta perustuu monitieteiselle analyysille yhteiskunnallisten vaikutusmekanismien merkityksestä vammaisille ihmisille ja vammaispolitiikalle. Systemaattinen tutkimustoiminta antaa selkänojan liiton toiminnalle. Tutkimushankkeet jäsentävät kehitys- ja puhevammaisten ihmisten asemaa tämän päivän yhteiskunnassa ja nostavat esille keskeisiä aiheita kehittämistyöhön erityisesti kokija- ja käyttäjänäkökulmista.

Tutkimusta tehdään sekä osana kehittämishankkeita tukemassa niissä tehtävää työtä että tutkimukseen kohdentuvilla erillisrahoituksilla. Tutkimustoiminta on tiiviissä yhteistyössä järjestöissä ja yliopistoissa tehtävään vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliitto kokoaa vammaistutkimusta tekeviä henkilöitä yhteen järjestämällä tutkimusseminaareja ja julkaisemalla kahta julkaisusarjaa.

Tutkimuksen painopistealueet

 • Kehitysvammaisen ihmisen asema ja osallistuminen
 • Palvelujärjestelmä ja yhteiskunta
 • Vammaispolitiikan tutkimus

Tutkimusneuvosto

Kehitysvammaliiton liittohallitus nimitti Kehitysvammaliiton tutkimusneuvoston jäsenet kolmivuotiskaudelle kokouksessaan 16.2.2022. Tutkimusneuvoston kokoonpano:

 • Sinikka Hiekkala, tutkimusjohtaja, Invalidiliitto
 • Sakari Kainulainen, asiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Teppo Kröger, professori, Jyväskylän yliopisto
 • Nina Nevala, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos
 • Antti Teittinen, tutkimuspäällikkö, Kela
 • Jari Lindh, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto
 • Laura Tolkkinen, sosiaaliturvapäällikkö, Näkövammaisten liitto
 • Elina Kontu, professori, Tampereen yliopisto
 • Markku Niemelä, Kehitysvammaliiton hallitus
 • Susanna Hintsala, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö Sonja Miettinen toimii tutkimusneuvoston sihteerinä. Kehitysvammaliiton tutkijat toimivat esittelijöinä neuvostossa.

Ota yhteyttä: tutkimuspäällikkö Sonja Miettinen, sonja.miettinen (ät) kvl.fi, matkap. 050 365 9153

Tutkimukseen liittyvät artikkelit Ketju-lehdessä

Koulutus

Kehitysvammaliitto järjestää ajankohtaisia koulutuksia kehitys- ja puhevammaisten ihmisten parissa työskenteleville ammattilaisille mm. yksilökeskeisestä suunnittelusta, itsemääräämisen vahvistamisesta, vuorovaikutuksesta, kommunikaatiosta ja selkokielisyydestä sekä alan ajankohtaisista muista aiheista.

Kouluttajina toimivat Kehitysvammaliiton omat asiantuntijat sekä vierailevat alan huiput niin kotimaasta kuin ulkomailta. Koulutuksia voi myös tilata eri puolille maata.

Lue lisää koulutuksesta

Ota yhteyttä: Kansalaistoiminnan päällikkö Niina Sillanpää, niina.sillanpaa (ät) kvl.fi, matkap. 040 775 1411

Kehittäminen

Kehittämistoiminnalla pyritään löytämään toimivia ratkaisuja palveluihin ja tukeen vammaisille henkilöille, jotka muutoin olisivat vaarassa syrjäytyä ja jäädä mielekkään osallisuuden ja yhteiskunnan jäsenyyden ulkopuolelle.

Kehitämme uusia toimintatapoja, palvelumuotoja ja tuotteita. Kehittämishankkeissa sovelletaan alan uusinta tutkimustietoa sekä kotimaisia ja kansainvälisiä kokemuksia.

Kehittämishankkeemme suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Jatkuva vuoropuhelu ja yhteinen arviointi yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistaa sen, että hankkeissa tuotettavat ratkaisut ovat sovellettavissa käytännön työhön.

Otamme mielellämme vastaan ideoita ja aloitteita uusien kehittämishankkeiden suunnitteluun.

Kehitysvammaliitto voi myös toimia yhteistyökumppanina muiden toteuttamissa hankkeissa ja tuottaa niihin mm. arviointipalveluja, koulutusta ja konsultointia tai seuranta- ja arviointitutkimuksen.

Ota yhteyttä: Kansalaistoiminnan päällikkö Niina Sillanpää, niina.sillanpaa (ät) kvl.fi, matkap. 040 775 1411

Kehittämishankkeet

Kansainväliset hankkeet

Arviointipalvelut

Kehitysvammaliiton arviointipalvelut auttavat suunnittelemaan ja kehittämään palveluja, tekstejä ja verkkosivuja siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin vammaisten henkilöiden tai muiden kohderyhmien tarpeita.

 • Tarjoamme tukea työyhteisöille ja työntekijöille palveluiden järjestämiseen, kehittämiseen ja laadun arviointiin.
 • Toteutamme kehitysvammaisten henkilöiden toimintakyvyn ja elämänlaadun arviointeja.
 • Tarjoamme selkotekstien kirjoittajille arviointipalvelua.
 • Arvioimme selkokielisten verkkosivujen saavutettavuutta.

Räätälöimme arvioinnit tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Arviointi toteutetaan aina yhteistyössä palvelun tilaajan kanssa.

Arviointipalvelut

Viestintä

Kehitysvammaliiton keskeisiä tehtäviä on tuottaa ja välittää uutta tietoa kehitys- ja puhevammaisten ihmisten oikeuksista ja tarpeista päätöksenteon tueksi ja asenteisiin vaikuttamiseksi. Liiton viestintä on tiiviisti mukana lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan kehittämiseen tähtäävässä vaikuttamistyössä sekä yhteiskuntavastuullisen toiminnan edistämisessä.

Ketju-lehti

Ketju on erityisesti alan ammattilaisille suunnattu lehti, joka kertoo kehitys- ja puhevammaisten ihmisten sekä heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten elämästä ja ajatuksista. Lehti esittelee uusia ja toimivia tapoja järjestää palveluita. Tavoitteena on kannustaa alan ammattilaisia ja päättäjiä järjestämään tukea tarvitsevien ihmisten arki yksilökeskeisesti, ihmisoikeuksia ja yhdenvertaista kansalaisuutta kunnioittaen.

Ketju pyrkii edistämään kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia oman näköiseensä elämään mm. tukemalla alan henkilöstön ammatti-identiteetin ja toimintakäytäntöjen kehittymistä tukemaan yksilöllisiä valintoja. Samalla lehti pyrkii nostamaan alan ammattiylpeyttä ja lisäämään vammaistyön näkyvyyttä ja houkuttelevuutta ammattina.

Vuoden 2021 alusta lähtien Ketju on ilmestynyt vain verkossa.

Ketju-lehti

KETJUREAKTIO-PODCAST

Verkkopalvelut ja sosiaalinen media

Kehitysvammaliitolla on useita verkkopalveluja:

Samoin sosiaalisen median kanavia on lukuisia, esimerkiksi:

Kehitysvammaliiton eri yksiköillä on myös omia sosiaalisen median kanaviaan.

Ota yhteyttä: Viestintäpäällikkö Anneli Puhakka, anneli.puhakka (ät) kvl.fi, matkap. 040 0906 061

Ajankohtaista

Blogit

Tutkimusuutiset

Kampanjat

Verneri.net

Verneri.net on Kehitysvammaliiton koordinoima kehitysvamma-alan verkkopalvelu. Palvelu toteutetaan yhteistyössä alan järjestöjen, säätiöiden ja erityishuoltopiirien kanssa. Se tarjoaa kehitysvammaisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa, asiantuntijaneuvontaa ja vertaistukea. Verneri palvelee kehitysvammaisia ihmisiä, heidän omaisiaan, alan henkilöstöä, asiantuntijoita ja opiskelijoita sekä lasta odottavia perheitä.

Verneri.net – verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta (pdf, 327 kt)

VERNERI.NET

Ota yhteyttä: Kansalaistoiminnan päällikkö Niina Sillanpää, niina.sillanpaa (ät) kvl.fi, matkap. 040 775 1411

Selkokielinen viestintä ja selkokielen edistäminen

Kehitysvammaliiton Selkokeskus edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa. Selkokeskus neuvoo ja ohjaa kaikkia selkokielestä kiinnostuneita.

SELKOKESKUS

Selkokieleen liittyvät artikkelit Ketju-lehdessä

Saavutettavuuden edistäminen

Kehitysvammaliiton keskeisiä tavoitteita on parantaa koko yhteiskunnassa kehitys- ja puhevammaisten ihmisten ja selkokielen käyttäjien mahdollisuuksia osallistua ja olla osallisia yhteiskunnan ja omien yhteisöjensä toiminnassa. Edistämme saavutettavuutta eli ymmärrettävässä muodossa tarjottavaa tietoa ja palveluja sekä puhevammaisten ihmisten mahdollisuutta kommunikoida omalla tavallaan.

Saavutettavat verkkopalvelut

Kehitysvammaliitto pyrkii vaikuttamaan siihen, että yhä useammat toimijat tuottavat saavutettavia selkokielisiä verkkopalveluita. Kehitysvammaliiton Papunet-tiimi kehittää ohjeita saavutettavien verkkopalveluiden toteuttamiseen, arvioi selkokielisten verkkosivujen saavutettavuutta sekä kouluttaa ja konsultoi saavutettavuudesta.

Papunet.net on myös saavutettava verkkosivusto eri keinoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville ihmisille. Sivuston kautta tarjotaan tietoa ja materiaalia kommunikointiin sekä tiedotetaan puhevammaisten ihmisten oikeuksista ja mahdollisuuksista.

PAPUNET

Papunetin saavutettavuussivusto

Saavutettavuuteen liittyvät artikkelit Ketju-lehdessä

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen edistäminen

Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki on erikoistunut puhevammaisten ihmisten kommunikointiin ja vuorovaikutukseen. Tikoteekki tiedottaa, neuvoo ja kehittää puhevammaisten henkilöiden ja heidän kanssaan toimivien vuorovaikutusta vahvistavia toimintamalleja ja kommunikoinnin materiaaleja.

Lisäksi Tikoteekki konsultoi kommunikoinnin ja avustavan tietotekniikan ratkaisuista. Jotta puhevammaiset ihmiset saisivat joustavasti kommunikoinnin apuvälineitä ja heidän kanssaan toimivat ihmiset ohjausta niiden käyttöön, Tikoteekki vaikuttaa palveluiden kehittämiseen toimimalla kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

TIKOTEEKKI

Tikonen-verkkolehti

Kommunikointiin liittyvät artikkelit Ketju-lehdessä

Oppimateriaalien tuottaminen

Kehitysvammaliitto tuottaa materiaaleja opetukseen ja kuntoutukseen. Pääosa Kehitysvammaliiton opetus- ja kuntoutusmateriaaleista on Oppimateriaalikeskus Opikkeen tuottamia.

Kehitysvammaliiton materiaaleihin voi tutustua Opike-verkkokaupassa tai liiton tiloissa Espoon Leppävaarassa olevassa myyntinäyttelyssä ja kaupassa (avoinna sopimuksen mukaan).

Oppimateriaalikeskus Opike

OPIKE-VERKKOKAUPPA

Kansainvälinen toiminta

Miehet työskentelevät Sansibarissa. Kuva: Sisko Rauhala
Miehet työskentelevät Sansibarissa. Kuva: Sisko Rauhala

Kehitysvammaliitto on mukana monissa EU:n rahoittamissa hankkeissa. Lisäksi teemme ulkoministeriön tuella kehitysyhteistyötä Sansibarissa.

Kansainvälisyys on luonteva osa kaikkea toimintaamme. Olemme mukana lukuisissa kansainvälisissä verkostoissa. Viemme suomalaista osaamista ulkomaille ja kutsumme vastaavasti maailmalla tunnettuja asiantuntijoita kouluttajiksi järjestämiimme koulutuksiin Suomessa.

Kehitysyhteistyö

Kehitysvammaliitto, FDUV ja Kehitysvammaisten Tukiliitto aloittivat uuden kehitysyhteistyöhankkeen Sansibarissa, Tansaniassa vuoden 2017 alussa. Alkanut hanke on pilotti, jossa mahdollistetaan kehitysvammaisten nuorten pääsy ammatilliseen opetukseen, mikä ei ole Sansibarissa tähän asti ollut mahdollista. Lisäksi hankkeessa lisätään tietoisuutta kehitys- ja puhevammaisten henkilöiden erityistarpeista ja ehkäistään erityisesti vammaisiin tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä.

Lisätietoa Sansibarin-hankkeesta

Ammattikoulutus antaa tulevaisuuden – lue blogistamme Juman tarina Sansibarista

EU-hankkeet

Kehitysvammaliitto toimii yhteistyökumppanina monissa eurooppalaisissa hankkeissa. Ks. Kansainväliset kehittämishankkeet.

Kehitysvammaliiton strategia ja arvot

Kehitysvammaliiton strategia kuvamuodossa.

Kehitysvammaliiton liittokokous hyväksyi 27.9.2023 Kehitysvammaliitolle strategian vuosiksi 2024 – 2027.

Yhdessä ihmisarvon puolesta -iskulause kuvaa ytimekkäästi strategiassa asetettua tulevien vuosien keskeisintä päämäärää. Tehtävämme on yhdessä jäsentemme ja kumppaneidemme kanssa puolustaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa, varmistaa että Suomessa on tukea ja palveluja haavoittuvassa asemassa oleville sekä tietoa ymmärrettävässä muodossa. 

Toimimme niin, että Suomessa on

 • vaikuttavaa vammaispolitiikkaa​
 • tukea ja palveluita heikoimmassa asemassa oleville​
 • ymmärrettävää tietoa​
 • osaavaa henkilöstöä riittävästi.​

Kehitysvammaliiton arvot

Ihmisarvon kunnioitus

 • Puolustamme jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa.​
 • Emme tingi perus- ja ihmisoikeuksista.
 • Vastustamme rasismia kaikissa muodoissaan.​
 • Edistämme yhdenvertaisuutta ja omannäköisen elämän toteutumista.
 • Vahvistamme arvostavan puheen ja toiminnan kulttuuria.​
 • Edistämme alan ammattilaisten arvostusta.​

Vastuullisuus​

 • Edistämme moninaisuutta ja inhimillisyyttä yhteiskunnassa.
 • Toteutamme kestävän kehityksen periaatteita.​
 • Kannamme vastuuta työntekijöistä ja heidän työhyvinvoinnistaan.​
 • Huolehdimme kohderyhmistämme yhteiskunnan poikkeus- ja kriisitilanteissa.
 • Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa.​

Ilo

 • Luomme iloa ja hyvinvointia yhdessä tekemällä.
 • Uskomme tulevaisuuteen ja kehittymismahdollisuuksiin.
 • Uskomme, että pienetkin hyvät teot ovat tärkeitä.

Rohkeus

 • Otamme rohkeasti kantaa epäkohtiin.
 • Etsimme ratkaisuja ja tuomme esille uusia avauksia.
 • Kehitämme ja uudistamme jatkuvasti osaamistamme.​
 • Edistämme kokeilevaa kulttuuria ja kannustamme luovuuteen.
 • Muutamme toimintakulttuuria yhdessä kumppaneiden kanssa.

Läheisyys

 • Käymme avointa keskustelua ja luomme yhdessä tekemisen kulttuuria.
 • Parannamme toimintamme laatua yhdessä kumppaneiden kanssa.
 • Arvostamme toistemme tekemää työtä.​
 • Olemme helposti lähestyttäviä ja kuuntelemme erilaisia näkökulmia.
 • Viestimme ihmisille ymmärrettävällä tavalla.​
 • Vahvistamme keinoja vuorovaikutukseen.