Sami Virta
Sami Virta on Vuoden selväsanainen. Kuva: Katja Halinen/Yle

Kokemusasiantuntija Sami Virta on Vuoden selväsanainen. Palkinnonsaajan valitsi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.

”Sami Virta on tuonut selkokielen koulutuksiin kokemusasiantuntijan näkökulman yli kymmenen vuoden ajan. Hän kertoo, mihin hän itse tarvitsee selkokieltä ja miksi on tärkeää, että selkokielisiä palveluita on tarjolla yhteiskunnassa”, perustelee yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.

Palkinto luovutettiin Selkokielestä kansalaistaito -seminaarissa Lauttasaaren kartanossa 7.11.2019.

”Samin puheenvuorojen kautta selkokielen merkitys yhdenvertaisuuden edistäjänä avautuu kuulijoille aivan uudella ja syvästi koskettavalla tavalla”, sanoo Pimiä.

Sami Virta on kehitysvammainen kokemusasiantuntija Satakunnasta. Hän on mm. kouluttanut vanhus- ja vammaistyön lukutukia ja terveysalan opiskelijoita selkokielen osaajiksi. Koulutuksissa Virta kertoo, mihin hän itse tarvitsee selkokieltä.

Selkokielikoordinaattori Riikka Törnroos Porista on tehnyt jo kauan yhteistyötä Sami Virran kanssa. Törnroosin mukaan Virran kokemukset on helppo yleistää koskemaan myös muita selkokielen tarvitsijoita. Virta on esimerkiksi kertonut sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille selkokielestä omien kokemustensa perusteella.

Toinen esimerkki Virran puheenvuorojen vaikuttavuudesta saatiin, kun hän vieraili keväällä 2019 Helsingin yliopiston Klaara-verkoston työpajassa. Klaara-verkosto edistää selkokielen tutkimusta. Virta kertoi työpajassa kokemuksistaan terveydenhuollossa. Virta ihmetteli puheessaan, miksi lääkäri ei puhu hänelle vastaanotolla selkokieltä, vaikka lääkäri tietää, että Virta on kehitysvammainen ihminen.

Sami Virtaa pidetään kaikessa ilmaisussaan erittäin selkeänä. Hän on käynyt Me Itse ry:n puhujakoulutuksen. Virran valinta on sikälikin historiallinen, että selkokielen kohderyhmän edustajaa ei ole aiemmin valittu Vuoden selväsanaiseksi.

Heureka ja Klaara-verkosto

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä valitsi Vuoden selväsanaisen kolmen ehdokkaan joukosta. Selkokielen neuvottelukunnan esiraati nosti Virran lisäksi ehdokkaiksi Tiedekeskus Heurekan ja Helsingin yliopiston Klaara-verkoston.

Heureka on käyttänyt jo useissa näyttelyissään selkokielisiä tekstejä. Tiedekeskus jatkaa selkokielen käyttöä näyttelyissään myös jatkossa.

Klaara on selkokielen tutkimuksen verkosto Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Verkosto edistää selkokielen tutkimusta ja tutkijoiden yhteistyötä sekä Suomessa että ulkomailla. Verkosto järjesti viime keväänä työpajoja, joissa etsittiin uusia selkokielen tutkimuskohteita. Verkosto järjesti myös ensimmäisen selkokielen tutkimuksen Klaara-konferenssin syyskuussa 2019. Konferenssiin osallistui Helsingissä yli 80 tutkijaa 12 maasta.

Vuoden selväsanainen -palkinto

Vuoden selväsanainen on tunnustuspalkinto, jonka Selkokielen neuvottelukunta myöntää joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään taholle, joka on edistänyt julkaisuillaan, ohjelmillaan tai muulla toiminnallaan selkokielistä tai helposti ymmärrettävää tiedotusta tai kulttuuria ja näin parantanut erityisryhmien mahdollisuutta osallistua täysvaltaisesti yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan.

Selkokielen neuvottelukunta on myöntänyt palkinnon vuodesta 1996 tahoille, jotka ovat edistäneet viestintää erityisryhmille. Vuodesta 2016 alkaen käytäntö uudistui siten, että neuvottelukunta myöntää palkinnon joka toinen vuosi selkokielen edistäjille ja Kotimaisten kielten keskus joka toinen vuosi hyvän virkakielen edistäjille.

Aiemmat Vuoden selväsanainen -palkinnon saajat:

2018 Kelan tärpit
2017 Suomen evankelis-luterilainen kirkko
2016 Työpari Lea Ansamaa ja sosiaalityöntekijä Sini Sivonen Oulun kaupungista (Kotus, virkakieli)
2015 Satakunnan sairaanhoitopiiri
2013 Leija-lehti ja päätoimittaja Jaana Teräväinen
2012 Oikeusministeriön vaalitiedotus
2010 Kelan tiedotus
2008 tuottaja Pertti Seppä / Yleisradion Selkouutiset
2006 kirjailija Kari Vaijärvi
2004 palkintoa ei jaettu
2002 Yleisradion lasten uutiset: Uutisjuttu
2000 Valtion taidemuseon saavutettavuushanke
1998 X-tra (ruotsinkielinen nuorten tv-ohjelma)
1996 käsikirjoittaja Elina Halttunen

Selkokeskus on valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus, jonka tavoitteena on edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa. Selkokeskus on osa Kehitysvammaliittoa.

Selkokielen neuvottelukunta ohjaa selkokieleen liittyvää toimintaa. Neuvottelukuntaan on nimennyt edustajansa 52 eri tahoa.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa ja ymmärrettävämpää kieltä, joka suunnataan erityisryhmille, esimerkiksi eri vammaisryhmille, maahanmuuttajille ja iäkkäille henkilöille. Selkokeskuksen arvion mukaan selkokielestä hyötyy useampi kuin joka kymmenes suomalainen.

Selkokielen periaatteita voi käyttää hyväksi myös viestinnässä, jolla tavoitellaan suurta yleisöä.

Lisätietoja:

  • Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä, p. 09 3480 9241, leealaura.leskela(at)kvl.fi
  • Sami Virta, p. 044 971 2696

Lisätietoa selkokielestä