Esteettömyysdirektiivissä ei oteta riittävästi huomioon puhevammaisia ihmisiä. Direktiivissä mainitaan ruumiilliset, henkiset, älylliset tai aisteihin liittyvät vammat, mutta siitä puuttuvat kommunikaatiota tai vuorovaikutusta vaikeuttavat vammat, sosiaalisen esteettömyyden näkökulma sekä kognitiivinen saavutettavuus.

Esteettömyysdirektiivissä edellytetty CE-merkintä tuotteessa tai palvelussa ei riitä takamaan sen esteettömyyttä. Direktiivin toimeenpanossa on huomioitava fyysisten ratkaisujen lisäksi myös sosiaalinen esteettömyys, joka tulee sisällyttää osaksi sertifikaattia.

Puhevammaisten ihmisten kannalta on tärkeää, että CE-merkinnän myöntäminen edellyttää sekä tiedottamisessa että palveluissa selkokielisyyttä ja monikanavaisuutta. Riskinä on, että sähköiset, esteettömäksi tarkoitetut palvelut tosiasiassa vaikeuttavat palvelujen saantia ja käyttöä tietyillä vammaryhmillä. Lisäksi tuotteen tai palvelun tulisi olla käytettävissä myös avustajan tai tulkin kanssa helposti ja tietoturvallisesti.

Direktiivissä on mainittu useassa kohtaa ymmärrettävyys ja sen toteutumisen olennaisuus. On tärkeää löytää selkeät kriteerit, miten ymmärrettävyyden toteutuminen varmistetaan. On syytä selvittää, voidaanko esimerkiksi työn tekemiseen, opiskeluun tai liikkumiseen liittyvissä palveluissa, palvelun olennaisimmissa osissa tai tuotteissa, edellyttää selkokielen käyttöä.

Esteettömyysdirektiivin toimeenpano edellyttää ohjeistusta, koulutusta sekä arvioinnin ja tilastoinnin kehittämistä. Lisäksi tulee huomioida, että esteettömät ratkaisut, kuten puhevammaisille palvelutilanteissa varattava pidennetty aika, aiheuttavat kustannuksia. Jäävätkö nämä lisäkustannukset maksettavaksi vammaiselle henkilölle itselleen vai onko KELAn korvausjärjestelmä kytkettävissä tähän? Palvelut on hinnoiteltava siten, ettei loukata yhdenvertaisuutta.

Annoimme esteettömyysdirektiivin kansallisesta toimeenpanosta kaksi lausuntoa 19.8.2021. Toisessa kiinnitetään huomiota erityisesti puhevammaisten ihmisten näkökulmaan, toisessa kehitysvammaisten ihmisten näkökulmaan.

Lausunto esteettömyysdirektiivin kansallisesta toimeenpanosta puhevammaisten ihmisten näkökulmasta (pdf)

Lausunto esteettömyysdirektiivin kansallisesta toimeenpanosta kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta (pdf)

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, marianna.ohtonen(at)kvl.fi, Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, sami.alli(at)kvl.fi tai Tikoteekin johtaja Eija Roisko, eija.roisko(at)kvl.fi