Ostosten tekeminen verkossa on kuluttajien mielestä kätevää, ja verkkokaupan suosio kasvaa jatkuvasti*. Erityisen kätevää verkosta tilaaminen on monelle vammaiselle ja toimintarajoitteiselle asiakkaalle.

Näkövammaisen ihmisen on käytännössä mahdotonta käydä ruokaostoksilla ilman näkevän silmäparin apua. Pyörätuolilla liikkuvan voi olla hankala kulkea kivijalkakauppojen välillä tai sovittaa vaatteita ahtaissa sovituskopeissa. Kuulovammainen ei aina saa viittomakielen tulkkia mukaan ostoksille.

Verkossa näitä rajoitteita ei ole – tai siis ei olisi, jos verkkokauppasivustot olisi toteutettu niin, että vammaiset ja toimintarajoitteiset asiakkaat voisivat niitä käyttää.

Verkko-ostaminen voisi mahdollistaa monelle vammaiselle ja toimintarajoitteiselle asiakkaalle jotain sellaista, joka ei kivijalkakaupoissa ole mahdollista – itsenäisen ja muiden kanssa yhdenvertaisen asioinnin.

Monet verkkokaupan kansainväliset jättiläiset, kuten Amazon, ovat ymmärtäneet jo tämän asiakasryhmän potentiaalin ja tehneet sivuistaan lähes kaikille saavutettavia.

Verkkokauppojen saavutettavuus on kuitenkin vielä puutteellista. Esimerkiksi Suomen kolmesta suosituimmasta kotimaisesta verkkokaupasta yksikään ei täytä WCAG-ohjeistuksen AA-tason saavutettavuuskriteerejä.

Iso-Britanniassa vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan (Click-Away Pound 2016) noin yhdeksällä prosentilla Iso-Britanniassa asuvista henkilöistä on verkon selaamiseen vaikuttava vamma tai rajoite. Nämä yli 6,1 miljoonaa ihmistä kuluttivat verkko-ostoksiin vuonna 2016 yhteensä 18,95 miljardia euroa.

Saman tutkimuksen tulos oli, että asiakkaat eivät osta sellaisista verkkokaupoista, jotka eivät ole heille saavutettavia. Kyselytutkimukseen osallistuneista 71 prosenttia kertoi poistuvansa heti sellaisten verkkokauppojen sivuilta, jotka eivät vastanneet heidän saavutettavuustarpeitaan.

Tämä asiakasryhmä on merkittävä. Suomessa asuu arviolta yli puoli miljoonaa vammaista ja toimintarajoitteista henkilöä, joilla on internetin käyttöön liittyviä saavutettavuustarpeita**.

Vammaiset ja toimintarajoitteiset asiakkaat tekevät jo nyt mielellään paljon verkko-ostoksia niissä kaupoissa, jotka ovat tehneet asioinnin heille mahdolliseksi. Verkkokauppiaiden kannattaa siis tehdä verkkosivuistaan sellaiset, että myös vammaiset ja toimintarajoitteiset asiakkaat voivat niitä käyttää.

Tähän on kaksi painavaa syytä:

  • taloudelliset syyt – saavutettava verkkokauppa tavoittaa enemmän asiakkaita kuin saavutettavuudeltaan puutteellinen verkkokauppa
  • yhdenvertaisuus – kaikkia asiakkaita tulisi kohdella yhdenvertaisesti.

Tapio Haanperä
Papunetin saavutettavuusasiantuntija
Kehitysvammaliitto

* Tilastokeskuksen vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan 52 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista oli ostanut jotain verkosta viimeisen kolmen kuukauden aikana. Vuonna 2010 vastaava osuus suomalaisista verkko-ostajista oli 41 prosenttia.

(Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=2341-8699. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2018]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/index.html)

**Arvio perustuu oletukseen, jonka mukaan Suomessa on suhteessa yhtä paljon henkilöitä, joilla on internetin käyttöön liittyviä saavutettavuustarpeita kuin Iso-Britanniassa.

Ylläoleva blogi on alun perin julkaistu Papunetin saavutettavuussivujen blogissa:

http://papunet.net/saavutettavuus/blogi

Lisätietoa saavutettavuudesta:

www.papunet.net/saavutettavuus

Vastaa

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).