Selkokirjatyöryhmä on valinnut selkokirjallisuuden valtionavustuksen saajat 91 hakemuksen joukosta. Avustuksen määrä pysyi viime vuosien tasolla eli siihen ei tullut leikkausta.

Avustusta myönnettiin 110 000 euroa yhteensä 48 hakijalle. Avustuksen turvin julkaistaan 29 uutta selkokirjaa, joiden joukossa on esimerkiksi novellikokoelmia, lasten- ja nuortenkirjallisuutta, tietokirjoja, koskettelukirjoja sekä nykykirjallisuutta. Osa avustusta saaneista kirjoista on kirjoitettu suoraan selkokielellä, osa muokattu selkokielelle yleiskielisen kirjan pohjalta.

Tulevia suoraan selkokielellä kirjoitettuja teoksia ovat Marja-Leena Tiaisen Tanssii hyttysten kanssa (Avain), Mimmu Tihisen Kun hiljaisuus valehtelee (Uljas & Lucia) ja Sanna-Leena Knuuttilan Toisen maan tyttäret (Reuna Publishing House). Tuettuja selkomukautuksia ovat muun muassa Tapani Baggen Pikkuvelivaras (Avain, selkomukautus Tapani Bagge) ja Ellen Strömbergin Mehän vaan mennään siitä ohi (S&S, selkomukautus Riikka Tuohimetsä).

Valtionavustus elintärkeä selkokirjallisuuden tekijöille

Suurin osa Suomessa ilmestyvistä selkokirjoista julkaistaan selkokirjallisuuden valtionavustuksen avulla. Avustus on nyt entistä tärkeämpi, sillä hallitus lakkautti toisen selkokirjallisuuteen liittyvän tukimuodon, vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuen kirjastoille. Ostotuen lakkautuksen pelätään heikentävän kirjastojen selkokirjavalikoimia ja kustantajien mahdollisuutta julkaista selkokirjoja, jos kirjastojen ostot vähenevät.

”Selkokirjallisuudelle on elintärkeää, että selkokirjallisuuden valtionavustukseen ei tullut leikkausta. Avustus mahdollistaa selkokirjojen julkaisemisen ja auttaa innostamaan myös uusia kirjailijoita ja kustantamoita selkokirjojen pariin”, sanoo selkokirjatyöryhmän sihteeri Ella Airaksinen Kehitysvammaliiton Selkokeskuksesta.

Selkokirjallisuuden valtionavustusta myönnetään vuosittain selkokirjojen kirjoittajille, kuvittajille ja kustantajille sekä koskettelukirjojen tekijöille. Avustuksen tarkoitus on edistää selkokirjallisuuden julkaisua ja siten lukemisen tasa-arvoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on delegoinut avustuksen jakamisen Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen yhteydessä toimivalle selkokirjatyöryhmälle.

Selkokirjoissa käytetään selkokieltä, jota on helppo ymmärtää tuttujen sanojen, lyhyiden lauseiden sekä selkeän tarinan ja taiton ansiosta. Selkokirjat sopivat kaikille, joille yleiskielisten kirjojen lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta. Suomessa ilmestyy vuosittain noin 30 selkokirjaa eri kustantajilta.

Lisätietoa

Myönnetyt apurahat, selkokeskus.fi

Selkokirjallisuus, selkokeskus.fi

Selkokirjallisuuden valtionavustus, selkokeskus.fi

Ella Airaksinen
asiantuntija / selkokirjatyöryhmän sihteeri
ella.airaksinen(at)kvl.fi